Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea - Selaus tekijän mukaan "Itälä-Remes, Maija"