Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1608-1627 / 1683

  • Yksilölliset varhaiseläkkeet vuonna 1986 

   Gould, Raija; Rinne, Seppo
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1987:1 (Eläketurvakeskus, 1987)
  • Yksityinen eläkesäästäminen yleistynyt: ilmiö ja sen syitä 

   Ahonen, Kati
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:3 (Eläketurvakeskus, 30.05.2008)
   Yksityinen eläkesäästäminen on yleistynyt laman jälkeen nopeasti. Yhä useampi suomalainen kotitalous suunnittelee säästävänsä vanhuuden varalle ja yhä useampi myös niin tekee. Artikkelissa pohditaan, mistä ilmiössä on kyse. ...
  • Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten : mahdollisuus vai tarve? 

   Ahonen, Kati; Liukko, Jyri
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2016 (Eläketurvakeskus, 12.05.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan miten yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten kytkeytyy taloudellisiin mahdollisuuksiin ja miten lakisääteiseen eläketurvaan liittyvä luottamus tai epävarmuus heijastuu mahdollisiin ...
  • Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten: mahdollisuus vai tarve? 

   Ahonen, Kati; Jyri, Liukko
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2016 (Eläketurvakeskus, 12.05.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan miten yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten kytkeytyy taloudellisiin mahdollisuuksiin ja miten lakisääteiseen eläketurvaan liittyvä luottamus tai epävarmuus heijastuu mahdollisiin ...
  • Yksityisalojen palkansaajien työeläkkeet syntymävuoden ja sukupuolen mukaan 

   Risku, Ismo
   Eläketurvakeskuksen raportteja 09/2015 (Eläketurvakeskus, 10.11.2015)
   Raportissa tarkastellaan yksityisen sektorin palkansaajien työeläkemaksujen ja -etuuksien kohdentumista syntymävuosi- ja sukupuolikohtaisesti vuosina 1940–2000 syntyneiden osalta. Tarkastelut perustuvat historiallisen ...
  • Yksityisalojen työeläkkeiden lisäeläketurva 

   Ryynänen, Eliisa; Kujanpää, Johanna; Kaipainen-Perttula, Eija
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2015 (Eläketurvakeskus, 05.11.2015)
   Käsikirja sisältää ohjeistuksen lisäeläkkeiden käsittelyyn eläkelaitoksissa. Julkaisussa kuvataan rekisteröidyn lisäeläkejärjestelmän kehitystä sen alkuvaiheista vakuuttamisen lopettamiseen. Julkaisuun sisältyy tilastoja ...
  • Yksityisen sektorin eläketurva vuonna 2004 

   Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2005:3 (Eläketurvakeskus, 2005)
   Katsaus tarkastelee lähinnä yksityisen sektorin eläkelakien (TEL, LEL, MEL, TaEL, YEL, MYEL) mukaista toimintaa vuonna 2004.
  • Yksityisen sektorin eläketurva vuonna 2005 

   Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:3 (Eläketurvakeskus, 12.06.2006)
  • Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1-vuotisikäluokittain vuonna 2003 

   Kannisto, Jari; Naukkarinen, Anja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportti : 6/2004 (Eläketurvakeskus, 10 / 2004)
   Raportti sisältää tietoja yksityisen sektorin työeläkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työskennelleistä 1-vuotisikäluokittain. Vastaavia tietoja on saatavana vuodesta 1977 lähtien.
  • Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1-vuotisikäluokittain vuonna 2004 


   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 3/2006 (Eläketurvakeskus, 02 / 2006)
   Raportti sisältää tietoja yksityisen sektorin työeläkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työskennelleistä 1-vuotisikäluokittain. Tilasto perustuu Eläketurvakeskuksen työsuhde- ja eläketapahtumarekistereihin ...
  • Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat vuosi 2002 : 1-vuotisikäluokitellut tilastot 


   Eläketurvakeskuksen tilastoraportti : 2/2003 (Eläketurvakeskus, 10 / 2003)
   Raportti sisältää tietoja yksityisen sektorin työeläkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työskennelleistä. Tilastotietoja työsuhteessa olleista 1-vuotisikäluokituksella on saatavana vuodesta 1977 lähtien.
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1988 1987 

   (Eläketurvakeskus, 1991)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1989 

   (Eläketurvakeskus, 1992)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1990 

   (Eläketurvakeskus, 1993)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1991 

   Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 1994)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1992 

   Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 1995)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1993 

   Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 1996)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1995 

   Saarnio, Leena; Naukkarinen, Anja (Eläketurvakeskus, 1998)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2005 

   Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 1/2007 (Eläketurvakeskus, 2007)
   Tilastoraporttiin on koottu yksityisen sektorin työeläkemenoihin ja -varoihin sekä vakuutusmaksuihin ja eläkejärjestelmän hoitokuluihin liittyviä aikasarjoja vuosilta 2001–2005. Lisäksi raportissa tarkastellaan pääpiirteittäin ...
  • Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2006 

   Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 1/2008 (Eläketurvakeskus, 2008)
   Tilastoraporttiin on koottu yksityisen sektorin työeläkemenoihin ja -varoihin sekä vakuutusmaksuihin ja eläkejärjestelmän hoitokuluihin liittyviä tilastollisia aikasarjoja vuosilta 2002–2006. Lisäksi raportissa tarkastellaan ...