Kirjat - Selaus nimekkeen mukaan

  • Kansallinen itsehoitolääkeohjelma 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 1/2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2015)
   Fimea sai vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeriöltä tehtäväkseen laatia kansallisen itsehoitolääkeohjelman. Ohjelmassa kuvataan suomalaisen itsehoitolääkinnän tavoitteita ja edellytyksiä sekä tarkastellaan itsehoitol ...
  • Karfiltsomibi uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa 

   Rannanheimo, Piia; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2016)
   Karfiltsomibi on uusi syöpälääke, joka yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa on tarkoitettu multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä hoitoa. Myelooma on nykyhoidoin ...
  • Karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin yhdistelmähoito uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Wikman, Essi; Kotajärvi, Jarno; Härkönen, Ulla
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 10/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 07 / 2021)
   Karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin (KdD) yhdistelmähoito on tarkoitettu multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä hoitoa. KdD yhdistelmähoidon vaikutuksia ...
  • Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta 

   Hämeen-Anttila, Katri; Vainio, Kirsti; Hartikainen-Ahia, Anu
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 1/2013 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2013)
  • Lasten ja nuorten mielipiteitä lääkkeistä ja lääketutkimuksista : kysely lapsille ja nuorille 

   Vornanen, Maarit; Kaukonen, Ann Marie; Pihlajamäki, Maija; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 1/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2016)
   Luotettavan tutkimustiedon niukkuus on rajoittanut lasten lääkehoidon kehittymistä merkittävästi. Lapsia hoidetaan tällä hetkellä usein aikuisille rekisteröidyillä lääkkeillä, jotka eivät ota huomioon lasten farmakologisia ...
  • Luspatersepti myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän transfuusioriippuvaisen anemian hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Wikman, Essi; Kotajärvi, Jarno; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 5/2020 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 10 / 2020)
   Luspatersepti on uusi lääkeaine punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa aikuispotilaille, joilla on erittäin matalan, matalan ja keskisuuren riskin myelodysplastinen oireyhtymä (MDS) ja rengassideroblasteja ja ...
  • Luspatersepti transfuusioriippuvaisen anemian hoidossa beetatalassemiaa sairastavilla aikuisilla : Arviointikooste 

   Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 4/2020 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 10 / 2020)
   Beetatalassemia on harvinaissairaus, jossa verisolujen tuotanto on epänormaalia. Se aiheuttaa anemiaa, jonka hoitamiseksi osa potilaista tarvitsee säännöllisiä punasolusiirtoja eli transfuusioita. Punasolusiirtojen seurauksena ...
  • Lääkebarometri 2015 : Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste : 2. korjattu painos 

   Järvisilta, Kiira; Niemelä, Mikko; Aaltonen, Katri; Merikoski, Merja; Hämeen-Anttila, Katri; Enlund, Hannes
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05 / 2018)
   Fimea toteutti syyskuussa 2015 kyselytutkimusaineistoihin perustuvan Lääkebarometrin. Kyseessä on kyselytutkimus, jonka aineisto on kerätty sekä postikyselynä että verkkopaneelina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ...
  • Lääkebarometri 2017 : Aineistonkeruu ja tutkimusseloste 

   Silvennoinen, Elisa; Hämeen-Anttila, Katri; Jauhonen, Hanna-Mari; Jyrkkä, Johanna
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 12/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
   Fimea toteutti syksyllä 2017 järjestyksessään toisen kyselytutkimusaineistoihin perustuvan Lääkebarometrin. Kyseessä on kyselytutkimus, jonka aineisto on kerätty sekä postikyselynä että verkkokyselynä. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • Lääkebarometri 2017 : Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa 

   Jauhonen, Hanna-Mari; Merikoski, Merja; Jyrkkä, Johanna; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 7/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
   Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano -ohjelmassa kannustetaan kumppanuuteen potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Järkevän lääkehoidon toteutumisen kannalta ...
  • Lääkebarometri 2019 : Lääkehoito hallussa? 

   Jyrkkä, Johanna; Ruotsalainen, Jani; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 1/2020 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 03 / 2020)
   Suurin osa lääkehoidoista toteutetaan avohoidossa siten, että pitkäaikaissairas on itse vastuussa lääkkeensä ottamisesta. Edellytyksenä sille, että lääkehoito olisi hallussa on, että pitkäaikaissairas on saanut yhdessä ...
  • Lääkehoidon kokonaiskustannukset ja apteekkitalous : Esiselvitys 

   Mäklin, Suvi; Laukkonen, Marja-Lisa; Aaltonen, Katri; Heino, Pekka; Koskinen, Hanna; Saastamoinen, Leena; Hyvärinen, Antti; Reinikainen, Leena
   Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita : 2020:1 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020)
   Lääkkeiden kokonaismyynti Suomessa vuonna 2018 oli 3,3 miljardia euroa. 2,2 miljardia euroa syntyi avohoidon resepti- ja itsehoitolääkkeiden myynnistä. Maksajina ovat yhteiskunta ja lääkkeiden käyttäjät itse. Apteekkien ...
  • Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät : Kyselytutkimus lääkäreille, korjattu 2.painos 

   Ruotsalainen, Jani; Hämeen-Anttila, Katri; Jyrkkä, Johanna; Saastamoinen, Leena; Saastamoinen, Peppiina; Jauhonen, Hanna-Mari
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 8/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 06 / 2021)
   Tämän kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvailla suomalaisten lääkärien lääkehoitopäätöksiin ja määräämiskäytäntöihin vaikuttavia tekijöitä. Kysely sisälsi potilaaseen, yhteiskuntaan ja digitaalisuuteen liittyviä ...
  • Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa 

   Enlund, Hannes; Airaksinen, Marja; Kleme, Jenni; Mononen, Niina; Hämeen-Anttila, Katri; Järvinen, Riina
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 7/2013 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2013)
   Tausta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi vuonna 2012 lääkeinformaatiostrategian, jonka implementoimiseksi perustettiin lääkeinformaatioverkosto. Verkoston toiminta pohjautuu tutkimustietoon ja ...
  • Lääketaksan, apteekkimaksun ja apteekkiveron kehittäminen Suomessa : Selvitys muutosehdotuksista, muutosten esteistä ja mahdollisista muutostekijöistä 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Kokko, Minttu; Jauhonen, Hanna-Mari; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 1 / 2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2021)
   Tausta Fimean lakisääteisenä tehtävänä on kehittää lääkealan, apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon toimivuutta ja turvallisuutta. Avohuollon lääkejakelun merkityksestä ja kustannuksista käydyn julkisen keskustelun myötä ...
  • Lääketiedon tarpeet ja lähteet – väestökysely lääkkeiden käyttäjille 

   Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2014 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2014)
  • Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön : Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 

   Kiviranta, Päivi; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 2/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2021)
   Päämäärä Vuoden 2026 loppuun mennessä järkevää lääkehoitoa edistetään Suomessa luotettavan lääkeinformaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja lääkkeen käyttäjien välisessä tiiviissä yhteistyössä, ...
  • Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen : Väestön näkökulma 

   Rikala, Maria; Enlund, Hannes; Hämeen-Anttila, Katri; Kuoppala, Jaana
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 3/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2016)
   Suomen lääkekustannukset ovat kasvaneet 2000-luvulla yli miljardilla. Tärkeimpänä syynä pidetään uusien lääkkeiden käyttöönottoa. Kustannusten kasvaessa on tärkeää arvioida, ovatko uusista lääkkeistä saatavat hyödyt niiden ...
  • Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) 2010 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
   Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) : 2010 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2010)
  • Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) 2011 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
   Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) : 2011 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2011)