Kirjat - Selaus nimekkeen mukaan

  • PD1-vasta-aineet edenneen melanooman hoidossa 

   Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Kuusiranta, Katariina; Laine, Johanna; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2015)
   Nivolumabi ja pembrolitsumabi ovat uusia PD-1-vasta-aineita, joiden käyttöaihe on levinneen tai leikkaushoitoon soveltumattoman edenneen melanooman hoito. Molempia lääkeaineita on verrattu satunnaistetussa faasin III ...
  • Pembrolitsumabi PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa 

   Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 6/2017 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2017)
  • Pembrolitsumabi PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa: Arviointikooste 

   Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 13/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05.10.2016)
  • Pembrolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa. 2. korjattu painos. 

   Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 3/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Pembrolitsumabi on PD-1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke. Sitä voidaan käyttää muiden käyttöaiheiden ohella paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon aikuisille, jotka ovat aiemmin saaneet ...
  • Pembrolitsumabi yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman ensilinjan hoidossa 

   Wikman, Essi; Mauno, Vivi; Kotajärvi, Jarno; Tarkkanen, Maija; Tenhunen, Olli
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 14/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 11 / 2021)
   Pembrolitsumabi yhdessä platinaa ja fluoropyrimidiinia sisältävän solunsalpaajahoidon kanssa on tarkoitettu paikallisesti edenneen ja leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-maha ...
  • Pertutsumabi varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 13/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 10 / 2018)
   Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Valtaosalla potilaista syöpä löydetään varhain, eikä diagnoosihetkellä todeta etäpesäkkeitä. Varhaisen vaiheen rintasyövällä tarkoitetaan ei-metastasoitunutta, primaarista, ...
  • Radium-223-dikloridi kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa : Arviointikooste 

   Härkönen, Ulla; Itkonen, Liisa; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2015)
   Kastraatioresistentillä eturauhassyövällä tarkoitetaan tilannetta, jolloin tauti leviää, vaikka seerumin testosteronipitoisuus on kastraatiotasolla. Levinneessä eturauhassyövässä luusto on tavallisin etäpesäkkeen ...
  • Ramusirumabi edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman hoidossa 

   Härkönen, Ulla; Itkonen, Liisa; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 4/2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2015)
   Ramusirumabi on tarkoitettu monoterapiana tai yhdessä paklitakselin kanssa pitkälle edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman hoitoon aikuisille potilaille, joiden tauti on edennyt aiemman platina- ...
  • Rationaalinen lääkkeen määrääminen, toimittaminen ja käyttö nykyisissä ja tulevissa SOTE-rakenteissa 

   Ruokoniemi, Päivi
   Raportteja ja muistioita : 12/2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 13.03.2018)
  • Reslitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi 

   Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Multanen, Satu; Oravilahti, Tuomas; Rannanheimo, Piia
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 14/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 16.12.2016)
  • Sebelipaasi alfa lysosomaalisen happaman lipaasin puutoksen hoidossa 

   Härkönen, Ulla; Hyvärinen, Antti; Kiviniemi, Vesa; Rannanheimo, Piia
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 6/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2018)
   Lysosomaalisen happaman lipaasin puutos on LIPA-geenin mutaatiosta johtuva rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Tästä harvinaissairaudesta tunnetaan kaksi erilaista muotoa: yleensä jo ensimmäisten elinviikkojen aikana ilmenevä ...
  • Semiplimabi ihon okasolusyövän hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 7 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 04.10.2019)
   Hyvärinen A, Härkönen U, Kiviniemi V. Semiplimabi ihon okasolusyövän hoidossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2019. 41 s. ISBN 978-952-729905-0. ...
  • Suomen lääketilasto 2009 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 5/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2010)
  • Suomen lääketilasto 2010 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2010 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2011)
  • Suomen lääketilasto 2011 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2011 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2012)
  • Suomen lääketilasto 2012 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2012 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2013)
  • Suomen lääketilasto 2013 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2013 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2014)
  • Suomen lääketilasto 2014 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2014 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2015)
  • Suomen lääketilasto 2015 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 28.11.2016)
  • Suomen lääketilasto 2016, korjattu 2. painos 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Finnish statistics on medicines : 2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 17.11.2017)