Säteilyturvakeskus STUK

Uusimmat viitteet

 • Radiation protection issues in radionuclide therapy – workers (medical staff), third persons, waste management 

  Bly, Ritva
  Radiation Protection : 194 (European Commission, 2020)
  Radionuclide therapies for treatment of diseases is common practice worldwide, while new radionuclides create new challenges for radiation protection. Many guidelines are still applicable for implementing dose constraints, ...
 • Den genomsnittliga effektiva dosen hos finländarna 2018 

  Bly, Ritva; Isaksson, Risto; Kaijaluoto, Sampsa; Kiuru, Anne; Kojo, Katja; Kurttio, Päivi; Lahtinen, Juhani; Lehtinen, Maaret; Muikku, Maarit; Peltonen, Tuomas; Ruonala, Verneri; Torvela, Tiina; Turtiainen, Tuukka; Virtanen, Sinikka
  STUK-A : 264 (Säteilyturvakeskus, 21.12.2020)
  I den här rapporten uppdateras uppgifterna om den genomsnittliga effektiva dosen finländarna får årligen. Finländare exponeras för joniserande strålning från både naturliga och konstgjorda källor. År 2018 uppgick ...
 • Trends of computed tomography use among children in Finland 

  Abuhamed, Jad; Nikkilä, Atte; Lohi, Olli; Auvinen, Anssi
  European Journal of Radiology Open : Volume 7, 100290 (Elsevier Ltd., 09.12.2020)
 • Radioaktivitet i människan 

  Strålsäkerhetscentralen (StrålsäkerhetscentralenSäteilyturvakeskus, 11 / 2020)
  Varje människa har radioaktiva ämnen i sig. Mängden radioaktiva ämnen kan mätas direkt genom en helkroppsmätning eller indirekt via människans avsöndringar.
 • Passive neutron albedo reactivity measurements of spent nuclear fuel 

  Tupasela, Topi; Dendooven, Peter; Tobin, Stephen J; Litichevskyi, Vladyslav; Koponen, Pirkitta; Turunen, Asko; Moring, Mikael; Honkamaa, Tapani (Elsevier, 11.01.2021)
  Abstract The upcoming disposal of spent nuclear fuel in Finland creates new challenges for nuclear safeguards. Part of the national safeguards concept for geological repositories, developed by STUK — Radiation and Nuclear ...
 • Ihmisen radioaktiivisuus 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 11 / 2020)
  Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia aineita, joiden määrä voidaan mitata suoraan kehosta tai epäsuorasti ihmisen eritteistä. Radioaktiiviset aineet eli radionuklidit kulkeutuvat ihmiseen ympäristöstä ruuan, juomaveden ...
 • Strålrisk och skydd 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  Allvarliga situationer med strålrisk är mycket osannolika, men beredskap finns även för sådana. En nödsituation med strålrisk som kräver skyddsåtgärder i ett större område kan orsakas av ett svårt haveri på ett kärnkraftverk ...
 • Strålrisk och skydd : Agera så här i en strålrisksituation 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  Sannolikheten för en allvarlig nödsituation med strålrisk i Finland är mycket liten. Eftersom det ändå finns en viss risk för en olycka finns det även beredskap. Information om en hotande olycka i närområdet skulle ges ...
 • Radiation hazard and protective measures 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  A serious radiation hazard situation is highly unlikely, but we must nevertheless be prepared. A radiation hazard situation requiring protective measures over a large area could be caused by a serious nuclear power plant ...
 • Radiation hazard and protective measures : How to act in a radiation hazard situation 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  The probability of a serious radiation hazard situation is low in Finland. Since there is nevertheless always the risk of an accident, preparations must be made. Information about a potential serious accident in the vicinity ...
 • Finland and Nuclear Non-Proliferation : Fifty years of implementing the Nuclear Non-Proliferation Treaty 

  Paju, Petri
  TR : 34 (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  The research paper by Petri Paju, Adjunct Professor at the University of Turku, explores the methods of and motives for Finns implementing the Nuclear Non-Proliferation Treaty from the 1960s onwards. Finland was the first ...
 • Ydinsulku ja Suomi : 50 vuotta ydinsulkusopimuksen kansallista toimeenpanoa 

  Paju, Petri
  TR : 32 (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  Turun yliopiston dosentti Petri Pajun tutkimuksessa kysytään, kuinka ja millä motiivein suomalaiset ovat toimeenpanneet ydinsulkusopimusta kansallisesti 1960-luvun lopulta alkaen. Suomi oli ensimmäinen maa, joka solmi ...
 • Radonkysely työsuojeluhenkilöille 

  Kojo, Katja; Vahtola, Johanna; Kurttio, Päivi
  STUK-B : 261 (Säteilyturvakeskus, 27.10.2020)
  Tässä raportissa esitellään tuloksia kyselystä, jolla STUK kartoitti työsuojeluhenkilöiden tietämystä radonmittausvelvollisuudesta sekä sitä, minkälaista tietoa työpaikkojen radonasioista tarvitaan. Tulosten perusteella ...
 • Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 7th Finnish National Report as referred to in Article 32 of the Convention 

  STUK
  STUK-B : 259 (Säteilyturvakeskus, 21.10.2020)
  Summary Introduction The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management was adopted on 29 September 1997 at the Vienna Diplomatic Conference. Finland signed ...
 • Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 2/2020 

  Julin, Sari (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  Vuoden 2020 touko-elokuun aikana ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet väestön taiympäristön säteilyturvallisuutta ja antaneet aihetta ryhtyä suojelutoimenpiteisiin Suomessa.Säteilytilanne oli Suomessa ...
 • Contemporary collective effective dose to the population from x-ray and nuclear medicine examinations – changes over last 10 years in Finland. 

  Bly, Ritva; Järvinen, Hannu; Kaijaluoto, Sampsa; Ruonala, Verneri
  Radiation Protection Dosimetry : 3 (2020)
  Tutkimuksessa arvoitiin röntgentutkimuksista ja -toimenpiteistä sekä isotooppitutkimuksista vuonna 2018 väestölle aiheutuneita kollektiivisia efektiivisiä annoksia. Röntgentutkimuksista ja -toimenpiteistä aiheutunut ...
 • Radiation practices : Annual report 2019 

  Venelampi, Eija
  STUK-B : 258 (Säteilyturvakeskus, 2020)
  A total of 3 079 safety licences for the use of ionising radiation were current at the end of 2019. The use of radiation was controlled through regular inspections performed at places of use, regulatory control queries, ...
 • Radioamatööriasemien säteilyturvallisuus 

  Puranen, Lauri
  STUK-TR : 33 (Säteilyturvakeskus, 09 / 2020)
  Radioamatööriasemien säteilyturvallisuutta selvitettiin antennien läheisyydessä tehdyillä sähkö- ja magneettikentän voimakkuuden mittauksilla. Mittauksia tehtiin kerrostalon katolle, mastoihin ja puihin sekä ajoneuvon ...
 • The Heisenberg uncertainty principle as an endogenous equilibrium property of stochastic optimal control systems in quantum mechanics 

  Lindgren, Jussi; Liukkonen, Jukka
  Symmetry : 9 (17.09.2020)
  Tutkimuksessa johdetaan kvanttimekaniikan epätarkkuusperiaate stokastisen optimoinnin avulla. Tämä mahdollistaa epätarkkuusperiaatteen liittämisen termodynaamisen tasapainon yleiseksi ominaisuudeksi. Stokastisen optimoinnin ...
 • A position sensitive β - γ coincidence technique for sample analysis with the upgraded PANDA device. 

  Badran, Hussam; Hildén, Timo; Turunen, Jani; Greenlees, Paul; Neuvonen, Olavi; Peräjärvi, Kari; Pöllänen, Roy (Elsevier Ltd., 21.12.2020)
  PANDA-laitteiston laajentaminen beeta-aktiivisten aineiden analyysiin Radioaktiivisten näytteiden analyysissa käytettävän laitteiston päivitys Radioaktiivisten näytteiden analyysiketjua voidaan parantaa ottamalla käyttöön ...

Näytä lisää