Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea - Selaus tekijän mukaan "Hyvärinen, Antti"

  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2013-2016 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Tausta Fimean lakisääteisiin apteekkien valvonta- ja kehittämistehtäviin kuuluu lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston kattavuuden varmistaminen. Fimea laatii vuosittain apteekkien tilinpäätösanalyysin, ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2014-2017 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 2/2019 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2019)
   Tausta Fimean lakisääteisiin lääkealan kehittämis- ja valvontatehtäviin kuuluu lääkealan toimivuuden, lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston kattavuuden varmistaminen. Fimea laatii vuosittain apteekkien ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2015–2018 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 2/2020 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2020)
   Tausta Fimean lakisääteisiin lääkealan kehittämis- ja valvontatehtäviin kuuluu lääkealan toimivuuden, lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston kattavuuden varmistaminen. Fimea laatii vuosittain apteekkien ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2016–2019 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Kokko, Minttu; Jauhonen, Hanna Mari; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 7/2021 (Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea, 06 / 2021)
   Tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli tarkastella apteekkien talouden kehittymistä vuosina 2016–2019. Menetelmät Tilinpäätösanalyysi pohjautuu apteekkien vuoden 2019 taloustietoihin, jotka kerättiin Fimean sähköisellä ...
  • Apteekkipalveluiden saatavuus ja saavutettavuus Suomessa 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti
   Sic! : 3/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 17.09.2021)
  • Atetsolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa 

   Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Atetsolitsumabi on PD-L1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke. Sitä voidaan käyttää paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon aikuisille, jotka ovat aiemmin saaneet platinapohjaista solunsalpaajahoitoa ...
  • Atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa 

   Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 4/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Kolmelle PD-1/PD-L1-estäjälle, atetsolitsumabille, nivolumabille ja pembrolitsumabille on myönnetty käyttöaihe paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon vuonna 2017. Fimea on julkaissut erillisen ...
  • Avelumabi uroteelikarsinooman ensilinjan ylläpitohoitona : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Wikman, Essi; Hyvärinen, Antti; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 5/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 03 / 2021)
   Avelumabi on tarkoitettu käytettäväksi monoterapiana ensilinjan ylläpitohoitoon aikuispotilailla, joilla on paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen uroteelikarsinooma, ja joilla tauti ei ole edennyt platinapohjaisen ...
  • Benralitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa 

   Heiskanen, Jari; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 9/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05 / 2018)
   Benralitsumabi on biologinen astmalääke, IL-5R-vasta-aine, joka on tarkoitettu lisälääkkeeksi vaikean eosinofiilisen astman hoitoon aikuispotilaille. Benralitsumabin hoidolliset vaikutukset kolmessa satunnaistetussa faasin ...
  • Big data lääkeviranomaisen silmin 

   Kiviniemi, Vesa; Hyvärinen, Antti
   Sic! : 2/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 06 / 2018)
  • Daratumumabi-yhdistelmähoito (D-VMP) äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoidossa 

   Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Rahkonen, Atte; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 3/2019 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 04 / 2019)
   Daratumumabi on monoklonaalinen vasta-aine, jota käytetään aikuisten potilaiden multippelin myelooman hoitoon. Yhdessä bortetsomibin, melfalaanin ja prednisonin kanssa (D-VMP) sillä hoidetaan potilaita, joiden multippeli ...
  • Durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa kemosädehoidon jälkeen 

   Heiskanen, Jari; Hyvärinen, Antti; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 1/2019 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2019)
   Keuhkosyöpä on eniten kuolleisuutta aiheuttava syöpä Suomessa. Keuhkosyövän diagnostiikka on kehittynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja hoito pyritään kohdentamaan mahdollisimman tarkasti kasvaimen ...
  • Lääkehoidon kokonaiskustannukset ja apteekkitalous : Esiselvitys 

   Mäklin, Suvi; Laukkonen, Marja-Lisa; Aaltonen, Katri; Heino, Pekka; Koskinen, Hanna; Saastamoinen, Leena; Hyvärinen, Antti; Reinikainen, Leena
   Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita : 2020:1 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020)
   Lääkkeiden kokonaismyynti Suomessa vuonna 2018 oli 3,3 miljardia euroa. 2,2 miljardia euroa syntyi avohoidon resepti- ja itsehoitolääkkeiden myynnistä. Maksajina ovat yhteiskunta ja lääkkeiden käyttäjät itse. Apteekkien ...
  • Lääketaksan, apteekkimaksun ja apteekkiveron kehittäminen Suomessa : Selvitys muutosehdotuksista, muutosten esteistä ja mahdollisista muutostekijöistä 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Kokko, Minttu; Jauhonen, Hanna-Mari; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 1 / 2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2021)
   Tausta Fimean lakisääteisenä tehtävänä on kehittää lääkealan, apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon toimivuutta ja turvallisuutta. Avohuollon lääkejakelun merkityksestä ja kustannuksista käydyn julkisen keskustelun myötä ...
  • Miten apteekin osuutta lääkehoidon kustannuksista voitaisiin pienentää? 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti
   Sic! : 3/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 17.09.2021)
  • Nivolumabi uroteelikarsinooman hoidossa 

   Hyvärinen, Antti; Rannanheimo, Piia; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 1/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Nivolumabi on PD-1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke. Sitä voidaan käyttää muiden käyttöaiheiden ohella paikallisesti edenneen leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoidossa silloin, kun ...
  • Obinututsumabi follikulaarisen lymfooman ensilinjan hoidossa 

   Härkönen, Ulla; Heiskanen, Jari; Hyvärinen, Antti; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 11/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 07 / 2018)
   Follikulaarinen lymfooma on hitaasti etenevä imusolmukesyöpä; potilaiden keskimääräinen elossaoloaika on 15–20 vuotta. Obinututsumabi on toisen sukupolven (tyypin II) CD20-vasta-aine, jota voidaan käyttää muun muassa aiemmin ...
  • Pembrolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa. 2. korjattu painos. 

   Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 3/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Pembrolitsumabi on PD-1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke. Sitä voidaan käyttää muiden käyttöaiheiden ohella paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon aikuisille, jotka ovat aiemmin saaneet ...
  • Pertutsumabi varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 13/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 10 / 2018)
   Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Valtaosalla potilaista syöpä löydetään varhain, eikä diagnoosihetkellä todeta etäpesäkkeitä. Varhaisen vaiheen rintasyövällä tarkoitetaan ei-metastasoitunutta, primaarista, ...
  • Sebelipaasi alfa lysosomaalisen happaman lipaasin puutoksen hoidossa 

   Härkönen, Ulla; Hyvärinen, Antti; Kiviniemi, Vesa; Rannanheimo, Piia
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 6/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2018)
   Lysosomaalisen happaman lipaasin puutos on LIPA-geenin mutaatiosta johtuva rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Tästä harvinaissairaudesta tunnetaan kaksi erilaista muotoa: yleensä jo ensimmäisten elinviikkojen aikana ilmenevä ...