Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä
Esitteitä.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Naisten ja miesten eläke-erot. Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin 

  Kuivalainen, Susan; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Ritola, Suvi
  Raportteja ja muistioita : 2019:66 (sosiaali- ja terveysministeriö, 12.11.2019)
  Raportissa kootaan Suomessa vuodesta 2000 ilmestynyttä sukupuolten eläke-eroa käsittelevää tutkimusta ja tilastoja. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen tietopohja julkiselle keskustelulle ja päätöksenteolle. Naisten eläkkeet ...
 • Statistical yearbook of pensioners in Finland 2018 


  Official Statistics of Finland: Social protection 2019Statistics from the Finnish Centre for Pensions 12/2019 (Finnish Centre for Pensions, 13.11.2019)
  The publication contains information on all pension recipients and new retirees within the earnings-related and the national pension schemes, as well as of the pension expenditure.The Statistical Yearbook of Pensioners in ...
 • Pension Indicators 2019 


  Finnish Centre for Pensions, Reports : 08/2019 (Finnish Centre for Pensions, 31.10.2019)
  This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
 • Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2018 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 11/2019 (Elälketurvakeskus, 30.10.2019)
  Raportissa seurataan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet ...
 • Statistik över pensionstagarna i Finland 2018 


  Finlands officiella statistik: Socialskydd 2019Statistik från Pensionsskyddscentralen 10/2019 (Pensionsskyddscentralen, 25.10.2019)
  Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981 och den produceras i samarbete med ...
 • Statutory pensions in Finland: long-term projections 2019 

  Tikanmäki, Heikki; Lappo, Sampo; Merilä, Ville; Nopola, Tuija; Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko
  Finnish Centre for Pensions, Reports : 07/2019 (Finnish Centre for Pensions, 25.10.2019)
  The report presents the Finnish Centre for Pensions’ long-term projections regarding the development of statutory pensions from 2019 to 2085. The main focus of the report is on projections of earnings-related pensions. The ...
 • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018 


  Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2019 (Eläketurvakeskus, 10.10.2019)
  Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
 • Työeläke 4:2019 

  (Eläketurvakeskus, 30.09.2019)
  Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto esittäytyy Työeläke-lehdessä 4:2019. Sosiaalipolitiikan tuntijana Kautto haluaa lisätä ihmisten tietämystä eläketurvasta. Keinoiksi hän nostaa nykyistä vaikuttavamman ...
 • Eläkehyvityksiä pienten lasten vanhemmille : kansainvälisiä esimerkkejä 

  Väänänen, Niko
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2019 (Eläketurvakeskus, 25.09.2019)
  Katsauksessa vertaillaan pienten lasten vanhemmille myönnettyjä eläkehyvityksiä kuuden eri maan työeläkejärjestelmässä. Julkaisussa käydään läpi perusteluita, miksi pienten lasten vanhemmille annetaan hyvityksiä, kuvaillaan ...
 • Työeläkeindikaattorit 2019 


  Eläketurvakeskuksen raportteja : 5/2019 (Eläketurvakeskus, 12.09.2019)
  Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
 • Gender Inequalities in Early Career Trajectories and Parental Leaves: Evidence from a Nordic Welfare State 

  Kuitto, Kati; Salonen, Janne; Helmdag, Jan
  Social Sciences - Open Access Journal : 9 (MDPI, 01.09.2019)
  Parental leaves are, besides unemployment, the main reason for career breaks in early career. Despite the progress in recent decades towards more equal sharing of childcare between mothers and fathers, the labour market ...
 • Total pension in Finland 2019 : How are earnings-related pensions, national pensions and taxation determined? 

  Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
  Finnish Centre for Pensions, Reports : 04/2019 (Finnish Centre for Pensions, 05.09.2019)
 • Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista 

  Ahonen, Kati; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Nivalainen, Satu; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu; 0000-0002-3107-1632; 0000-0001-9621-3710; 0000-0003-1315-0713; 0000-0002-1166-8677; 0000-0001-9449-7203; 0000-0003-2687-1245
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.08.2019)
  Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja taloudellista hyvinvointia. Tutkimus koostuu seitsemästä tutkimusartikkelista. Ne tarkastelevat toimeentulokokemuksia ja hyvinvointia eläkkeellesiirtymisreitin, ...
 • Työttömien ja ikääntyneiden siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle on vähentynyt selvästi 

  Laaksonen, Mikko; Nyman, Heidi
  Lääkärilehti : 33 (Suomen Lääkäriliitto, 16.08.2019)
  Lähtökohdat: Tutkimuksessa tarkasteltiin työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen muutosta vuodesta 2007 vuoteen 2016 väestöryhmittäin. Menetelmät: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laskettiin ...
 • Katsaus eläketurvaan vuonna 2018 

  Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 07/2019 (Eläketurvakeskus, 28.06.2019)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2018. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
 • Suomen työeläkkeensaajat 2018 


  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 06/2019 (Eläketurvakeskus, 27.06.2019)
  Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
 • Osa-aikaeläkeläisten työuran pituus vertailussa kokoaikatyössä jatkaneisiin 

  Salonen, Janne; Möttönen, Jyrki
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2 (Kansantaloudellinen yhdistys, 17.06.2019)
  Osa-aikaeläkkeitä myönnettiin vuosina 1987−2017 kaikkiaan 147 000 henkilölle. Eläkkeen tarkoitus oli lisätä joustoa työuran lopussa ja edesauttaa työssä pysymistä. Osa-aikaeläkkeen valitsivat erilaiset työntekijäryhmät. ...
 • Yrittäjien eläkeaikeet : työolojen ja eläketurvan merkitys 

  Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 19.06.2019)
  Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjien eläke- ja työssäjatkamisaikeita sekä syitä työnteon lopettamiselle tai jatkamiselle. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on työolojen ja eläketurvan riittävyyden vaikutus työssäjatkam ...
 • Työeläkekuntoutus vuonna 2018 

  Saarnio, Leena
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 05/2019 (Eläketurvakeskus, 11.06.2019)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutuksen kehitystä vuodesta 2009 lähtien, pääpaino on vuodessa 2018. Julkaisussa on tietoa kuntoutushakemuksista, annetuista päätöksistä, valitusoikeudesta, kuntoutujista, ...
 • The Effect of Relabeling and Incentives on Retirement : Evidence from the Finnish Pension Reform in 2005 

  Gruber, Jon; Kanninen, Ohto; Nivalainen, Satu; Ravaska, Terhi; Uusitalo, Roope
  Working papers : 3 (Labour Institute for Economic Research, 06.06.2019)
  We exploit a reform in the Finnish public pension system in 2005 to study the effect of financial incentives (wealth effect and substitution effect) and relabeling of pensions on retirement decisions. These effects are ...

Näytä lisää