Kirjat - Selaus asiasanan mukaan "alkoholi"

  • Alkoholi ja työkyky suomalaisten väestöaineistojen valossa 

   Kaila-Kangas, Leena; Hirvonen, Leena; Hirvonen, Maria; Kivekäs, Teija; Koskinen, Aki; Laitinen, Jaana; Leino-Arjas, Päivi; Perkiö-Mäkelä, Merja; Remes, Jouko; Härkänen, Tommi; Ala-Mursula, Leena (Työterveyslaitos, 2016)
   Jos haluamme pidentää työuria, on alkoholinkäytön aiheuttamat haitat työkyvylle otettava vakavasti. Tutkimuksemme näytti konkreettisesti, miten alkoholin riskikäyttö liittyy ennenaikaisten kuolemien lisäksi myös pitkiin ...
  • Päihdeohjelmaopas : malli  päihdeohjelman  tekemiseen  työpaikalla 

   Kujasalo, Anne (Työterveyslaitos, 2013)
   Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamien riskien ja haittojen ehkäisy koskee työpaikalla jokaista. Työpaikan hyvät toimintamallit vaikuttavat henkilöstön asenteisiin ja työtapoihin ja tukevat päihdehaittojen ehkäisyä  ...
  • Tee se näin : ohjeita päihdeohjelman kehittäjille 

   Kujasalo, Anne; Hirvonen, Leena; Luurila, Katrimaija (Työterveyslaitos, 2013)
   Alkoholin ja muiden päihteiden käytön yleisyydestä johtuu se, että työpaikoilla tarvitaan päihdeohjelmaa. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä työpaikan turvallisuudesta ja ...