Eläketurvakeskus

 

Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä
Esitteitä.

Julkariin tallennetaan myös ETK:n julkaisusarjan ulkopuolisista tutkimusartikkeleista rinnakkaistallenne tai vähintään viitetiedot artikkelista.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Changes in Unemployment Affect Sickness Absence and Disability Retirement Rates: A Municipality-Level Panel Study 

  Blomgren, Jenni; Laaksonen, Mikko; Perhoniemi, Riku
  International Journal of Environmental Research and Public Health : 12 (MDPI, 11.06.2021)
  To enhance understanding of the interplay between unemployment and sickness absence and disability retirement, the aim of this study was to examine how changes in area-level unemployment rates are associated with changes ...
 • Information and legitimacy : results from an experimental survey on attitudes to the 2017 pension reform in Finland 

  Kangas, Olli; Airio, Ilpo; Koskenvuo, Karoliina; Kuivalainen, Susan; Tenhunen, Sanna
  Journal of Pension Economics & Finance (Cambridge University Press, 14.01.2021)
  The legitimacy of a pension system or any social security program depends on its credibility and perceived fairness. In order to gauge this legitimacy, we need to understand the relation between people's knowledge and ...
 • Arbetspension 1:2021 

  (Pensionsskyddscentralen, 14.06.2021)
  I Arbetspension 1:2021 analyseras arbetspensionsanstalternas bokslut. År 2020 fick pensionsanstalterna som förvaltar arbetspensionsfonderna i genomsnitt 4,8 procents medelavkastning på sina placeringstillgångar. ...
 • Total pension in Finland 2021 : How are earnings-related pensions, national pensions and taxation determined? 

  Ritola, Suvi; Tuominen, Samuli
  Finnish Centre for Pension, Reports : 05/2021 (Finnish Centre for Pensions, 08.06.2021)
  In this review, we bring together the components which affect the determination of the total pension in Finland in 2021. The amount of the take-home net pension is affected by how the earnings-related and national pension ...
 • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2020 

  (PensionsskyddscentralenArbetspensionsförsäkrarna TELA rf, 07.06.2021)
  Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter från år 2020 visar att pensionsanstalterna som förvaltar arbetspensionstillgångarna fick i genomsnitt 4,8 procents medelavkastning på placeringstillgångarna, vilka uppgick till ...
 • Työeläke 2:2021 

  (Eläketurvakeskus, 07.06.2021)
  Työeläke-lehti analysoi työeläketoimijoiden tilinpäätökset kesäkuun koosteessaan. Työeläkevaroja hallinnoivat eläkelaitokset saivat 223 miljardin sijoitusvaroille vuonna 2020 keskimäärin 4,8 prosentin keskituottoa. Vastikään ...
 • Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2020 

  (EläketurvakeskusTyöeläkevakuuttajat TELA ry, 07.06.2021)
  Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot vuodelta 2020 kertoo, että työeläkevaroja hallinnoivat eläkelaitokset saivat 223 miljardin sijoitusvaroille keskimäärin 4,8 prosentin keskituottoa.
 • The financial situation across the life course 

  Kuitto, Kati; Riekhoff, Aart-Jan; Palomäki, Liisa-Maria (Väestöliitto, 16.03.2021)
 • Työeläkekuntoutus vuonna 2020 

  Saarnio, Leena; Kaasila, Marjo
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 04.06.2021)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutusta vuonna 2020. Julkaisu sisältää keskeiset tilastotiedot työeläkekuntoutuksesta linkitettynä ajantasaiseen tilastotietokantaan.
 • Determinants of transition from partial to full disability pension: a register study from Finland 

  Polvinen, Anu; Laaksonen, Mikko
  Scandinavian Journal of Public Health (Sage, 31.05.2021)
  Aims: This study explored the rate of transition from partial to full disability pension (DP) and aimed to determine whether age, sex, education, employment status, employment sector, pension type and medical cause of ...
 • Eläketurvakeskuksen tietotilinpäätös 2020 

  (Eläketurvakeskus, 27.05.2021)
  Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan Eläketurvakeskuksen henkilötietojen käsittelyn periaatteista ja nykytilasta.
 • Pensionsskyddscentralens databokslut 2020 

  (Pensionsskyddscentralen, 27.05.2021)
  Databokslutet ger en helhetsbild av principerna och nuläget för behandlingen av personuppgifter på Pensionsskyddscentralen.
 • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2015-2019 

  (Pensionsskyddscentralen, 27.02.2015)
  Forskningsprogrammet 2015–2019 beskriver utgångspunkterna och principerna för forskningen och dess inriktning på frågor som under de närmaste åren är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet. Åren 2015–2019 inriktas ...
 • Research Programme of the Finnish Centre for Pensions 2015-2019 

  (Finnish Centre for Pensions, 27.02.2015)
  The research programme for the years 2015-2019 depicts the basis for and principles of our research. It shows that our research is directed towards important issues in terms of the near-future improvement of the pension ...
 • Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? : Tarkastelu nettotulosuhteen muutoksesta vuosina 2002–2017 

  Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2021 (Eläketurvakeskus, 24.05.2021)
  Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo ja estää köyhyys. Tutkimus sisältää tiiviin katsauksen nettotulojen muuttumisesta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuosina 2002, 2007, ...
 • Work Resumption after a Fixed-Term Disability Pension: Changes over Time during a Period of Decreasing Incidence of Disability Retirement 

  Laaksonen, Mikko
  International Journal of Environmental Research and Public Health : 9 (MDPI, 27.04.2021)
  The incidence of disability retirement in Finland has sharply decreased over the last ten years. At the same time, the share of fixed-term pensions has increased to cover more than half of all new disability pensions. This ...
 • Taloudellinen varautuminen eläkeaikaan : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

  Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 05.05.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeaikaa varten säästämisen yleisyyttä, säästöjen käyttökohteita ja säästämättä jättämisen syitä. Lisäksi selvitetään säästämisen merkitystä arvioihin eläkeajan toimeentulosta. Tutkimuksessa ...
 • Eläkeaikeiden muutos vuosina 2008–2018 ja eläkeaikeet vuonna 2018 

  Nivalainen, Satu
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 26.04.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan, miten aiottu eläkeikä on muuttunut vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen, vuodesta 2008 vuoteen 2018. Tarkastelussa on myös aiotun eläkeiän muutos suhteessa alimman vanhuuseläkeiän muutokseen. ...
 • Työeläke 4:1990 

  (Eläketurvakeskus, 1990)
 • Työeläke 5:1990 

  (Eläketurvakeskus, 1990)

Näytä lisää