Kirjat - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Rapatti - Ratkaisuja pattitilanteisiin :Työkirja 

   Laitinen, Jaana; Hannonen, Heli; Mäenpää-Moilanen, Eija; Huurre, Maire; Tammelin, Tuija (Työterveyslaitos, 2006)
   Ryhmäohjausmallin ja materiaalin kehittämisen lähtökohtana on ollut tutkimustieto siitä, mikä vaikuttaa nuorten aikuisten työssä tai opiskeluissa jaksamiseen ja hyvinvointiin. Siihen, että ihminen jaksaa hyvin, liittyy ...
  • Rapatti - Ratkaisuja pattitilanteisiin : Ohjaajan kirja 

   Laitinen, Jaana; Hannonen, Heli; Mäenpää-Moilanen, Eija; Huurre, Maire; Tammelin, Tuija (Työterveyslaitos, 2006)
   Elintapoihin vaikuttaminen on haasteellista etenkin silloin, kun kyseessä ovat asiakkaat, joilla ei ole vielä ongelmakäyttäytymiseen liittyviä sairauksia ja jotka eivät välttämättä halua sitoutua pitkäkestoisiin ryhmiin. ...
  • Työntekijöiden altistuminen tukiasemien radiotaajuisille kentille 

   Alanko, Tommi; Hietanen, Maila; von Nandelstadh, Patrick (Työterveyslaitos, 2006)
   Matkapuhelinten käytön ja langattoman viestinnän tiedonsiirtotarpeiden kasvu edellyttää samanaikaista tukiasemaverkoston tihentymistä. Tukiasemien antennit pyritään sijoittamaan siten, että ns. suuri yleisö ei pääse ...
  • Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä 

   Alanko, Tommi; Hietanen, Maila (Työterveyslaitos, 2006)
   Koska työntekijöiden on yleensä vaikea tietää turvallista etäisyyttä tukiasema-antennista, tämän oppaan tarkoitus on antaa ohjeita turvaetäisyyksien arvioimiseksi. Opas sisältää myös perustietoa tukiasemista, ...
  • Basic Occupational Health Services 

   Rantanen, Jorma; Lehtinen, Suvi (Finnish Institute of Occupational Health, 2007)
   This publication is a third edition of the guideline produced with the support of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), WHO, ILO and International Commission on Occupational Health (ICOH). It is a basic ...
  • Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2005 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset 

   Laakkonen, Aarne; Palo, Lea; Saalo, Anja; Jolanki, Riitta; Mäkinen, Ilpo; Kauppinen, Timo
   Katsauksia 151ISSN 0357-4296AmmattitauditISSN 1235-8615 (Työterveyslaitos, 2007)
   Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) on kerätty tietoa lääkäreiden ammattitautien, ammattitautiepäilyjen ja eräinä työtapaturmina korvattavien vammojen vuoksi tutkimuksissa olleista ...
  • Työ ja ihminen Lisänumero 1/2007 Mielenterveys 


   Työ ja ihminen (Työterveyslaitos, 2007)
   Aikakausilehti työterveyshuoltojen työelämäntutkijoiden käyttöön.
  • Monimuotoisuusbarometri 2007 : ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana 

   Haapanen, Ari (Työterveyslaitos, 2007)
   Monimuotoisuusbarometrilla mitattiin monimuotoisuutta suomalaisissa yrityksissä. Tutkimuksessa selvitettiin lähinnä henkilöstöjohdon käsityksiä siitä, miten suomalaisen työelämän monimuotoisuus koetaan nyt ja miten se ...
  • ASA 2005: Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa 

   Saalo, Anja; Länsimäki, Eila; Soosaar, Annely; Heikkilä, Maija; Kauppinen, Timo (Työterveyslaitos, 2007)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 27. ...
  • Medical Handbook for Seafarers 

   Saarni, Heikki; Niemi, Leena (Finnish Institute of Occupational Health, 2007)
   The objective of this manual, together with the possible medical consultation via Radio Medical, is to help the person in charge of treatment on board to be able, on the basis of the symptoms and ndings, to choose the ...
  • Työ ja ihminen -aikakauskirja 1/2007 : Kuormittuneisuus I 

   (Työterveyslaitos, 2007)
   Näkökulmia työkuormituksen tutkimiseen. Monitieteinen METELI meni tehtaaseen – työkuormitus tutkimuskohteena 1970-luvulla. Kognitiivisen kuormituksen arviointi: esimerkkinä hävittäjälentäjän tehtävä- ja kuormitusanalyysi. ...
  • FireFit : Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö (1.vaihe) 

   Wikström, Miia; Lusa, Sirpa; Lindholm, Harri; Ilmarinen, Raija; Luukkonen, Ritva (Työterveyslaitos, 2007)
   Sisäasianministeriön pelastajien työssä selviytymistä selvittävän työryhmän väliraportin (2005) mukaan pelastajien terveyden ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen vaatii ripeitä toimia. Kehittämisen kohteiksi koettiin ...
  • Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa – Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet 

   Taittonen, Maria; Janhonen, Minna; Johanson, Jan-Erik; Nikkilä, Riku; Pirttilä, Ilkka (Työterveyslaitos, 2008)
   Tutkimuksen Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa - sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet tarkoituksena on selvittää työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja ...
  • "Herättelyä tarvitaan" Hyvinvointivastaavien kokemuksia yrittäjäyhdistysten hyvinvointitoiminnasta 

   Visuri, Susanna; Kalanen, Kirsti; Niemi, Leena; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2008)
   Tämä raportti liittyy vuonna 2002 käynnistyneeseen "Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, SYTY2000®” –projektiin, jonka tavoitteena oli edistää pk-yrittäjien terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä jaksamista työelämässä.
  • Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset 

   Karjalainen, Antti; Palo, Lea; Saalo, Anja; Jolanki, Riitta; Mäkinen, Ilpo; Kauppinen, Timo (Työterveyslaitos, 2008)
   Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) on vuodesta 1964 lähtien kerätty tietoa ammattitautien, ammattitautiepäilyjen ja eräinä työtapaturmina korvattavien vammojen vuoksi lääkäreiden tutkimuksissa ...
  • ASA 2006: Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa 

   Saalo, Anja; Länsimäki, Eila; Heikkilä, Maija; Kauppinen, Timo (Työterveyslaitos, 2008)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 28. ...
  • Alustavien REACH-altistumisskenaarioiden kehittäminen metanolille 

   Uuksulainen, Sanni; Riala, Riitta; Santonen, Tiina; Heikkilä, Pirjo; Kultamaa, Arto; Bäck, Beatrice; Laitinen, Juha; Tuomi, Tapani (Työterveyslaitos, 2008)
   Työterveyslaitos ja 5 metanolia maahantuovaa tai käyttävää yritystä tekivät kaksivuotisen yhteistyöhankkeen, jossa laadittiin REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) -asetuksen mukaiset altistumisskenaariot ...
  • Development of initial REACH exposure scenarios for methanol 

   Uuksulainen, Sanni; Riala, Riitta; Santonen, Tiina; Heikkilä, Pirjo; Kultamaa, Arto; Bäck, Beatrice; Laitinen, Juha; Tuomi, Tapani (Finnish Institute of Occupational Health, 2009)
   The aim of this study was to develop REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) Exposure Scenarios (ESs) for methanol, and to test the ES development process in co-operation with ...
  • Työn imun arviointimenetelmä 

   Hakanen, Jari (Työterveyslaitos, 2009)
   Työn imu -menetelmän käyttäminen, validointi ja viitetiedot Suomessa.
  • Viisi hyvää kysymystä viikossa : Työterveyshuollon kouluttajalääkärin opas 

   Horppu, Ritva; Kinnunen, Irmeli; Toivola, Kristiina (Työterveyslaitos, 2009)
   Opas on kirjoitettu kouluttajan työn tueksi. Tavoitteena on avata näkökulmia aikuisen oppimiseen – tässä tapauksessa työterveyshuollon erikoislääkärin tietojen, taitojen ja suhtautumistapojen oppimiseen. Oppaassa esitellään ...