Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1628-1647 / 1691

  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1989 

   (Eläketurvakeskus, 1992)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1990 

   (Eläketurvakeskus, 1993)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1991 

   Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 1994)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1992 

   Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 1995)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1993 

   Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 1996)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto 1995 

   Saarnio, Leena; Naukkarinen, Anja (Eläketurvakeskus, 1998)
   Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän aluetilasto sisältää tietoja työeläkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL piirissä työsuhteessa olleista tai yrittäjätoimintaa harjoittaneista henkilöistä. Tilastossa kuvataan näiden ...
  • Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2005 

   Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 1/2007 (Eläketurvakeskus, 2007)
   Tilastoraporttiin on koottu yksityisen sektorin työeläkemenoihin ja -varoihin sekä vakuutusmaksuihin ja eläkejärjestelmän hoitokuluihin liittyviä aikasarjoja vuosilta 2001–2005. Lisäksi raportissa tarkastellaan pääpiirteittäin ...
  • Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2006 

   Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 1/2008 (Eläketurvakeskus, 2008)
   Tilastoraporttiin on koottu yksityisen sektorin työeläkemenoihin ja -varoihin sekä vakuutusmaksuihin ja eläkejärjestelmän hoitokuluihin liittyviä tilastollisia aikasarjoja vuosilta 2002–2006. Lisäksi raportissa tarkastellaan ...
  • Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007 

   Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2009 (Eläketurvakeskus, 10.02.2009)
   Tilastoportissa tarkastellaan pääpiirteittäin yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja niihin tehtyjä uudistuksia vuonna 2007. Lisäksi raporttiin on koottu keskeisiä tilastoaikasarjoja muun muassa yksityisten ...
  • Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuosina 2002–2004 

   Juujärvi, Johanna
   Eläketurvakeskuksen tilastojulkaisuja : 4/2006 (Eläketurvakeskus, 19.01.2006)
   Raportissa tarkastellaan yksityisen sektorin eläkelakien (TEL, LEL, TaEL, MEL, YEL ja MYEL) mukaista rahoitusta vuosina 2002, 2003 ja 2004.
  • Yksityisen sektorin työsuhdetilastot vuonna 2003 

   Naukkarinen, Anja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportti : 7-2004 (Eläketurvakeskus, 11 / 2004)
   Tilastoraportti sisältää tietoja yksityisen sektorin työeläkelakien piiriin kuuluvista ja työsuhteissa olleista henkilöistä.
  • Yksityisen sektorin työsuhdetilastot vuonna 2004 


   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 2/2006 (Eläketurvakeskus, 01 / 2006)
   Tilastoraportti sisältää tietoja yksityisen sektorin työeläkelakien piiriin kuuluvista henkilöistä ja työsuhteista eläkelaeittain. Tilastossa on tietoja yksityisen sektorin työeläkelakien mukaisessa työ- ja yrittäjäsuhteessa ...
  • Yksityisen sektorin työsuhdetilastot vuonna 2005 


   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 4/2007 (Eläketurvakeskus, 03 / 2007)
   Tilastoraportti sisältää tietoja yksityisen sektorin työeläkelakien TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL ja TaEL piiriin kuuluvista henkilöistä ja työsuhteista eläkelaeittain. Tilastossa on tietoja yksityisen sektorin työeläkelakien ...
  • Yksityisen sektorin työsuhdetilastot vuonna 2006 


   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 7/2007 (Eläketurvakeskus, 12 / 2007)
   Tilastoraportti sisältää tietoja yksityisen sektorin työeläkelakien TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL ja TaEL piiriin kuuluvista henkilöistä ja työsuhteista eläkelaeittain vuonna 2006. Tilastossa on tietoja yksityisen sektorin ...
  • Yksityisen sektorin työsuhteet vuonna 2002 

   Naukkarinen, Anja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportti : 1/2004 (Eläketurvakeskus, 02 / 2004)
   Raportti sisältää tietoja yksityisen sektorin työeläkelakien piiriin kuuluvista ja työsuhteessa olleista henkilöistä.
  • Yksityisen sektorin työurat ja eläkeprosentit vuonna 1990 

   Kannisto, Jari
   Tutkimuksia : 1993:3 (Eläekturvakeskus, 1993)
  • Yleisö ja työeläkelait 

   (Eläketurvakeskus, 1965)
  • Yleisö ja työeläkelait 1979 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1980:4 (Eläketurvakeskus, 1980)