STUKin esitteet ja muut julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • National action plan for identifying existing exposure situations (KAVATTU) 

  Kurttio, Päivi; Kallio, Antti; Turtiainen, Tuukka; Leikoski, Niina; Virtanen, Sinikka; Mattila, Aleksi; Keski-Jaskari, Pia; Markkanen, Mika; Tanhua-Tyrkkö, Merja; Aallos-Ståhl, Siiri-Maria; Hellstén, Santtu (Ministry of Social Affairs and Health, 29.08.2023)
  Article 100 of the Directive laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionizing radiation 2013/59/Euratom requires Member States to identify existing exposure situations. ...
 • Nationell handlingsplan för identifiering av befintliga exponeringssituationer (KAVATTU) 

  Kurttio, Päivi; Kallio, Antti; Turtiainen, Tuukka; Leikoski, Niina; Virtanen, Sinikka; Mattila, Aleksi; Keski-Jaskari, Pia; Markkanen, Mika; Tanhua-Tyrkkö, Merja; Aallos-Ståhl, Siiri-Maria; Hellstén, Santtu (Social- och hälsovårdsministeriet, 29.09.2023)
  Artikel 100 i strålskyddsdirektivet 2013/59/Euratom kräver att medlemsländerna identifierar befintliga exponeringssituationer. Denna del av artikel 100 har genomförts i Finland genom 142 § i strålsäkerhetslagen. Denna ...
 • Kansallinen toimintasuunnitelma vallitsevien altistustilanteiden tunnistamiseksi (KAVATTU) 

  Kurttio, Päivi; Kallio, Antti; Turtiainen, Tuukka; Leikoski, Niina; Virtanen, Sinikka; Mattila, Aleksi; Keski-Jaskari, Pia; Markkanen, Mika; Tanhua-Tyrkkö, Merja; Aallos-Ståhl, Siiri-Maria; Hellstén, Santtu (Sosiaali- ja terveysministeriö, 29.09.2023)
  Säteilyturvallisuusdirektiivin 2013/59/Euratom artiklassa 100 vaaditaan jäsenmaita tunnistamaan vallitsevia altistustilanteita. Tältä osin artikla 100 on Suomessa toimeenpantu säteilylain 142 §:ssä. Tässä kansallisessa ...
 • Säteilyturvakeskus valvoo eläinröntgentoimintaa 

  Hietamies, Tommi
  Suomen eläinlääkärilehti : 5 (Suomen eläinlääkäriliitto ry, 2023)
 • Säteily 

  Auvinen, Anssi; Holmgren, Olli; Turtiainen, Tuukka; Kojo, Katja; Kurttio, Päivi; Juutilainen, Jukka; Naarala, Jonne (DuodecimPrinton, 2020)
 • NUWARD SMR Joint Early Review : Pilot Phase Closure Report 

  (Autorité de Sûreté NucléaireSäteilyturvakeskusStátní úřad pro jadernou bezpečnost, 26.09.2023)
  EXECUTIVE SUMMARY In a context where regulators are anticipating an influx of Small Modular Reactors (SMR) projects, international collaboration is seen as an opportunity for increasing effectiveness and efficiency in ...
 • Highlights of International Cooperation for Safety : Security and Safeguards in 2022 

  (SäteilyturvakeskusRadiation and Nuclear Safety Authority, 05 / 2023)
  The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) is an independent governmental organisation for the regulatory control of radiation and nuclear safety in Finland (Safety, Security and Safeguards). The basis for STUK’s ...
 • Licensing of safety critical software for nuclear reactors : Common position of international nuclear regulators and authorised technical support organisations 

  (03.10.2022)
  Foreword This consensus document has been revised and improved by the Regulator Task Force on Safety Critical Software (TF SCS) several times since its original publication in 2000, in order to provide up-to-date practical ...
 • Report of STUK Activities in FINSP, IPNDV and GICNT Initiatives in 2021 

  Honkamaa, Tapani; Peräjärvi, Kari; Martikka, Elina (Säteilyturvakeskus, 31.03.2022)
  1 Finnish expertise for a safer world The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) entered into force in Finland in 1970. For fifty years, the treaty has been a key prerequisite for the peaceful use of ...
 • Väestön cesiummäärät ja sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset – Päijät-Hämeen seurantaryhmä : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma 

  Torvela, Tiina; Muikku, Maarit (Säteilyturvakeskus, 04.10.2021)
  Vuonna 1986 tapahtuneen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena tullut radioaktiivisten aineiden laskeuma jakautui Suomessa epätasaisesti. Päijät-Häme kuuluu suurelta osin alueeseen, jonne laskeumaa tuli Suomessa ...
 • The World’s First Spent Fuel Repository : How to tackle safety, security and safeguards needs? 

  Honkamaa, Tapani; Hämäläinen, Kai; Hämäläinen, Marko; Kyllönen, Jarkko; Martikka, Elina; Moring, Mikael; Mäenalanen, Päivi; Leino, Jaakko; Lång, Ossi (SäteilyturvakeskusRadiation and Nuclear Safety Authority, 09 / 2021)
  How to dispose of spent nuclear fuel safely and permanently? This is one of the fundamental questions related to the use of nuclear energy, that has been waiting for an answer since criticality of the first commercial ...
 • Slutna strålkällors livscykel 

  (SäteilyturvakeskusStrålsäkerhetscentralen, 05 / 2021)
  En sluten strålkälla är en strålkälla som innehåller radioaktiv nuklid. Inom industrin används de som strålkällor till exempel vid mätningar av ytnivå, densitet och fuktighet och bland annat inom hälso- och sjukvården som ...
 • Umpilähteen elinkaari 

  (Säteilyturvakeskus, 05 / 2021)
  Umpilähde on radioaktiivista nuklidia sisältävä säteilylähde. Teollisuudessa niitä käytetään säteilylähteinä esimerkiksi pinnankorkeuden, tiheyden ja kosteuden mittauksissa ja mm. terveydenhuollossa kuvantamislaitteiden ...
 • Updating animal product transfer parameter values for cow and goat milk 

  Howard, BJ; Wells, CL; Barnett, DC; Howard, DC; Turtiainen, T (International Atomic Energy Agency, 04 / 2021)
  This publication describes the work undertaken by Working Group 4 (WG4) of the IAEA’s MODARIA programme on the prioritization of radionuclides contributing to total dose rates to wildlife and on the revision of goat and ...
 • Geophysical methods to detect tunnelling at a geological repository site : Applicability in safeguards 

  Heikkinen, Eero (Säteilyturvakeskus, 06.04.2021)
  ABSTRACT Generating power with nuclear energy accumulates radioactive spent nuclear fuel, anticipated not to be diversified into any unknown purposes. Nuclear safeguards include bookkeeping of nuclear fuel inventories, ...
 • Finnish Support Programme to the IAEA Safeguards : Annual Report 2020 

  (Säteilyturvakeskus, 22.01.2021)
  SUMMARY The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) coordinates and implements the Finnish Support Programme to the IAEA safeguards (FINSP). FINSP is financed by the Ministry for Foreign Affairs of Finland (MFA). ...
 • Radiation protection issues in radionuclide therapy – workers (medical staff), third persons, waste management 

  Bly, Ritva
  Radiation Protection : 194 (European Commission, 2020)
  Radionuclide therapies for treatment of diseases is common practice worldwide, while new radionuclides create new challenges for radiation protection. Many guidelines are still applicable for implementing dose constraints, ...
 • Radioaktivitet i människan 

  (StrålsäkerhetscentralenSäteilyturvakeskus, 11 / 2020)
  Varje människa har radioaktiva ämnen i sig. Mängden radioaktiva ämnen kan mätas direkt genom en helkroppsmätning eller indirekt via människans avsöndringar.
 • Ihmisen radioaktiivisuus 

  (Säteilyturvakeskus, 11 / 2020)
  Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia aineita, joiden määrä voidaan mitata suoraan kehosta tai epäsuorasti ihmisen eritteistä. Radioaktiiviset aineet eli radionuklidit kulkeutuvat ihmiseen ympäristöstä ruuan, juomaveden ...
 • Strålrisk och skydd 

  (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  Allvarliga situationer med strålrisk är mycket osannolika, men beredskap finns även för sådana. En nödsituation med strålrisk som kräver skyddsåtgärder i ett större område kan orsakas av ett svårt haveri på ett kärnkraftverk ...

Näytä lisää