Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • Familjepension: Trygghet till de efterlevande 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Broschyren kommer ut årligen och innehåller information om efterlevandepensionen och barnpensionen. Den berättar om förutsättningarna för att få pension, hur pensionen är uppbyggd och hur man ansöker om den.
  • Fickstatistik 1993 

   (Pensionsskyddscentralen, 1993)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 1994 

   (Pensionsskyddscentralen, 1994)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 1995 

   (Pensionsskyddscentralen, 1995)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 1996 

   (Pensionsskyddscentralen, 1996)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 1997 

   (Pensionsskyddscentralen, 1997)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2001 

   (Pensionsskyddscentralen, 2001)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2002 

   (Pensionsskyddscentralen, 2002)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2003 

   (Pensionsskyddscentralen, 2003)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2004 

   (Pensionsskyddscentralen, 2004)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2005 

   (Pensionsskyddscentralen, 2005)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2006 

   (Eläketurvakeskus, 24.05.2006)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2007 

   (Eläketurvakeskus, 24.05.2007)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2008 

   (Eläketurvakeskus, 04.06.2008)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2009 

   (Eläketurvakeskus, 02.06.2009)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2010 

   (Eläketurvakeskus, 17.06.2010)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2011 

   (Eläketurvakeskus, 15.07.2011)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2012 

   (Eläketurvakeskus, 05.06.2012)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2013 

   (Eläketurvakeskus, 18.11.2013)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2014 

   (Eläketurvakeskus, 04.06.2014)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.