Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • Arbetspension 5:1980 

   (Pensionsskyddscentralen, 1980)
  • Arbetspension 5:1981 

   (Pensionsskyddscentralen, 1981)
  • Arbetspension 6:1981 

   (Pensionsskyddscentralen, 1981)
  • Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn i Finland 

   Hannikainen, Matti; Vauhkonen, Jussi (Eläketurvakeskus, 19.06.2012)
   Svensk sammanfattning av ett verk som behandlar arbetspensionsförsäkringens olika skeden och verkningar, Ansioiden mukaan: yksityisalojen työeläkkeiden historia (Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn), ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2013 

   (Eläketurvakeskus, 06.06.2014)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2014 

   (Eläketurvakeskus, 15.06.2015)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2015 

   (Eläketurvakeskus, 13.06.2016)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2016 

   (Eläketurvakeskus, 12.06.2017)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2017 

   (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2018 

   (Eläketurvakeskus, 10.06.2019)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2019 

   (Pensionsskyddscentralen, 08.06.2020)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2020 

   (PensionsskyddscentralenArbetspensionsförsäkrarna TELA rf, 07.06.2021)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter från år 2020 visar att pensionsanstalterna som förvaltar arbetspensionstillgångarna fick i genomsnitt 4,8 procents medelavkastning på placeringstillgångarna, vilka uppgick till ...
  • Arbetspensionslagstiftningen 2017 


   Pensionsskyddscentralens handböcker 02/2017 (Eläketurvakeskus, 2017)
   Boken Arbetspensionslagstiftningen 2017 innehåller pensionsreformen som trädde i kraft 1.1.2017. Boken innehåller också lagstiftning gällande kostnadsfördelning och solvens samt några med arbetspensionslagarna förknippade ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2016 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen 10/2017 (Eläketurvakeskus, 29.09.2017)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2000, med tonvikten på år 2016. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2017 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen : 8/2018 (Pensionsskyddscentralen, 04.09.2018)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2005, med tonvikten på år 2017. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2018 

   Saarnio, Leena
   Statistik från Pensionsskyddscentralen : 8/2019 (Eläketurvakeskus, 03.09.2019)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2019 

   Nyman, Heidi
   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2020Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2020 (Pensionsskyddscentralen, 25.08.2020)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2020 


   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2021Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2021 (Pensionsskyddscentralen, 27.08.2021)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Arvio yksityisalojen työeläkeuudistuksen sukupuolivaikutuksista 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen monisteita 41 (Eläketurvakeskus, 17.10.2002)
   Sukupuolivaikutusten arviointi liittyi ensimmäisen kerran lakiesitykseen yksityisalojen työeläkelakien uudistuksessa. Tämän arvioinnin mukaan uudistuksella turvataan tasa-arvovaikutuksiltaan toimiva järjestelmä. Lainvalmistelua ...
  • Arvioita työmarkkinajärjestöjen sopiman yksityisalojen eläkeuudistuksen vaikutuksista 


   Eläketurvakeskuksen monisteita 40 (Eläketurvakeskus, 08.08.2002)
   Eläketurvakeskuksessa selvitettiin työmarkkinajärjestöjen marraskuussa 2001 ja syyskuussa 2002 sopimien yksityisalojen eläkeuudistuksen vaikutuksia. Asiasta on julkaistu työryhmäraportti, jossa uudistusta on arvioitu sekä ...