Säteilyturvakeskus STUK

Uusimmat viitteet

 • Yli 40 vuotta vanhojen umpilähteiden poistaminen käytöstä : Valvontaprojektin raportti 

  Lehtinen, Maaret
  STUK-B : 325 (Säteilyturvakeskus, 05 / 2024)
 • Uudet XRF-toimijat : Valvontaprojektin raportti 

  Alén, Riina; Koskenlehto, Emmi
  STUK-B : 324 (Säteilyturvakeskus, 05 / 2024)
  Säteilyturvakeskus kohdisti valvontaa vuonna 2023 toiminnanharjoittajiin, joilla on turvallisuuslupa teollisuuden ja tutkimuksen röntgenlaitteidenkäyttöön ja käytössä liikuteltavia, kädessä pidettäviä röntgenfluoresenssi ...
 • Uudet umpilähdetoimijat : Valvontaprojektin raportti 

  Korhonen, MIlla
  STUK-B : 323 (Säteilyturvakeskus, 05 / 2024)
  Säteilyturvakeskus kohdisti vuonna 2023 valvontaa teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan, jossa käytetään umpilähteitä. Umpilähteellä tarkoitetaan radioaktiivista ainetta sisältävää säteilylähdettä, jonka rakenne ...
 • Alfajälki-ilmaisimien toimintakykytesti : Radonmittausten valvontaprojektin raportti 

  Koskenlehto, Emmi; Laine, Jussi-Pekka; Lehtinen, Maaret; Sjöberg, Asta; Turtiainen, Tuukka
  STUK-B : 313 (Säteilyturvakeskus, 17.05.2024)
  Säteilyturvakeskus (STUK) toteutti toimintakykytestin hyväksytyille radonmittauksille radonmittauskaudella 2021–2022. Testaukseen valittiin kaikki radonpurkkimittauksia Suomessa tarjoavat laboratoriot. Valvontaprojektin ...
 • Rekommendation om skydd av patient vid röntgenundersökning 

  Kaartinen, Siru; Kotiaho, Antti; Larjava, Heli; Lepola, Pasi; Peltonen, Juha; Perankoski, Merja; Sierpowska, Joanna; Suutari, Juha
  STUK anvisningar : Maj 2024 (Säteilyturvakeskus, 08.05.2024)
  Extern strålskyddsutrustning har traditionellt använts vid avbildning med joniserande strålning för att skydda patientens strålningskänsliga vävnader, organ och foster. Med extern strålskyddsutrustning avses förkläden, ...
 • Matkatavaroiden turvatarkastuksessa käytettävien TT-skannerien aiheuttama säteilyannos : Valvontaprojektin raportti 

  Koskenlehto, Emmi; Kuhmonen, Venla
  STUK-B : 312 (Säteilyturvakeskus, 30.04.2024)
  Säteilyturvakeskus (STUK) selvitti Helsinki-Vantaan lentoasemalla käsimatkatavaroiden läpivalaisussa käytettävien röntgenlaitteiden aiheuttamaa säteilyannosta. Aihe on noussut esiin, koska säteilytyöntekijöiden henkilökohtaiseen ...
 • Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2023 

  Marttila, Johanna
  STUK-B : 315 (Säteilyturvakeskus, 29.04.2024)
  Johdanto Tämä raportti on ydinenergia-asetuksen (161/1988) 121 §:n edellyttämä kerran vuodessa annettava Säteilyturvakeskuksen (STUK) selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) ydinenergia-alan valvontatoiminnasta. ...
 • Relevance of radon progeny measurements for the assessment of inhalation doses in groundwater utilities 

  Tyrväinen, Jukka T; Naarala, Jonne; Turtiainen, Tuukka
  Journal of Radiological Protection : 2 (Published on behalf of the Society for Radiological Protection by IOP Publishing Ltd, 23.04.2024)
  The high radon concentrations measured in the indoor air of groundwater facilities and the prevalence of the problem have been known for several years. Unlike in other workplaces, in groundwater plants, radon is released ...
 • Isotooppilääketieteen säteilyturvallisuuspoikkeamat vuonna 2023 : Teematutkintaraportti 

  Kuivalainen, Hanna; Markkanen, Mika; Bly, Ritva
  STUK-B : 322 (Säteilyturvakeskus, 28.03.2023)
  Tässä raportissa esitetään vuonna 2023 tapahtuneita isotooppilääketieteen säteilyturvallisuuspoikkeamia koskevan teematutkinnan tulokset ja suositukset. Teematutkinta katsottiin tarpeelliseksi siksi, että STUKille muodostuisi ...
 • STUK opastaa : STUK anvisningar. Radon i husbolag 

  Turtiainen, Tuukka; Joenvuori-Arstio, Jaana; Holmgren, Olli; Kojo, Katja; Jeminen, Senja; Perälä, Marjo; Kurttio, Päivi
  STUK anvisningar (Strålsäkerhetscentralen, 03 / 2024)
  Syftet med denna anvisning är att informera om radon och hjälpa husbolag att göra radonmätningar. Radonmätning rekommenderas för alla lägenheter i radhus och lägenheter på första våningen i flervåningshus. Om husbolaget ...
 • Highlights of International Cooperation for Safety, Security and Safeguards in 2023 

  Niittymäki, Henri
  STUK-B : 314 (Säteilyturvakeskus, 18.03.2024)
  Abstract The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) is an independent governmental organisation for the regulatory control of radiation and nuclear safety in Finland (Safety, Security and Safeguards). The basis for ...
 • GOSSER II – Final report 

  Honkamaa, Tapani (Säteilyturvakeskus, 12.03.2024)
  Abstract Projects GOSSER I and GOSSER II lasted altogether 8 years, from 2015 to 2023. The first project developed a national safeguards concept for the spent nuclear fuel disposal in Olkiluoto and conducted necessary ...
 • Taloyhtiöiden radonopas 

  Turtiainen, Tuukka; Joenvuori-Arstio, Jaana; Holmgren, Olli; Kojo, Katja; Jeminen, Senja; Perälä, Marjo; Kurttio, Päivi
  STUK opastaa (Säteilyturvakeskus, 03 / 2024)
  Tämän ohjeen tarkoituksena on kertoa radonista ja auttaa taloyhtiöitä radonmittausten tekemisessä. Radonmittaus suositellaan tehtäväksi rivitaloyhtiöissä ja kerrostalojen 1. kerroksen jokaisessa asunnossa. Jos taloyhtiöllä ...
 • Suositus potilaan suojaamisesta röntgentutkimuksissa 

  Kaartinen, Siru; Kotiaho, Antti; Larjava, Heli; Lepola, Pasi; Peltonen, Juha; Perankoski, Merja; Sierpowska, Joanna; Suutari, Juha
  STUK opastaa : Tammikuu 2024 (Säteilyturvakeskus, 09.01.2024)
  Ulkoisia säteilysuojaimia on perinteisesti käytetty ionisoivaa säteilyä hyödyntävässä kuvantamisessa potilaan säteilyherkkien kudosten, elimien ja sikiön suojaamiseksi. Kuvantamistekniikoiden kehittymisen myötä säteilysuojainten ...
 • Variability in PET image quality and quantification measured with a permanently filled 68Ge-phantom : a multi-center study 

  Sipilä, O; Liukkonen, J; Halme, H-L; Tolvanen, T; Sohlberg, A; Hakulinen, M; Manninen, A-L; Tahvanainen, K; Tunninen, V; Ollikainen, T; Kangasmaa, T; Kangasmäki, A; Vuorela, J
  EJNMMI Phys : 10, article no. 38 (16.06.2023)
  Background This study evaluated, as a snapshot, the variability in quantification and image quality (IQ) of the clinically utilized PET [18F]FDG whole-body protocols in Finland using a NEMA/IEC IQ phantom permanently ...
 • Aurinkosuojautuminen 16–20-vuotiaiden nuorten kokemana 

  Mikkola, Laura; Höytö, Anne; Sormunen, Marjorita
  Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti : 4 (2023)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata 16–20-vuotiaiden suomalaisnuorten aurinkosuojautumista. Tutkimus liittyy valtakunnalliseen nuorten aurinkosuojautumiskampanjaan, jota ovat yhteistyössä toteuttaneet Säteilyturvakeskus, ...
 • Teollisuuden ja tutkimuksen turvallisuuskulttuurikysely 

  Alén, Riina
  STUK-B : 311 (Säteilyturvakeskus, 08.12.2023)
  Säteilylainsäädäntö korostaa toiminnanharjoittajan vastuuta ja edellyttää säteilytoiminnan harjoittajilta hyvän turvallisuuskulttuurin kehittämistä ja ylläpitämistä. Säteilyturvakeskus (STUK) toteutti vuonna 2023 teollisuuden ...
 • Kokovartaloprotokollien kuvanlaadun vaihtelu PET-kuvauksissa Suomessa 

  Liukkonen, Jukka
  STUK-B : 310 (Säteilyturvakeskus, 25.10.2023)
  PET-kuvantaminen (positroniemissiotomografia) on lisääntynyt huomattavasti Suomessa. Vuonna 2021 PET-tutkimusten lukumäärä oli yli 17 000. Vuonna 2018 määrä oli noin 4000 pienempi. Niissä kerätään kvantitatiivista tietoa ...

Näytä lisää