Viimeksi syötetyt

Viitteet 1-20 / 3596

  • Regulatory oversight of nuclear safety in Finland : Annual report 2023 

   Marttila, Johanna
   STUK-B : 327 (Säteilyturvakeskus, 14.06.2024)
   Introduction This report is the Radiation and Nuclear Safety Authority’s (STUK) account to the Ministry of Economic Affairs and Employment (MEAE) of regulatory oversight in the field of nuclear energy, to be supplied once ...
  • Strålningsövervakning av omgivningen vid kärnkraftverken i Finland : Årsrapport 2023 

   Virtanen, Sinikka; Vartti, Vesa-Pekka; Turunen, Jani; Teräväinen, Mikko; Torvela, Tiina
   STUK-B : 320 (Säteilyturvakeskus, 07.06.2024)
   Denna rapport beskriver resultaten av strålövervakningen som Strålsäkerhetscentralen (STUK) utförde i miljön vid Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk år 2023. STUKs övervakning kompletterar och verifierar den miljöövervakning ...
  • Monitoring of radioactivity in the environment of Finnish nuclear power plants : Annual report 2023 

   Virtanen, Sinikka; Vartti, Vesa-Pekka; Turunen, Jani; Teräväinen, Mikko; Torvela, Tiina
   STUK-B : 318 (Säteilyturvakeskus, 07.06.2024)
   This report describes the results of radiation monitoring carried out by the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) in the environment of the Loviisa and Olkiluoto nuclear power plants in 2023. STUK’s monitoring ...
  • Kuljetettavat umpilähdelaitteet : Valvontaprojektin raportti 

   Aallos-Ståhl, Siiri-Maria; Korhonen, Milla; Siru, Tuomas
   STUK-B : 326 (Säteilyturvakeskus, 31.05.2024)
   Säteilyturvakeskus kohdisti valvontaa kuljetettavia umpilähteen sisältäviä laitteita (jatkossa kuljetettava umpilähdelaite) käyttävien toiminnanharjoittajien säteilytoimintoihin vuosina 2022 ja 2023. Valvontaprojektin ...
  • Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2023 

   Virtanen, Sinikka; Vartti, Vesa-Pekka; Turunen, Jani; Teräväinen, Mikko; Torvela, Tiina; Mattila, Aleksi
   STUK-B : 319 (Säteilyturvakeskus, 31.05.2023)
   Tässä raportissa on kuvattu Säteilyturvakeskuksen (STUK) Loviisan sekä Olkiluodon ydinvoimalaitosten ympäristössä suorittaman säteilyvalvonnan tulokset vuodelta 2023. STUKin suorittama valvonta täydentää ja varmentaa ...
  • Yli 40 vuotta vanhojen umpilähteiden poistaminen käytöstä : Valvontaprojektin raportti 

   Lehtinen, Maaret
   STUK-B : 325 (Säteilyturvakeskus, 05 / 2024)
  • Uudet XRF-toimijat : Valvontaprojektin raportti 

   Alén, Riina; Koskenlehto, Emmi
   STUK-B : 324 (Säteilyturvakeskus, 05 / 2024)
   Säteilyturvakeskus kohdisti valvontaa vuonna 2023 toiminnanharjoittajiin, joilla on turvallisuuslupa teollisuuden ja tutkimuksen röntgenlaitteidenkäyttöön ja käytössä liikuteltavia, kädessä pidettäviä röntgenfluoresenssi ...
  • Uudet umpilähdetoimijat : Valvontaprojektin raportti 

   Korhonen, MIlla
   STUK-B : 323 (Säteilyturvakeskus, 05 / 2024)
   Säteilyturvakeskus kohdisti vuonna 2023 valvontaa teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan, jossa käytetään umpilähteitä. Umpilähteellä tarkoitetaan radioaktiivista ainetta sisältävää säteilylähdettä, jonka rakenne ...
  • Alfajälki-ilmaisimien toimintakykytesti : Radonmittausten valvontaprojektin raportti 

   Koskenlehto, Emmi; Laine, Jussi-Pekka; Lehtinen, Maaret; Sjöberg, Asta; Turtiainen, Tuukka
   STUK-B : 313 (Säteilyturvakeskus, 17.05.2024)
   Säteilyturvakeskus (STUK) toteutti toimintakykytestin hyväksytyille radonmittauksille radonmittauskaudella 2021–2022. Testaukseen valittiin kaikki radonpurkkimittauksia Suomessa tarjoavat laboratoriot. Valvontaprojektin ...
  • Rekommendation om skydd av patient vid röntgenundersökning 

   Kaartinen, Siru; Kotiaho, Antti; Larjava, Heli; Lepola, Pasi; Peltonen, Juha; Perankoski, Merja; Sierpowska, Joanna; Suutari, Juha
   STUK anvisningar : Maj 2024 (Säteilyturvakeskus, 08.05.2024)
   Extern strålskyddsutrustning har traditionellt använts vid avbildning med joniserande strålning för att skydda patientens strålningskänsliga vävnader, organ och foster. Med extern strålskyddsutrustning avses förkläden, ...
  • Matkatavaroiden turvatarkastuksessa käytettävien TT-skannerien aiheuttama säteilyannos : Valvontaprojektin raportti 

   Koskenlehto, Emmi; Kuhmonen, Venla
   STUK-B : 312 (Säteilyturvakeskus, 30.04.2024)
   Säteilyturvakeskus (STUK) selvitti Helsinki-Vantaan lentoasemalla käsimatkatavaroiden läpivalaisussa käytettävien röntgenlaitteiden aiheuttamaa säteilyannosta. Aihe on noussut esiin, koska säteilytyöntekijöiden henkilökohtaiseen ...
  • Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2023 

   Marttila, Johanna
   STUK-B : 315 (Säteilyturvakeskus, 29.04.2024)
   Johdanto Tämä raportti on ydinenergia-asetuksen (161/1988) 121 §:n edellyttämä kerran vuodessa annettava Säteilyturvakeskuksen (STUK) selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) ydinenergia-alan valvontatoiminnasta. ...
  • Relevance of radon progeny measurements for the assessment of inhalation doses in groundwater utilities 

   Tyrväinen, Jukka T; Naarala, Jonne; Turtiainen, Tuukka
   Journal of Radiological Protection : 2 (Published on behalf of the Society for Radiological Protection by IOP Publishing Ltd, 23.04.2024)
   The high radon concentrations measured in the indoor air of groundwater facilities and the prevalence of the problem have been known for several years. Unlike in other workplaces, in groundwater plants, radon is released ...
  • Isotooppilääketieteen säteilyturvallisuuspoikkeamat vuonna 2023 : Teematutkintaraportti 

   Kuivalainen, Hanna; Markkanen, Mika; Bly, Ritva
   STUK-B : 322 (Säteilyturvakeskus, 28.03.2023)
   Tässä raportissa esitetään vuonna 2023 tapahtuneita isotooppilääketieteen säteilyturvallisuuspoikkeamia koskevan teematutkinnan tulokset ja suositukset. Teematutkinta katsottiin tarpeelliseksi siksi, että STUKille muodostuisi ...
  • STUK opastaa : STUK anvisningar. Radon i husbolag 

   Turtiainen, Tuukka; Joenvuori-Arstio, Jaana; Holmgren, Olli; Kojo, Katja; Jeminen, Senja; Perälä, Marjo; Kurttio, Päivi
   STUK anvisningar (Strålsäkerhetscentralen, 03 / 2024)
   Syftet med denna anvisning är att informera om radon och hjälpa husbolag att göra radonmätningar. Radonmätning rekommenderas för alla lägenheter i radhus och lägenheter på första våningen i flervåningshus. Om husbolaget ...
  • Highlights of International Cooperation for Safety, Security and Safeguards in 2023 

   Niittymäki, Henri
   STUK-B : 314 (Säteilyturvakeskus, 18.03.2024)
   Abstract The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) is an independent governmental organisation for the regulatory control of radiation and nuclear safety in Finland (Safety, Security and Safeguards). The basis for ...
  • GOSSER II – Final report 

   Honkamaa, Tapani (Säteilyturvakeskus, 12.03.2024)
   Abstract Projects GOSSER I and GOSSER II lasted altogether 8 years, from 2015 to 2023. The first project developed a national safeguards concept for the spent nuclear fuel disposal in Olkiluoto and conducted necessary ...
  • Taloyhtiöiden radonopas 

   Turtiainen, Tuukka; Joenvuori-Arstio, Jaana; Holmgren, Olli; Kojo, Katja; Jeminen, Senja; Perälä, Marjo; Kurttio, Päivi
   STUK opastaa (Säteilyturvakeskus, 03 / 2024)
   Tämän ohjeen tarkoituksena on kertoa radonista ja auttaa taloyhtiöitä radonmittausten tekemisessä. Radonmittaus suositellaan tehtäväksi rivitaloyhtiöissä ja kerrostalojen 1. kerroksen jokaisessa asunnossa. Jos taloyhtiöllä ...