Kirjat - Selaus nimekkeen mukaan

  • Ramusirumabi edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman hoidossa 

   Härkönen, Ulla; Itkonen, Liisa; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 4/2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2015)
   Ramusirumabi on tarkoitettu monoterapiana tai yhdessä paklitakselin kanssa pitkälle edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman hoitoon aikuisille potilaille, joiden tauti on edennyt aiemman platina- ...
  • Rationaalinen lääkkeen määrääminen, toimittaminen ja käyttö nykyisissä ja tulevissa SOTE-rakenteissa 

   Ruokoniemi, Päivi
   Raportteja ja muistioita : 12/2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 13.03.2018)
  • Reslitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi 

   Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Multanen, Satu; Oravilahti, Tuomas; Rannanheimo, Piia
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 14/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 16.12.2016)
  • Sebelipaasi alfa lysosomaalisen happaman lipaasin puutoksen hoidossa 

   Härkönen, Ulla; Hyvärinen, Antti; Kiviniemi, Vesa; Rannanheimo, Piia
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 6/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2018)
   Lysosomaalisen happaman lipaasin puutos on LIPA-geenin mutaatiosta johtuva rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Tästä harvinaissairaudesta tunnetaan kaksi erilaista muotoa: yleensä jo ensimmäisten elinviikkojen aikana ilmenevä ...
  • Semiplimabi ihon okasolusyövän hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 7 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 04.10.2019)
   Hyvärinen A, Härkönen U, Kiviniemi V. Semiplimabi ihon okasolusyövän hoidossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2019. 41 s. ISBN 978-952-729905-0. ...
  • Suomen lääketilasto 2009 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 5/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2010)
  • Suomen lääketilasto 2010 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2010 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2011)
  • Suomen lääketilasto 2011 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2011 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2012)
  • Suomen lääketilasto 2012 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2012 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2013)
  • Suomen lääketilasto 2013 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2013 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2014)
  • Suomen lääketilasto 2014 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2014 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 2015)
  • Suomen lääketilasto 2015 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 28.11.2016)
  • Suomen lääketilasto 2016, korjattu 2. painos 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Finnish statistics on medicines : 2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 17.11.2017)
  • Suomen lääketilasto 2017 : Finnish statistics on medicines 2017, korjattu 3. painos 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto : 2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 11 / 2018)
  • Suomen lääketilasto 2018 : Finnish statistics on medicines 2018 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 12 / 2019)
  • Suomen lääketilasto 2019 : Finnish statistics of medicines 2019 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
   Suomen lääketilasto (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 12 / 2020)
  • Suomen lääketilasto 2020 


   Suomen lääketilasto (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 12 / 2021)
  • Tecartus manttelisolulymfooman hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Oravilahti, Tuomas; Gabbouj, Sami; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 6/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 04 / 2021)
   Tecartus (KTE-X19) on CAR-T-soluhoito, joka on tarkoitettu uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman manttelisolulymfooman hoitoon. CAR-T-solut ovat potilaalta kerättyjä Tsoluja, jotka muokataan geneettisesti tunnistamaan ja ...
  • Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön: Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 1/2012 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2012)
   LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA: TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN. Tavoitetila: Suomessa toimii lääkealan toimijoiden moniammatillinen kansallinen verkosto, joka tuottaa ja vällittää näyttöön perustuvaa, puolueetonta ja ...
  • Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2017)