Eläketurvakeskus

 

Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä
Esitteitä.

Julkariin tallennetaan myös ETK:n julkaisusarjan ulkopuolisista tutkimusartikkeleista rinnakkaistallenne tai vähintään viitetiedot artikkelista.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Työeläke 3:2021 

  (Eläketurvakeskus, 04.10.2021)
  Työeläke-lehdessä 3:2021 eläkeviisaat puntaroivat eläkkeiden rahoituksen kestävyyttä. Vaakakuppeihin haetaan tasapainoa maksujen ja menojen välillä.
 • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020 


  Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2021 (Eläketurvakeskus, 30.09.2021)
  Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
 • Työeläkeindikaattorit 2021 


  Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2021 (Eläketurvakeskus, 23.09.2021)
  Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
 • The peculiar patterns of age-specific at-risk-of-poverty rates: An analysis of poverty trends in 30 European countries 

  Ilmakunnas, Ilari (SocArXiv, 08.09.2021)
  The EU’s at-risk-of-poverty threshold is set at 60% of national median disposable equivalent income. Changes in median income therefore shift the at-risk-of-poverty threshold, which is likely to affect at-risk-of-poverty ...
 • Pension adequacy and sustainability : An evaluation of the Finnish pension system 

  Andersen, Torben M. (Finnish Centre for Pensions, 17.09.2021)
  An international and independent evaluation of the Finnish pension system conducted by Professor Torben M. Andersen (Aarhus University) at the request of the Finnish Centre for Pensions. Available only online.
 • Eläkkeiden riittävyys ja kestävyys : arvio Suomen eläkejärjestelmästä 

  Andersen, Torben M. (Eläketurvakeskus, 17.09.2021)
  Professori Torben M. Andersenin (Aarhus Universitet) tekemä kansainvälinen arvio Suomen eläkejärjestelmästä, sen riittävyydestä ja kestävyydestä. Arvio on Eläketurvakeskuksen tilaama. Suomenkielinen käännös alkuperäis ...
 • Mielenterveyssyistä alkavat eläkkeet ovat yleistyneet nuorilla mutta vähentyneet vanhemmissa ikäryhmissä 

  Laaksonen, Mikko; Blomgren, Jenni; Perhoniemi, Riku
  Lääkärilehti : 36 (Suomen Lääkäriliitto, 10.09.2021)
  Lähtökohdat: Tarkastelimme muutoksia mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa ja väestön mielenterveyden vaikutusta muutoksiin. Menetelmät: Mielenterveyseläkkeiden alkavuutta vuosina 2007, 2011, ...
 • Mistä vuonna 2019 alkaneet vanhuuseläkkeet karttuivat? 

  Palotie-Heino, Tiina; Lampi, Jukka; Risku, Ismo
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 08/2021 (Eläketurvakeskus, 30.08.2021)
  Julkaisussa tarkastellaan vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden eri karttumaperusteita. Erityisesti tarkastellaan eri sosiaalietuusjaksoilta kertyneen eläkkeen sekä ns. lykkäyskorotuksen ja tulevan ajan merkitystä.
 • Earnings-related pension recipients in Finland 2020 


  Official Statistics of Finland: Social Protection 2021Statistics from the Finnish Centre for Pensions : 07/2021 (Finnish Centre for Pensions, 27.08.2021)
  The publication includes statistics on Finnish earnings-related pension recipients, new retirees on an earnings-related pension and earnings-related pension expenditure. The data covers all private and public sector statutory ...
 • Arbetspensionstagare i Finland 2020 


  Finlands officiella statistik: Socialskydd 2021Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2021 (Pensionsskyddscentralen, 27.08.2021)
  Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
 • Public Pension Generosity and Old-Age Poverty in OECD countries 

  Kuitto, Kati; Madia, Joan E.; Podesta, Federico
  Journal of Social Policy (Cambridge university Press, 07.07.2021)
  Pension adequacy is gaining importance as old-age poverty remains a pressing problem. In many advanced welfare states, the population is ageing rapidly and recent pension reforms have led to cuts in public pension provision. ...
 • Early Pension Claiming and Expected Longevity: A Register-Based Study on the Take-up of the Partial Old-Age Pension in Finland 

  Nivalainen, Satu
  Work, Aging and Retirement (Oxford university press, 03.06.2021)
  As of February 2017, Finns have been able to claim a partial old-age pension early at age 61 independent of their working hours or earnings. Focusing on the take-up of the partial old-age pension in Finland, this article ...
 • Suomen työeläkkeensaajat 2020 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja 05/2021Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021 (Eläketurvakeskus, 30.06.2021)
  Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
 • Pocket Statistics 2021 


  Statistics from the Finnish Centre for Pensions : 4 (Finnish Centre for Pensions, 29.06.2021)
  Pocket Statistics comprises key statistical data on pension provision. It also includes information on the overall social security and population of Finland. The publication is available in Finnish, Swedish and English.
 • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2021 


  Statistik från pensionsskyddcentralen : 4 (Pensionsskyddcentralen, 29.06.2021)
  I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
 • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2021 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 4 (Eläketurvakeskus, 29.06.2021)
  Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
 • Eläkebarometri 2021 

  (Kantar TNS Oy, 13.07.2021)
  Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ...
 • Changes in Unemployment Affect Sickness Absence and Disability Retirement Rates: A Municipality-Level Panel Study 

  Blomgren, Jenni; Laaksonen, Mikko; Perhoniemi, Riku
  International Journal of Environmental Research and Public Health : 12 (MDPI, 11.06.2021)
  To enhance understanding of the interplay between unemployment and sickness absence and disability retirement, the aim of this study was to examine how changes in area-level unemployment rates are associated with changes ...
 • Information and legitimacy : results from an experimental survey on attitudes to the 2017 pension reform in Finland 

  Kangas, Olli; Airio, Ilpo; Koskenvuo, Karoliina; Kuivalainen, Susan; Tenhunen, Sanna
  Journal of Pension Economics & Finance (Cambridge University Press, 14.01.2021)
  The legitimacy of a pension system or any social security program depends on its credibility and perceived fairness. In order to gauge this legitimacy, we need to understand the relation between people's knowledge and ...
 • Arbetspension 1:2021 

  (Pensionsskyddscentralen, 14.06.2021)
  I Arbetspension 1:2021 analyseras arbetspensionsanstalternas bokslut. År 2020 fick pensionsanstalterna som förvaltar arbetspensionsfonderna i genomsnitt 4,8 procents medelavkastning på sina placeringstillgångar. ...

Näytä lisää