Kirjat

 

Uusimmat viitteet

 • Polatutsumabi-vedotiinin yhdistelmähoito diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa 

  Lamminsalo, Marko; Oravilahti, Tuomas; Ruotsalainen, Jani
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 13/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 09 / 2022)
  Tämä arviointi käsittelee polatutsumabi-vedotiinia yhdistelmänä rituksimabin, syklofosfamidin, doksorubisiinin ja prednisonin kanssa (pola-R-CHP) aikuispotilailla, joilla on aiemmin hoitamaton diffuusi suurisoluinen ...
 • Siltakabtageeniautoleuseeli (Carvykti) edenneen multippelin myelooman hoidossa 

  Grönholm, Essi; Lamminsalo, Marko; Ruotsalainen, Jani
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 12/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 09 / 2022)
  Siltakabtageeniautoleuseeli (Carvykti) on B-solujen kypsymisantigeeniin (BCMA) kohdennettu geenimuokattuja autologisia T-soluja sisältävä immuunihoito, joka on tarkoitettu multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, ...
 • Tebentafuspi silmän suonikalvoston melanooman hoidossa 

  Oravilahti, Tuomas; Grönholm, Essi; Hyvärinen, Antti; Lamminsalo, Marko
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 11/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 08 / 2022)
  Tämä arviointi käsittelee tebentafuspia monoterapiana aikuispotilaille, joilla on leikkaukseen soveltumaton tai metastaattinen silmän suonikalvoston melanooma. Potilaalla on oltava leukosyyttiantigeeni HLA-A*02:01, joka ...
 • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2017–2020 

  Kokko, Minttu; Wikman, Essi; Hyvärinen, Antti; Reinikainen, Leena
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 10/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 06 / 2022)
  Selvityksen tavoitteena oli kuvata apteekkien toimintavuosi 2020 ja tarkastella apteekkien talouden kehittymistä vuosina 2017–2020. Tilinpäätösanalyysi pohjautuu apteekkien ilmoittamiin vuoden 2020 taloustietoihin, jotka ...
 • Enfortumabi-vedotiini edenneen uroteelikarsinooman hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

  Wikman, Essi; Ruotsalainen, Jani; Tenhunen, Olli
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 9/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 06 / 2022)
  Enfortumabi-vedotiini monoterapiana on tarkoitettu paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon potilaille, jotka ovat aikaisemmin saaneet platinaa sisältävää solunsalpaajahoitoa ja PD-1/PD-L1-va ...
 • Lääkkeiden saatavuus Suomessa : Katsaus lääkkeiden saatavuushäiriöihin 

  Lehtinen, Julia; Linnolahti, Johanna; Luhtanen, Päivi; Myllyntausta, Minna
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 8/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05 / 2022)
  Lääkevalmisteiden merkittävästi lisääntyneet saatavuushäiriöt aiheuttavat ongelmia niin potilaille kuin terveydenhuollon ammattilaisille. COVID-19-pandemia lisäsi saatavuushäiriöitä edelleen, ja vuosi 2020 oli huippuvuosi ...
 • Lääkkeiden koneellisen annosjakelun nykytila ja kehittämistarpeet 

  Mikkola, Heidi; Sinnemäki, Juha; Hämeen-Anttila, Katri; Laukkanen, Emilia; Reinikainen, Leena
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 7/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05 / 2022)
  Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on yleistynyt viime vuosina. Vuoden 2021 lopussa annosjakelua käytti jo yli 100 000 asiakasta. Koneellisella annosjakelulla tavoitellaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta, lääkitystur ...
 • Suomalainen apteekkipalvelututkimus 2010–2020 : Järjestelmälliseen kirjallisuushakuun perustuva katsaus 

  Dimitrow, Maarit; Airaksinen, Marja; Hämeen-Anttila, Katri
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 6/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 04 / 2022)
  Tämän järjestelmälliseen kirjallisuushakuun perustuvan katsauksen tavoitteena oli selvittää ja kuvailla, millaista apteekkipalveluihin liittyvää tutkimusta Suomessa on tehty vuosina 2010–2020 sekä tulosten perusteella ...
 • Amivantamabi ei pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa 

  Oravilahti, Tuomas; Kotajärvi, Jarno; Lamminsalo, Marko
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 5/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 04 / 2022)
  Amivantamabi on tarkoitettu monoterapiana edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon aikuispotilailla, joilla on aktivoivia epidermaalisen kasvutekijäreseptorin eksonin 20 insertiomutaatioita, platinapohjaisen hoidon ...
 • Sasitutsumabigovitekaani edenneen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa 

  Wikman, Essi; Hyvärinen, Antti
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 4/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 03 / 2022)
  Sasitutsumabigovitekaani on Trop-2:een kohdennettu vasta-ainekonjugoitu solunsalpaaja. Se on tarkoitettu käytettäväksi monoterapiana leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoitoon ...
 • Lääkebarometri 2021 - Lääkehoidon kuormittavuus arjessa: 2. korjattu painos 

  Jyrkkä, Johanna; Ruotsalainen, Jani; Hämeen-Anttila, Katri
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 3/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 03 / 2022)
  Merkittävä osa suomalaisista sairastaa pitkäaikaissairautta, jonka lääkehoidon ja muun hoidon toteuttamisesta he vastaavat arjessaan. Tämä voi vaikuttaa arjen sujumiseen ja aiheuttaa kuormitusta. Tässä tutkimuksessa ...
 • Lääkebarometri-väestökysely. Kyselyiden toteutus ja sisältö. 

  Jyrkkä, Johanna; Kokko, Minttu
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 2/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2022)
  Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten kokemuksia ja näkemyksiä lääkkeistä. Joka toinen vuosi toteutettavan väestökyselyn sisältö koostuu vaihtuvista, lääkehoidon ...
 • Lääkevalmisteiden hintakilpailun aktivointi ja väestön odotukset apteekkitoiminnalle 

  Airaksinen, Marja; Dimitrow, Maarit; Heino, Pekka; Hämeen-Anttila, Katri; Jauhonen, Hanna-Mari; Jormanainen, Vesa; Koskinen, Hanna; Reinikainen, Leena; Soppi, Aarni
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2021:32 (Valtioneuvoston kanslia, 2021)
  Selvityksen tavoitteena oli tarkastella lääkkeiden hintakilpailua ja väestön odotuksia apteekkitoiminnalle. Tutkimuksissa hintakilpailusta käytettiin Kelan reseptitiedoston ja Kanta-palvelujen reseptiarkiston aineistoja ...
 • Nivolumabi ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syövän liitännäishoidossa 

  Kotajärvi, Jarno; Mauno, Vivi; Wikman, Essi
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 1/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2022)
  Nivolumabi on tarkoitettu monoterapiana aikuisten ruokatorvisyövän tai ruokatorvimahalaukkurajan syövän liitännäishoitoon, kun potilaalla on patologista jäännöstautia aiemman neoadjuvantin kemosädehoidon jälkeen. ...
 • Lääkebarometri 2019 : Aineistonkeruu ja tutkimusseloste 

  Sarnola, Kati; Hämeen-Anttila, Katri; Jyrkkä, Johanna
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 8/2019 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 12 / 2019)
  Fimea toteutti syksyllä 2019 järjestyksessään kolmannen Lääkebarometri-kyselyn. Tutkimuksen aineisto on kerätty verkkokyselynä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvata kansalaisten näkemyksiä lääkkeistä ja niiden ...
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2021)
 • Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2020)
 • Finnish statistics on medicines 2020 


  Finnish statistics on medicines (Finnish Medicines Agency FimeaSocial Insurance Institution, 12 / 2021)
 • Suomen lääketilasto 2020 


  Suomen lääketilasto (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 12 / 2021)
 • Pembrolitsumabi yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman ensilinjan hoidossa 

  Wikman, Essi; Mauno, Vivi; Kotajärvi, Jarno; Tarkkanen, Maija; Tenhunen, Olli
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 14/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 11 / 2021)
  Pembrolitsumabi yhdessä platinaa ja fluoropyrimidiinia sisältävän solunsalpaajahoidon kanssa on tarkoitettu paikallisesti edenneen ja leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-maha ...

Näytä lisää