Kirjat - Selaus nimekkeen mukaan

  • Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna 

   Oravilahti, Tuomas; Kastarinen, Helena; Enlund, Hannes; Jyrkkä, Johanna; Kiviniemi, Vesa; Kokki, Esa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2013 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2013)
   Diabetes jaetaan kahteen päämuotoon, tyypin 1 ja tyypin 2 diabetekseen. Näitä muotoja ei kuitenkaan voida täysin yksiselitteisesti määritellä erillisiksi sairauksiksi. Tyypin 1 diabeetikoilla insuliinihoito on korvaavaa ...
  • Idarusitsumabi verenohennuslääke dabigatraanin vaikutuksen kumoamisessa 

   Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Kuusiranta, Katariina; Laine, Johanna; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 7/2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2015)
   Idarusitsumabi on verenohennuslääke dabigatraanin spesifinen vastalääke. Idarusitsumabi on tarkoitettu dabigatraania käyttäville potilaille, joilla on hallitsematon tai henkeä uhkaava verenvuoto tai jotka joutuvat kiireelliseen ...
  • IKd- ja KdD-hoito uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa : Yhteenveto Fimean HTA-arvioinneista 

   Wikman, Essi; Härkönen, Ulla; Kotajärvi, Jarno; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 12/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 07 / 2021)
   Fimea on julkaissut erilliset arviointiraportit kahdesta uusiutuneen multippelin myelooman hoitoon tarkoitetusta yhdistelmähoidosta. IKd-hoito koostuu isatuksimabista, karfiltsomibista ja deksametasonista. KdD-hoito koostuu ...
  • Isatuksimabi yhdessä pomalidomidin ja deksametasonin kanssa uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa 

   Wikman, Essi; Rannanheimo, Piia
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 3/2020 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2020)
   Isatuksimabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka on kehitetty kiinnittymään CD38-proteiiniin. Se on tarkoitettu yhdessä pomalidomidin ja deksametasonin (IsaPd) kanssa sellaisten relapsoitunutta ja refraktorista multippelia ...
  • Isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin yhdistelmähoito uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Härkönen, Ulla; Wikman, Essi; Kotajärvi, Jarno
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 11/2021 (Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea, 07 / 2021)
   Isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin (IKd) yhdistelmähoito on tarkoitettu multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä hoitoa. IKd-hoidon vaikutuksia on tutkittu ...
  • Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen : Haamuasiakastutkimus apteekeissa. 

   Alastalo, Niina; Jyrkkä, Johanna; Vainio, Kirsti; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 14/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
   Turvallinen itselääkintä edellyttää, että lääkkeen käyttäjä saa oireeseensa ja itselleen yksilöllisesti sopivan itsehoitovalmisteen, tuntee sen käyttöohjeet ja tietää turvallisen itselääkintään sopivan ajanjakson. Apteekkien ...
  • Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen apteekeissa : Haamuasiakastutkimus 2021, korjattu 2.painos 

   Jyrkkä, Johanna; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 13/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 09 / 2021)
   Turvallinen itselääkintä edellyttää, että lääkkeen käyttäjä saa oireeseensa ja itselleen yksilöllisesti sopivan itsehoitolääkevalmisteen, tuntee sen käyttöohjeet ja tietää turvallisen itselääkintään sopivan ajanjakson. ...
  • Itsehoitolääkkeiden jakelukanavat Euroopassa – kirjallisuuskatsaus 

   Reinikainen, Leena; Pudas, Lauri; Timonen, Johanna; Happonen, Pertti; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 10/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
   Euroopan maista noin puolessa itsehoitolääkkeitä voidaan edelleen myydä ainoastaan apteekeissa, vaikka viime vuosikymmenten aikana useissa maissa on purettu itsehoitolääkkeiden hinnoitteluun ja myyntikanaviin liittyvää ...
  • Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA) : Vaikutukset kotihoidon asiakkaiden lääkitykseen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun sekä terveys- ja hoivapalveluiden käyttöön 

   Merikoski, Merja; Jyrkkä, Johanna; Auvinen, Kati; Enlund, Hannes; Kumpusalo-Vauhkonen, Anne; Liukkonen, Timo; Lämsä, Elina; Lönnroos, Eija; Mäntylä, Antti; Räisänen, Johanna; Mäntyselkä, Pekka
   Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita : 34/2017 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017)
   Järkevän lääkehoidon toteutumista edistäviä toimintatapoja tulisi kehittää ja ottaa käyttöön suomalaisessa terveydenhuollossa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä vaikutuksia moniammatil-lisella lääkehoidon arvioinnilla ...
  • Kansallinen itsehoitolääkeohjelma 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 1/2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2015)
   Fimea sai vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeriöltä tehtäväkseen laatia kansallisen itsehoitolääkeohjelman. Ohjelmassa kuvataan suomalaisen itsehoitolääkinnän tavoitteita ja edellytyksiä sekä tarkastellaan itsehoitol ...
  • Karfiltsomibi uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa 

   Rannanheimo, Piia; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2016)
   Karfiltsomibi on uusi syöpälääke, joka yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa on tarkoitettu multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä hoitoa. Myelooma on nykyhoidoin ...
  • Karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin yhdistelmähoito uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Wikman, Essi; Kotajärvi, Jarno; Härkönen, Ulla
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 10/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 07 / 2021)
   Karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin (KdD) yhdistelmähoito on tarkoitettu multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä hoitoa. KdD yhdistelmähoidon vaikutuksia ...
  • Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta 

   Hämeen-Anttila, Katri; Vainio, Kirsti; Hartikainen-Ahia, Anu
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 1/2013 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2013)
  • Lasten ja nuorten mielipiteitä lääkkeistä ja lääketutkimuksista : kysely lapsille ja nuorille 

   Vornanen, Maarit; Kaukonen, Ann Marie; Pihlajamäki, Maija; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 1/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2016)
   Luotettavan tutkimustiedon niukkuus on rajoittanut lasten lääkehoidon kehittymistä merkittävästi. Lapsia hoidetaan tällä hetkellä usein aikuisille rekisteröidyillä lääkkeillä, jotka eivät ota huomioon lasten farmakologisia ...
  • Luspatersepti myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän transfuusioriippuvaisen anemian hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Wikman, Essi; Kotajärvi, Jarno; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 5/2020 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 10 / 2020)
   Luspatersepti on uusi lääkeaine punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa aikuispotilaille, joilla on erittäin matalan, matalan ja keskisuuren riskin myelodysplastinen oireyhtymä (MDS) ja rengassideroblasteja ja ...
  • Luspatersepti transfuusioriippuvaisen anemian hoidossa beetatalassemiaa sairastavilla aikuisilla : Arviointikooste 

   Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 4/2020 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 10 / 2020)
   Beetatalassemia on harvinaissairaus, jossa verisolujen tuotanto on epänormaalia. Se aiheuttaa anemiaa, jonka hoitamiseksi osa potilaista tarvitsee säännöllisiä punasolusiirtoja eli transfuusioita. Punasolusiirtojen seurauksena ...
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2021)
  • Lääkebarometri 2015 : Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste : 2. korjattu painos 

   Järvisilta, Kiira; Niemelä, Mikko; Aaltonen, Katri; Merikoski, Merja; Hämeen-Anttila, Katri; Enlund, Hannes
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05 / 2018)
   Fimea toteutti syyskuussa 2015 kyselytutkimusaineistoihin perustuvan Lääkebarometrin. Kyseessä on kyselytutkimus, jonka aineisto on kerätty sekä postikyselynä että verkkopaneelina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ...
  • Lääkebarometri 2017 : Aineistonkeruu ja tutkimusseloste 

   Silvennoinen, Elisa; Hämeen-Anttila, Katri; Jauhonen, Hanna-Mari; Jyrkkä, Johanna
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 12/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
   Fimea toteutti syksyllä 2017 järjestyksessään toisen kyselytutkimusaineistoihin perustuvan Lääkebarometrin. Kyseessä on kyselytutkimus, jonka aineisto on kerätty sekä postikyselynä että verkkokyselynä. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • Lääkebarometri 2017 : Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa 

   Jauhonen, Hanna-Mari; Merikoski, Merja; Jyrkkä, Johanna; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 7/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
   Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano -ohjelmassa kannustetaan kumppanuuteen potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Järkevän lääkehoidon toteutumisen kannalta ...