Kirjat - Selaus nimekkeen mukaan

  • Aksikabtageenisiloleuseeli (Yescarta) suurisoluisten B-solulymfoomien hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi 

   Oravilahti, Tuomas; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 16/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
   Yescarta-hoito Yescarta (aksikabtageenisiloleuseeli) on tarkoitettu aikuisille potilaille uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) ja primaarisen välikarsinan suurisoluisen ...
  • Amivantamabi ei pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa 

   Oravilahti, Tuomas; Kotajärvi, Jarno; Lamminsalo, Marko
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 5/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 04 / 2022)
   Amivantamabi on tarkoitettu monoterapiana edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon aikuispotilailla, joilla on aktivoivia epidermaalisen kasvutekijäreseptorin eksonin 20 insertiomutaatioita, platinapohjaisen hoidon ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2010 

   Mäntylä, Antti; Kiviniemi, Vesa; Kumpusalo-Vauhkonen, Anne; Paaskoski, Sami; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2011 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2011)
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2011 

   Mäntylä, Antti; Kokki, Esa; Kiviniemi, Vesa; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2012 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2012)
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2009–2012 

   Mäntylä, Antti; Kiviniemi, Vesa; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2013 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2013)
   Tausta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean laissa säädettyihin tehtäviin kuuluu apteekkien toimilupamenettelyn ja valvonnan sekä kehittämistehtävien lisäksi lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2010–2013 

   Mäntylä, Antti; Kiviniemi, Vesa; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 4/2014 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2014)
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2011–2014 

   Mäntylä, Antti; Kiviniemi, Vesa; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 6/2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2015)
   Tausta Fimean lakisääteisiin apteekkien valvonta- ja kehittämistehtäviin kuuluu varmistaa lääkkeiden maanlaajuinen saatavuus ja apteekkiverkoston kattavuus. Tämän tueksi Fimea on laatinut tähän mennessä neljä laajaa ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2012-2015 

   Reinikainen, Leena; Oravilahti, Tuomas; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 1/2017 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 03.01.2017)
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2013-2016 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Tausta Fimean lakisääteisiin apteekkien valvonta- ja kehittämistehtäviin kuuluu lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston kattavuuden varmistaminen. Fimea laatii vuosittain apteekkien tilinpäätösanalyysin, ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2014-2017 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 2/2019 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2019)
   Tausta Fimean lakisääteisiin lääkealan kehittämis- ja valvontatehtäviin kuuluu lääkealan toimivuuden, lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston kattavuuden varmistaminen. Fimea laatii vuosittain apteekkien ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2015–2018 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 2/2020 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2020)
   Tausta Fimean lakisääteisiin lääkealan kehittämis- ja valvontatehtäviin kuuluu lääkealan toimivuuden, lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston kattavuuden varmistaminen. Fimea laatii vuosittain apteekkien ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2016–2019 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Kokko, Minttu; Jauhonen, Hanna Mari; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 7/2021 (Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea, 06 / 2021)
   Tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli tarkastella apteekkien talouden kehittymistä vuosina 2016–2019. Menetelmät Tilinpäätösanalyysi pohjautuu apteekkien vuoden 2019 taloustietoihin, jotka kerättiin Fimean sähköisellä ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2017–2020 

   Kokko, Minttu; Wikman, Essi; Hyvärinen, Antti; Reinikainen, Leena
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 10/2022 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 06 / 2022)
   Selvityksen tavoitteena oli kuvata apteekkien toimintavuosi 2020 ja tarkastella apteekkien talouden kehittymistä vuosina 2017–2020. Tilinpäätösanalyysi pohjautuu apteekkien ilmoittamiin vuoden 2020 taloustietoihin, jotka ...
  • Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa – toimenpiteet ja vaikutukset 

   Reinikainen, Leena; Lämsä, Elina; Happonen, Pertti; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 3/2017 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 19.04.2017)
  • Asetyylikoliiniesteraasin estäjät ja memantiini Alzheimerin taudin hoidossa 

   Jyrkkä, Johanna; Itkonen, Liisa; Kiviniemi, Vesa; Lämsä, Elina; Oravilahti, Tuomas; Virta, Lauri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2014 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2014)
  • Atetsolitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän toisen linjan hoidossa 

   Härkönen, Ulla; Heiskanen, Jari; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 7/2017 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 08.12.2017)
   Atetsolitsumabi on PD-L1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke, jota voidaan käyttää muun muassa ei-pienisoluisen keuhkosyövän toisen linjan hoitoon. Tämän arvioinnin tavoitteena oli verrata atetsolitsumabin vaikutuksia ja ...
  • Atetsolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa 

   Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Atetsolitsumabi on PD-L1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke. Sitä voidaan käyttää paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon aikuisille, jotka ovat aiemmin saaneet platinapohjaista solunsalpaajahoitoa ...
  • Atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa 

   Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 4/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Kolmelle PD-1/PD-L1-estäjälle, atetsolitsumabille, nivolumabille ja pembrolitsumabille on myönnetty käyttöaihe paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon vuonna 2017. Fimea on julkaissut erillisen ...
  • Atetsolitsumabin, etoposidin ja karboplatiinin yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Härkönen, Ulla; Kotajärvi, Jarno; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 3/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2021)
   Atetsolitsumabi on PD-L1-vasta-aine, joka lisää immuunijärjestelmän kykyä hyökätä syöpäsoluja vastaan ja hidastaa sairauden etenemistä. Tässä arvioinnissa selvitettiin atetsolitsumabin hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia ...
  • Avelumabi uroteelikarsinooman ensilinjan ylläpitohoitona : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

   Wikman, Essi; Hyvärinen, Antti; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 5/2021 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 03 / 2021)
   Avelumabi on tarkoitettu käytettäväksi monoterapiana ensilinjan ylläpitohoitoon aikuispotilailla, joilla on paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen uroteelikarsinooma, ja joilla tauti ei ole edennyt platinapohjaisen ...