Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • Kannustimet ja riskit eläketurvassa: taloustieteen näkökulma 

   Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:5 (Eläketurvakeskus, 10.07.2008)
   Katsauksessa tarkastellaan eläkejärjestelmiä, niiden rakennetta ja vaikutuksia taloustieteen näkökulmasta. Eläketurvan taloustieteellisten perusteiden lisäksi käsitellään myös viimeaikaista tutkimusta mm. säästämiskäyttä ...
  • Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä 

   Vidlund, Mika; Rissanen, Maria; Mielonen, Antti; Geitlin, Ilkka
   Eläketurvakeskuksen selvityksiä 02/2014 (Eläketurvakeskus, 03.12.2014)
   Selvityksessä tarkastellaan eläkevarojen sijoitussääntelyä yleisesti ja seuraavien esimerkkimaiden osalta erikseen: Alankomaat, Britannia, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Siinä käsitellään sijoitustoimintaa ohjaavia keskeisiä ...
  • Kansalaiset, sosiaaliturva ja työeläke 

   Karisalmi, Seppo
   Tutkimuksia : 1992:2 (Eläketurvakeskus, 1992)
  • Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminenKansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen 

   Forss, Simo
   Eläketurvakeskuksen monisteita 52 (Eläketurvakeskus, 16.02.2004)
   Julkaisu kuuluu vuonna 2004 päättyneeseen Monisteita-julkaisusarjaan, joka korvattiin Keskustelualoitteita-sarjalla.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2006 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 6/2007 (Eläketurvakeskus, 2007)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2006. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta sekä työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2007 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 6/2008 (Eläketurvakeskus, 2008)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2007. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta sekä työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2008 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2009 (Eläketurvakeskus, 01.07.2009)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2008. Tietoja on esitetty eläkkeensaajista ja eläkkeelle siirtyneistä sekä lakisääteisestä kokonaiseläkemenosta. Tämän lisäksi raportissa käsitellään ...
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2009 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 6/2010 (Eläketurvakeskus, 17.06.2010)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2009. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2010 

   Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 4/2011 (Eläketurvakeskus, 28.06.2011)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2010. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2011 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja; Nyman, Heidi
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 04/2012 (Eläketurvakeskus, 14.06.2012)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2011. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2013 

   Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 04/2014 (Eläketurvakeskus, 06.06.2014)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2013. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2014 

   Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 04/2015 (Eläketurvakeskus, 16.06.2015)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2014. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2015 

   Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 06/2016 (Eläketurvakeskus, 20.06.2016)
   Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2015. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2016 

   Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 08/2017 (Eläketurvakeskus, 28.06.2017)
   Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2016. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2017 

   Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 06/2018 (Eläketurvakeskus, 26.06.2018)
   Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2017. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2018 

   Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 07/2019 (Eläketurvakeskus, 28.06.2019)
   Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2018. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin 

   Kahra, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2015 (Eläketurvakeskus, 27.01.2015)
   Raportissa tarkastellaan institutionaalisen sijoittamisen periaatteita ja menetelmiä useamman vuosikymmenen ajalta. Se tarjoaa välineitä sijoittamisen menneen ja tulevan kehityksen analysoimiseen. Raportissa sovelletaan ...
  • Katsaus perhe-eläkkeeseen 

   Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2013 (Eläketurvakeskus, 14.06.2013)
   Raportissa kuvataan perheen turvaa kuoleman jälkeen ja perhe-eläkkeensaajia rekisteriaineistojen valossa. Lisäksi kerrotaan Suomen perhe-eläkkeen historiasta ja arvioidaan järjestelmän toimivuutta.
  • Katsaus vuoden 1999 vastuunjakoon 

   Lindell, Christina
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2001:2 (Eläketurvakeskus, 2001)
  • Katsaus vuoden 2002 kustannustenjakoon 

   Juujärvi, Johanna; Lehmuskero, Minna
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2/2004 (Eläketurvakeskus, 2004)