Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • La sécurité sociale finlandaise 

   Niemelä, Heikki; Salminen, Kari (Eläketurvakeskus, 25.11.2003)
   Kirja antaa yleiskuvauksen suomalaisen sosiaaliturvan kehityksestä, nykytilasta ja kehitysnäkymistä. Aluksi kuvataan suomalaisen sosiaaliturvan muotoutumista lähinnä toisen maailmansodan jälkeen. Sen jälkeen selvitetään ...
  • Labor market position after a rejection of a disability pension application: a register-based cohort study 

   Laaksonen, Mikko; Gould, Raija; Liukko, Jyri
   Disability and Rehabilitation : 25 (Taylor & Francis, 17.08.2017)
   Purpose: To study labor market positions of rejected disability pension applicants and to examine which characteristics predict ending up in these positions after the rejection. Methods: Nationwide Finnish register data ...
  • Lakisääteisen eläkejärjestelmän etuudet ja rahoitus iän mukaan ja sukupolvittain 

   Gröhn, Jukka
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:1 (Eläketurvakeskus, 07.02.2008)
   Keskustelualoitteessa arvioidaan historialliseen aineistoon pohjautuen eläkkeiden rahoitusta ja eläke-etuuksia iän mukaan ja sukupolvittain. Työssä keskitytään selvittämään, kuinka paljon eri vuosina syntyneet ovat tähän ...
  • Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa 

   Tuomikoski, Jaakko; Kilponen, Satu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2003:31 (Eläketurvakeskus, 11.04.2003)
  • Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa 

   Tuomikoski, Jaakko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 1999:15 (Eläketurvakeskus, 1999)
  • Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa 

   Tuomikoski, Jaakko; Sorainen, Janne; Kilponen, Satu
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 (Eläketurvakeskus, 03.07.2007)
   Käsikirjassa esitellään työeläkejärjestelmän rahoitusperiaatteet ja laskuperustemalli sekä malliin liittyvät vakuutusmatemaattiset kaavat ja vakiot. Lisäksi kerrotaan vastuuvelan osaketuottosidonnaisuudesta ja eläkelaitoksia ...
  • Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa 

   Lehtovirta, Marko
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 01/2020 (Eläketurvakeskus, 31.08.2020)
   Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän keskeisten periaatteiden, kuten etuusperusteisuuden, osittaisen rahastoinnin ja hajautetun toimeenpanon, vaikutukset vakuutustekniikkaan. Kirjassa käydään ...
  • Lakisääteiset eläkemaksukatot ja yksilölliset eläketilit eri maissa 

   Knuuti, Juha; Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:5 (Eläketurvakeskus, 30.10.2006)
  • Lakisääteiset eläkkeet : pitkän aikavälin laskelmat 2019 

   Tikanmäki, Heikki; Lappo, Sampo; Merilä, Ville; Nopola, Tuija; Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.03.2019)
   Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2019–2085. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja ...
  • Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2007 

   Biström, Peter; Elo, Kalle; Klaavo, Tapio; Risku, Ismo; Sihvonen, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 (Eläketurvakeskus, 06.11.2007)
   Suomen lakisääteiset eläkkeet muodostuvat työ- ja kansaneläkkeestä sekä sotilasvamma-, liikennevakuutus- ja tapaturmaeläkkeistä. Raportti sisältää laskelmat näiden lakien mukaisen eläkemenon ja keskimääräisen etuustason ...
  • Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2009 

   Elo, Kalle; Klaavo, Tapio; Risku, Ismo; Sihvonen, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:4 (Eläketurvakeskus, 17.11.2009)
   Raportissa esitetään Eläketurvakeskuksen vuoden 2009 pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkemenojen ja keskimääräisen eläketason kehityksestä. Pääpaino raportissa on työeläkkeitä koskevilla laskelmilla. Yksityisten ...
  • Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2011 

   Risku, Ismo; Elo, Kalle; Klaavo, Tapio; Lahti, Sergei; Sihvonen, Hannu; Vaittinen, Risto
   Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2011 (Eläketurvakeskus, 10.11.2011)
   Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2011–2080. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja ...
  • Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2013 

   Risku, Ismo; Appelqvist, Jukka; Sankala, Mikko; Sihvonen, Hannu; Tikanmäki, Heikki; Vaittinen, Risto
   Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2013 (Eläketurvakeskus, 03.10.2013)
   Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2013–2080. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja ...
  • Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2016 

   Tikanmäki, Heikki; Appelqvist, Jukka; Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko; Sihvonen, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2016 (Eläketurvakeskus, 27.10.2016)
   Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2016–2085. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja ...
  • Lakisääteisten eläkkeiden ja työmarkkinaeläkkeiden hallintokulut esimerkkimaissa 

   Mielonen, Antti; Puuperä, Eeva; Ramberg, Hannu; Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen selvityksiä 01/2013 (Eläketurvakeskus, 07.01.2013)
   Selvityksessä on tarkasteltu hallintokuluja Suomen lisäksi Alankomaiden, Norjan, Ruotsin, Saksan, Sveitsin ja Tanskan lakisääteisissä eläkejärjestelmissä sekä työmarkkinaeläkejärjestelmissä. Hallintokulutarkastelu keskittyy ...
  • Lakisääteisten eläkkeiden verotus Suomessa vuosina 2005–2010 

   Salonen, Janne; Knuuti, Juha
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 04/2012 (Eläketurvakeskus, 05.10.2012)
   Eläkkeensaajan verotus keventyi vuosina 2005–2010. Keskustelualoitteessa tarkastellaan verotuksen vaikutusta eläkkeensaajan tuloihin laajalla rekisteriaineistolla. Julkaisuun on koottu tietoa eläkkeiden jakaumasta ja ...
  • Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista 

   Kautto, Mikko; Risku, Ismo
   Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015 (Eläketurvakeskus, 11.02.2015)
   Raportissa arvioidaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen, työuriin ja eläkkeisiin sekä eläkemenoon ja -maksuun. Arviot perustuvat ETK:n pitkän aikavälin laskentamallilla (PTS) ja eläkkeiden ...
  • Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista: hallituksen esitykseen perustuvat arviot 

   Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko
   Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2015 (Eläketurvakeskus, 10.09.2015)
   Raportissa esitellään työeläkeuudistukseen liittyvän hallituksen esityksen taustalaskelmia ja esityksen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen, työeläkemenoihin ja -maksuihin sekä esityksen sukupolvivaikutuksia. Arviot ...
  • Length of working life and pension income : empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland 

   Kuivalainen, Susan; Nivalainen, Satu; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati
   Journal of Pension Economics & Finance (Cambridge University Press, 27.09.2018)
   In this paper, we analyze gender and socioeconomic differences in the length of working lives and pension income in Finland. Based on internationally unique data covering 50 years of recorded information on individual ...
  • Leskien ansiotyö ja terveydentila 

   Hyrkkänen, Raili
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1988:2 (Eläketurvakeskus, 1988)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää leskeksi jääneiden ansiotyössäoloa ennen puolison kuolemaa ja työssäolon muutoksia sen jälkeen. Tutkimus on painottunut naisten työssäolon tarkasteluun. Työssäolon muutoksia on tarkasteltu ...