Eläketurvakeskus

 

Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä.

Julkariin tallennetaan myös ETK:n julkaisusarjan ulkopuolisista tutkimusartikkeleista rinnakkaistallenne tai vähintään viitetiedot artikkelista.

Julkaisut on asiasanoitettu Yleisen suomalaisen ontologian asiasanoilla vuoden 2019 alusta lähtien.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Kuntoutujien näkökulma työeläkekuntoutuksen suunnitteluun : Työkokeiluun osallistuvien kuntoutujien haastatteluihin perustuva tutkimus 

  Liukko, Jyri; Pasanen, Jarna; Sten-Gahmberg, Susanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2023 (Eläketurvakeskus, 05.12.2023)
  Tutkimuksessa tarkastellaan kuntoutujien kokemuksia ja näkemyksiä työeläkekuntoutukseen hakeutumisesta ja kuntoutuksen suunnittelusta. Tutkimus perustuu vuonna 2023 työkokeiluun osallistuneiden kuntoutujien haastatteluihin ...
 • Pension Indicators 2023 


  Finnish Centre for Pensions, Reports : 06/2023 (Finnish Centre for Pensions, 11 / 2023)
  This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
 • Eläkeläisten työnteko 2021 tilastojulkistus 

  (Eläketurvakeskus, 20.12.2022)
 • Labour shortages and employer preferences in retaining and recruiting older workers 

  Riekhoff, Aart-Jan; Järnefelt, Noora; Laaksonen, Mikko; Liukko, Jyri
  International Journal of Manpower (Emerald, 29.11.2023)
  Purpose – This article investigates whether employers are more likely to employ older workers when faced with a shortage of qualified labour. Furthermore, it analyses whether in such cases age stereotypes moderate employers’ ...
 • Eläketietokirja 

  Ritola, Suvi; Väänänen, Niko
  SKS Kirjat (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 29.11.2023)
  Eläketietokirja kuvaa Suomen eläkejärjestelmän erikoispiirteet ja kertoo lukijalle yleistajuisesti, millaisen turvan järjestelmä tarjoaa, miten eläkkeet rahoitetaan ja miten eläketurva vertautuu kansainvälisesti. Lisäksi ...
 • Työnteko vanhuuseläkkeellä : Kyselytutkimus palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle vuosina 2019–2021 siirtyneille 

  Polvinen, Anu; Tenhunen, Sanna; Järnefelt, Noora; Kivelä, Matilda; Kuivalainen, Susan; Nivalainen, Satu; Sten-Gahmberg, Susanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2023 (Eläketurvakeskus, 16.11.2023)
  Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka moni vastikään palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle siirtynyt työskentelee eläkkeellä, miten paljon eläkeläisillä on halukkuutta työntekoon ja mitkä ovat syitä ja esteitä työn tekemiselle. ...
 • Muuttuva vanhuuseläkeikä : ikärajamuutosten seurantatilasto 2022 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 12/2023 (Eläketurvakeskus, 14.11.2023)
  Raportissa seurataan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet ...
 • Työeläkeindikaattorit 2023 


  Eläketurvakeskuksen raportteja : 05/2023 (Eläketurvakeskus, 31.10.2023)
  s. 8 korjattu 31.10.2023. Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta ...
 • Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2022 


  Official Statistics of FinlandStatistics from the Finnish Centre for Pensions : 11/2023 (Finnish Centre for Pensions, 31.10.2023)
  The publication contains information on all pension recipients and new retirees within the earnings-related and the national pension schemes, as well as of the pension expenditure.
 • Statistik över pensionstagarna i Finland 2022 


  Finlands officiella statistikStatistik från Pensionsskyddscentralen : 10/2023 (Pensionsskyddscentralen, 31.10.2023)
  Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981.
 • Pension financialization and collective risk sharing in Canada and Finland 

  Liukko, Jyri; Doyle, Aaron; Lehtonen, Turo-Kimmo
  International Social Security Review : 3 (Wiley, 21.09.2023)
  This article contributes to the debate concerning pension financialization and how countries are adapting their pension systems to respond to demographic ageing. We do so by examining the statutory pension systems of Canada ...
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2022 

  Kesälä, Meeri; Hurmerinta, Saara
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 09/2023 (Eläketurvakeskus, 18.10.2023)
  Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2022 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttömyyseläkemaksuosista, maksuluokista, ...
 • Sairauspäivärahakausien tarkistuspisteet : Kuntoutuksen ja työhön paluun toteutuminen 

  Blomgren, Jenni; Laaksonen, Mikko; Perhoniemi, Riku; Rinne, Hanna (Valtioneuvoston kanslia, 05.10.2023)
  Sairauspäivärahajärjestelmään on säädetty tarkistuspisteitä kuntoutustarpeen seurannan ja työhön palaamiseen tähtäävien toimien varmistamiseksi. Tämä tutkimus tuo uutta tietoa kuntoutukseen osallistumisesta, työhön paluusta ...
 • Impact of a Finnish reform adding new sickness absence checkpoints on rehabilitation and labor market outcomes: an interrupted time series analysis 

  Laaksonen, Mikko; Blomgren, Jenni; Rinne, Hanna; Perhoniemi, Riku
  Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (NOROSH, 01.10.2023)
  Objectives In 2012, new checkpoints were introduced in the Finnish sickness absence system to improve early detection of long-term work disability and hasten return to work after illness. We examined whether the reform ...
 • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2022 


  Suomen virallinen tilastoEläketurvakeskuksen tilastoja (Eläketurvakeskus, 28.09.2023)
  Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
 • Työeläke 3:2023 

  (Eläketurvakeskus, 29.09.2023)
  Hyvä koulutustaso ja vakiintunut asema ennakoivat etenkin miesten menestymistä perheellistymisessä. Työeläke-lehdessä 3:2023 sosiologian professori Marika Jalovaara osoittaa, mikä yhteys työllisyydellä on syntyvyyteen ja ...
 • Using sequence analysis to visualize and validate model transitions 

  Salonen, Janne; Möttönen, Jyrki; Tikanmäki, Heikki; Nummi, Tapio
  International Journal of Microsimulation : 2 (International Microsimulation Association, 31.08.2020)
  We illustrate a novel data-driven way of visualizing paths of labor market transitions. The proposed technique is used in many fields of science when analyzing transitions longitudinally. The statistical method applied in ...
 • Saksan eläkekomitean ”kestävä sukupolvisopimus” ei katso kovin pitkälle 

  Väänänen, Niko; Schulz-Weidner, Wolfgang
  Yhteiskuntapolitiikka : 3 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021)
 • Earnings-related pension recipients in Finland 2022 


  Official Statistics of FinlandStatistics from the Finnish Centre for Pensions : 07/2023 (Finnish Centre for Pensions, 20.09.2023)
  The publication includes statistics on Finnish earnings-related pension recipients, new retirees on an earnings-related pension and earnings-related pension expenditure. The data covers all private and public sector statutory ...

Näytä lisää