Kirjat - Selaus nimekkeen mukaan

  • Aksikabtageenisiloleuseeli (Yescarta) suurisoluisten B-solulymfoomien hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi 

   Oravilahti, Tuomas; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 16/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
   Yescarta-hoito Yescarta (aksikabtageenisiloleuseeli) on tarkoitettu aikuisille potilaille uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) ja primaarisen välikarsinan suurisoluisen ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2010 

   Mäntylä, Antti; Kiviniemi, Vesa; Kumpusalo-Vauhkonen, Anne; Paaskoski, Sami; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2011 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2011)
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2011 

   Mäntylä, Antti; Kokki, Esa; Kiviniemi, Vesa; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2012 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2012)
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2009–2012 

   Mäntylä, Antti; Kiviniemi, Vesa; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2013 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2013)
   Tausta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean laissa säädettyihin tehtäviin kuuluu apteekkien toimilupamenettelyn ja valvonnan sekä kehittämistehtävien lisäksi lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2010–2013 

   Mäntylä, Antti; Kiviniemi, Vesa; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 4/2014 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2014)
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2011–2014 

   Mäntylä, Antti; Kiviniemi, Vesa; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 6/2015 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2015)
   Tausta Fimean lakisääteisiin apteekkien valvonta- ja kehittämistehtäviin kuuluu varmistaa lääkkeiden maanlaajuinen saatavuus ja apteekkiverkoston kattavuus. Tämän tueksi Fimea on laatinut tähän mennessä neljä laajaa ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2012-2015 

   Reinikainen, Leena; Oravilahti, Tuomas; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 1/2017 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 03.01.2017)
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2013-2016 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Tausta Fimean lakisääteisiin apteekkien valvonta- ja kehittämistehtäviin kuuluu lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston kattavuuden varmistaminen. Fimea laatii vuosittain apteekkien tilinpäätösanalyysin, ...
  • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2014-2017 

   Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Happonen, Pertti
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 2/2019 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2019)
   Tausta Fimean lakisääteisiin lääkealan kehittämis- ja valvontatehtäviin kuuluu lääkealan toimivuuden, lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston kattavuuden varmistaminen. Fimea laatii vuosittain apteekkien ...
  • Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa – toimenpiteet ja vaikutukset 

   Reinikainen, Leena; Lämsä, Elina; Happonen, Pertti; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 3/2017 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 19.04.2017)
  • Asetyylikoliiniesteraasin estäjät ja memantiini Alzheimerin taudin hoidossa 

   Jyrkkä, Johanna; Itkonen, Liisa; Kiviniemi, Vesa; Lämsä, Elina; Oravilahti, Tuomas; Virta, Lauri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2014 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2014)
  • Atetsolitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän toisen linjan hoidossa 

   Härkönen, Ulla; Heiskanen, Jari; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 7/2017 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 08.12.2017)
   Atetsolitsumabi on PD-L1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke, jota voidaan käyttää muun muassa ei-pienisoluisen keuhkosyövän toisen linjan hoitoon. Tämän arvioinnin tavoitteena oli verrata atetsolitsumabin vaikutuksia ja ...
  • Atetsolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa 

   Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Atetsolitsumabi on PD-L1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke. Sitä voidaan käyttää paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon aikuisille, jotka ovat aiemmin saaneet platinapohjaista solunsalpaajahoitoa ...
  • Atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa 

   Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 4/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
   Kolmelle PD-1/PD-L1-estäjälle, atetsolitsumabille, nivolumabille ja pembrolitsumabille on myönnetty käyttöaihe paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon vuonna 2017. Fimea on julkaissut erillisen ...
  • Benralitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa 

   Heiskanen, Jari; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 9/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05 / 2018)
   Benralitsumabi on biologinen astmalääke, IL-5R-vasta-aine, joka on tarkoitettu lisälääkkeeksi vaikean eosinofiilisen astman hoitoon aikuispotilaille. Benralitsumabin hoidolliset vaikutukset kolmessa satunnaistetussa faasin ...
  • Bevasitsumabi metastasoituneen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa 

   Rannanheimo, Piia; Oravilahti, Tuomas; Enlund, Hannes; Kiviniemi, Vesa; Kuoppala, Jaana
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 3/2014 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2014)
   Paksu- ja peräsuolisyöpä kehittyy hyvänlaatuisesta limakalvokasvaimesta. Yleisiä oireita ovat laihtuminen, anemia sekä erilaiset vatsan toimintahäiriöt, kuten vatsakipu, ummetus, ulostamisvaikeus ja veriulosteisuus. ...
  • Biologisten lääkkeiden käyttöönotto ja käyttö Suomessa : Terveydenhuollon käytäntöjä ja näkökulmia. 

   Merikoski, Merja; Enlund, Hannes
   Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia : 142 (Kela, 2016)
   Uusia biologisia lääkkeitä tulee markkinoille koko ajan enemmän, ja niiden kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti 2000-luvulla. Näihin lääkkeisiin liittyy useita hoidollisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä muun muassa ...
  • Biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa : Näkemyksiä mahdollisesta lääkevaihdosta ja siihen liittyvistä lääkitysturvallisuustekijöistä 

   Tolonen, Hanna; Kurki, Pekka; Airaksinen, Marja; Hämeen-Anttila, Katri; Ruokoniemi, Päivi
   Fimea kehittää, arvio ja informoi : 5 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 06 / 2019)
   Lääkkeiden kokonaismyynti on kasvanut Suomessa 2010-luvulla. Vuonna 2017 koko-naismyynti oli lähes 3,1 miljardia euroa. Tukkuhinnoilla mitattuna kymmenen euromääräi-sesti myydyimmän lääkeaineen joukossa oli kahdeksan ...
  • Biosimilaarien käyttöönotto Suomessa - Lääkäreiden näkemyksiä 

   Sarnola, Kati; Merikoski, Merja; Jyrkkä, Johanna; Kastarinen, Helena; Kurki, Pekka; Ruokoniemi, Päivi; Hämeen-Anttila, Katri
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 4/2019 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05 / 2019)
   Biologisten lääkkeiden käyttö on yleistynyt monien kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävien sairauksien hoidossa viimeisen vuosikymmenen aikana. Biosimilaarit ovat teholtaan, turvallisuudeltaan ja laadultaan ...
  • C-hepatiitin uudet lääkehoidot ja hoitolinjausten vaikutukset Suomessa 

   Oravilahti, Tuomas; Kiviniemi, Vesa; Laine, Johanna; Härkönen, Ulla
   Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 7/2016 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2016)