Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea - Selaus tekijän mukaan "Ilomäki, Jenni"

  • Hinta ohjaa oraalisen antikoagulantin valintaa eteisvärinäpotilaalle 

   Aarnio, Emma; Merikoski, Merja; Helin-Salmivaara, Arja; Huupponen, Risto; Hämeen-Anttila, Katri; Ilomäki, Jenni; Kastarinen, Helena; Puhakka, Jaana; Korhonen, Maarit Jaana
   Suomen Lääkärilehti : 34 (Suomen lääkäriliitto, 25.08.2017)
   Suorat oraaliset antikoagulantit ovat varfariinihoidon vaihtoehto eteisvärinäpotilaiden hoidossa. Näiden ­lääkkeiden välinen suuri hintaero kuitenkin ohjaa hoidon valintaa osalla potilaista, osoittaa haastattelututkimus, ...