Eläketurvakeskus

 

Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä.

Julkariin tallennetaan myös ETK:n julkaisusarjan ulkopuolisista tutkimusartikkeleista rinnakkaistallenne tai vähintään viitetiedot artikkelista.

Julkaisut on asiasanoitettu Yleisen suomalaisen ontologian asiasanoilla vuoden 2019 alusta lähtien.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Suomen työeläkevakuutetut 2020 


  Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021Eläketurvakeskuksen tilastoja 14/2021 (Eläketurvakeskus, 29.11.2021)
  Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja palkansaajien eläkettä kartuttaneista ansioista sekä ...
 • Eläkkeelle siirtyminen ja kuolevuus : Tarkastelussa vuonna 1947 syntynyt ikäluokka 

  Väänänen, Niko
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 08/2021 (Eläketurvakeskus, 18.11.2021)
  Raportissa tarkastellaan laajasti eläkkeelle siirtymisen ja kuolevuuden välistä yhteyttä eri muuttujien valossa. Tarkastelussa ovat vuonna 1947 syntyneet. Heidän eläkkeelle siirtymistä ja kuolevuutta seurataan vuoden 2007 ...
 • Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017 

  Palomäki, Liisa-Maria; Ahonen, Kati; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Polvinen, Anu
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2021 (Eläketurvakeskus, 10.11.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksia vuosina 2020 ja 2017. Tutkimus tarjoaa ajantasaisen kuvan eläkeläisten toimeentulokokemuksista sekä arvioi näissä tapahtuneita muutoksia vuosien ...
 • Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2020 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 13 (Eläketurvakeskus, 29.10.2020)
  Raportissa tarkastellaan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet ...
 • Pension Indicators 2021 


  Finnish Centre for Pensions, Reports : 07 (Finnish Centre for Pensions, 28.10.2021)
  This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2020 

  Kesälä, Meeri; Iire, Henna; Hurmerinta, Saara
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 12 (Eläketurvakeskus, 28.10.2021)
  Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2020 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttömyyseläkemaksuosista, maksuluokista, ...
 • Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2020 


  Official Statistics of Finland: Social protection 2021Statistics from the Finnish Centre for Pensions 11/2021 (Finnish Centre for PensionsThe Social Insurance Institution of Finland, 28.10.2021)
  The publication contains information on all pension recipients and new retirees within the earnings-related and the national pension schemes, as well as of the pension expenditure.
 • Statistik över pensionstagarna i Finland 2020 


  Finlands officiella statistik: Socialskydd 2021Statistik från Pensionsskyddscentralen 10/2021 (PensionsskyddscentralenFolkpensionsanstalten, 28.10.2021)
  Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981.
 • Työkyvyttömyyden kehitys ja eläkkeiden rahoitus 

  Kiander, Jaakko; Kuivalainen, Susan; Laaksonen, Mikko; Reipas, Kaarlo
  Akava Works : 11/2021 (Akava, 11.09.2021)
  Artikkelissa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä tapahtuneita muutoksia kuluneen 20 vuoden aikana ja pohditaan, mihin suuntaan työkyvyttömyyseläkeriski voisi kehittyä jatkossa. Sen jälkeen arvioidaan ...
 • Työeläke 3:2021 

  (Eläketurvakeskus, 04.10.2021)
  Työeläke-lehdessä 3:2021 eläkeviisaat puntaroivat eläkkeiden rahoituksen kestävyyttä. Vaakakuppeihin haetaan tasapainoa maksujen ja menojen välillä.
 • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020 


  Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2021 (Eläketurvakeskus, 30.09.2021)
  Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
 • Työeläkeindikaattorit 2021 


  Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2021 (Eläketurvakeskus, 23.09.2021)
  Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
 • The peculiar patterns of age-specific at-risk-of-poverty rates: An analysis of poverty trends in 30 European countries 

  Ilmakunnas, Ilari (SocArXiv, 08.09.2021)
  The EU’s at-risk-of-poverty threshold is set at 60% of national median disposable equivalent income. Changes in median income therefore shift the at-risk-of-poverty threshold, which is likely to affect at-risk-of-poverty ...
 • Pension adequacy and sustainability : An evaluation of the Finnish pension system 

  Andersen, Torben M. (Finnish Centre for Pensions, 17.09.2021)
  An international and independent evaluation of the Finnish pension system conducted by Professor Torben M. Andersen (Aarhus University) at the request of the Finnish Centre for Pensions. Available only online.
 • Eläkkeiden riittävyys ja kestävyys : arvio Suomen eläkejärjestelmästä 

  Andersen, Torben M. (Eläketurvakeskus, 17.09.2021)
  Professori Torben M. Andersenin (Aarhus Universitet) tekemä kansainvälinen arvio Suomen eläkejärjestelmästä, sen riittävyydestä ja kestävyydestä. Arvio on Eläketurvakeskuksen tilaama. Suomenkielinen käännös alkuperäis ...
 • Mielenterveyssyistä alkavat eläkkeet ovat yleistyneet nuorilla mutta vähentyneet vanhemmissa ikäryhmissä 

  Laaksonen, Mikko; Blomgren, Jenni; Perhoniemi, Riku
  Lääkärilehti : 36 (Suomen Lääkäriliitto, 10.09.2021)
  Lähtökohdat: Tarkastelimme muutoksia mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa ja väestön mielenterveyden vaikutusta muutoksiin. Menetelmät: Mielenterveyseläkkeiden alkavuutta vuosina 2007, 2011, ...
 • Mistä vuonna 2019 alkaneet vanhuuseläkkeet karttuivat? 

  Palotie-Heino, Tiina; Lampi, Jukka; Risku, Ismo
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 08/2021 (Eläketurvakeskus, 30.08.2021)
  Julkaisussa tarkastellaan vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden eri karttumaperusteita. Erityisesti tarkastellaan eri sosiaalietuusjaksoilta kertyneen eläkkeen sekä ns. lykkäyskorotuksen ja tulevan ajan merkitystä.
 • Earnings-related pension recipients in Finland 2020 


  Official Statistics of Finland: Social Protection 2021Statistics from the Finnish Centre for Pensions : 07/2021 (Finnish Centre for Pensions, 27.08.2021)
  The publication includes statistics on Finnish earnings-related pension recipients, new retirees on an earnings-related pension and earnings-related pension expenditure. The data covers all private and public sector statutory ...
 • Arbetspensionstagare i Finland 2020 


  Finlands officiella statistik: Socialskydd 2021Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2021 (Pensionsskyddscentralen, 27.08.2021)
  Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
 • Public Pension Generosity and Old-Age Poverty in OECD countries 

  Kuitto, Kati; Madia, Joan E.; Podesta, Federico
  Journal of Social Policy (Cambridge university Press, 07.07.2021)
  Pension adequacy is gaining importance as old-age poverty remains a pressing problem. In many advanced welfare states, the population is ageing rapidly and recent pension reforms have led to cuts in public pension provision. ...

Näytä lisää