Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea - Selaus tekijän mukaan "Aaltonen, Katri"

  • Lääkebarometri 2015 : Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste : 2. korjattu painos 

   Järvisilta, Kiira; Niemelä, Mikko; Aaltonen, Katri; Merikoski, Merja; Hämeen-Anttila, Katri; Enlund, Hannes
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05 / 2018)
   Fimea toteutti syyskuussa 2015 kyselytutkimusaineistoihin perustuvan Lääkebarometrin. Kyseessä on kyselytutkimus, jonka aineisto on kerätty sekä postikyselynä että verkkopaneelina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ...
  • Lääkehoidon kokonaiskustannukset ja apteekkitalous : Esiselvitys 

   Mäklin, Suvi; Laukkonen, Marja-Lisa; Aaltonen, Katri; Heino, Pekka; Koskinen, Hanna; Saastamoinen, Leena; Hyvärinen, Antti; Reinikainen, Leena
   Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita : 2020:1 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020)
   Lääkkeiden kokonaismyynti Suomessa vuonna 2018 oli 3,3 miljardia euroa. 2,2 miljardia euroa syntyi avohoidon resepti- ja itsehoitolääkkeiden myynnistä. Maksajina ovat yhteiskunta ja lääkkeiden käyttäjät itse. Apteekkien ...
  • Onko lääkkeeseen varaa? 

   Aaltonen, Katri
   Sic! : 4/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 12 / 2018)
  • Pitkävaikutteisten insuliinianalogien ja gliptiinien käyttö yleistyy diabeteksen hoidossa 

   Aaltonen, Katri; Saastamoinen, Leena K
   Sic! : 3 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2013)