STUKin esitteet ja muut julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Slutna strålkällors livscykel 

  STUK (SäteilyturvakeskusStrålsäkerhetscentralen, 05 / 2021)
  En sluten strålkälla är en strålkälla som innehåller radioaktiv nuklid. Inom industrin används de som strålkällor till exempel vid mätningar av ytnivå, densitet och fuktighet och bland annat inom hälso- och sjukvården som ...
 • Umpilähteen elinkaari 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 05 / 2021)
  Umpilähde on radioaktiivista nuklidia sisältävä säteilylähde. Teollisuudessa niitä käytetään säteilylähteinä esimerkiksi pinnankorkeuden, tiheyden ja kosteuden mittauksissa ja mm. terveydenhuollossa kuvantamislaitteiden ...
 • Updating animal product transfer parameter values for cow and goat milk 

  Howard, BJ; Wells, CL; Barnett, DC; Howard, DC; Turtiainen, T (International Atomic Energy Agency, 04 / 2021)
  This publication describes the work undertaken by Working Group 4 (WG4) of the IAEA’s MODARIA programme on the prioritization of radionuclides contributing to total dose rates to wildlife and on the revision of goat and ...
 • Geophysical methods to detect tunnelling at a geological repository site : Applicability in safeguards 

  Heikkinen, Eero (Säteilyturvakeskus, 06.04.2021)
  ABSTRACT Generating power with nuclear energy accumulates radioactive spent nuclear fuel, anticipated not to be diversified into any unknown purposes. Nuclear safeguards include bookkeeping of nuclear fuel inventories, ...
 • Finnish Support Programme to the IAEA Safeguards : Annual Report 2020 

  Honkamaa, Tapani; STUK (Säteilyturvakeskus, 22.01.2021)
  SUMMARY The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) coordinates and implements the Finnish Support Programme to the IAEA safeguards (FINSP). FINSP is financed by the Ministry for Foreign Affairs of Finland (MFA). ...
 • Radiation protection issues in radionuclide therapy – workers (medical staff), third persons, waste management 

  Bly, Ritva
  Radiation Protection : 194 (European Commission, 2020)
  Radionuclide therapies for treatment of diseases is common practice worldwide, while new radionuclides create new challenges for radiation protection. Many guidelines are still applicable for implementing dose constraints, ...
 • Radioaktivitet i människan 

  Strålsäkerhetscentralen (StrålsäkerhetscentralenSäteilyturvakeskus, 11 / 2020)
  Varje människa har radioaktiva ämnen i sig. Mängden radioaktiva ämnen kan mätas direkt genom en helkroppsmätning eller indirekt via människans avsöndringar.
 • Ihmisen radioaktiivisuus 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 11 / 2020)
  Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia aineita, joiden määrä voidaan mitata suoraan kehosta tai epäsuorasti ihmisen eritteistä. Radioaktiiviset aineet eli radionuklidit kulkeutuvat ihmiseen ympäristöstä ruuan, juomaveden ...
 • Strålrisk och skydd 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  Allvarliga situationer med strålrisk är mycket osannolika, men beredskap finns även för sådana. En nödsituation med strålrisk som kräver skyddsåtgärder i ett större område kan orsakas av ett svårt haveri på ett kärnkraftverk ...
 • Strålrisk och skydd : Agera så här i en strålrisksituation 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  Sannolikheten för en allvarlig nödsituation med strålrisk i Finland är mycket liten. Eftersom det ändå finns en viss risk för en olycka finns det även beredskap. Information om en hotande olycka i närområdet skulle ges ...
 • Radiation hazard and protective measures 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  A serious radiation hazard situation is highly unlikely, but we must nevertheless be prepared. A radiation hazard situation requiring protective measures over a large area could be caused by a serious nuclear power plant ...
 • Radiation hazard and protective measures : How to act in a radiation hazard situation 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 10 / 2020)
  The probability of a serious radiation hazard situation is low in Finland. Since there is nevertheless always the risk of an accident, preparations must be made. Information about a potential serious accident in the vicinity ...
 • Säteilyvaara ja suojautuminen : Näin toimit vaaratilanteessa 

  (Säteilyturvakeskus, 05 / 2020)
  Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on hyvin pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. Tieto lähialueella tapahtuvasta uhkaavasta onnettomuudesta saataisiin jo ennen ...
 • Säteilyvaara ja suojautuminen 

  Säteilyturvakeskus (Säteilyturvakeskus, 05 / 2020)
  Vakava säteilyvaaratilanne on hyvin epätodennäköinen tapahtuma, mutta sellaiseenkin varaudutaan. Suojautumista edellyttävän säteilyvaaratilanteen voi laajalle alueelle aiheuttaa vakava ydinvoimalaitosonnettomuus Suomessa ...
 • Preconditions for the safe use of small modular reactors : outlook for the licensing system 

  Ahonen, Eetu; Heinonen, Jussi; Lahtinen, Nina; Tuomainen, Minna; Lång, Ossi (Säteilyturvakeskus, 02.03.2020)
  This report provides an overview of small modular reactors (SMR) and certain related safety issues. The aim has been to write the report so that it provides useful information especially to those decision-makers, reporters ...
 • Finnish Support Programme to the IAEA Safeguards : Annual Report 2019 

  Honkamaa, Tapani (30.01.2020)
  SUMMARY Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) coordinates and implements Finnish Support Programme to the IAEA safeguards (FINSP). FINPS is financed by Ministry for Foreign Affairs of Finland (MFA). MFA and STUK ...
 • Edellytykset pienreaktorien turvalliselle käytölle : lupajärjestelmän ja valvonnan kehitysnäkymiä 

  Ahonen, Eetu; Heinonen, Jussi; Lahtinen, Nina; Tuomainen, Minna (Säteilyturvakeskus, 30.01.2020)
  Raportti käsittelee uusien ydinvoimalaitostyyppien (niin kutsutut pienreaktorit, SMR = Small Modular Reactor)) turvallisuuden arvioinnin ja luvittamisen erityiskysymyksiä.
 • Naturlig strålning inom gruvdrift 

  Leikoski, Niina; Kallio, Antti; Kyllönen, Jarkko; Okko, Olli (Säteilyturvakeskus, 30.10.2019)
  I denna broschyr beskrivs huvudpunkterna i strålnings- och kärnenergilagstiftningens krav på gruvdrift. Gruvbolagen ansvarar för att undersöka exponering för naturlig strålning orsakad av gruvdrift och förekomsten av ...
 • Varo säteilylähteitä metallinkierrätyksessä -juliste A3 

  STUK (Säteilyturvakeskus, 11 / 2018)
  Juliste, joka esittelee yleisiä säteilylähteitä, joita saattaa löytyä metallinkierrätyksestä.

Näytä lisää