Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit: teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista 

   Tenhunen, Sanna; Vaittinen, Risto
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:7 (Eläketurvakeskus, 20.10.2010)
   Väestön ikääntyessä useissa maissa on otettu käyttöön vakautusmekanismi, jonka avulla huomioidaan automaattisesti vanhushuoltosuhteen muutosten aiheuttamat paineet eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydelle. Raportissa ...
  • Eläkejärjestelmät teollisuusmaissa 

   Janhunen, Jouko
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1987:3 (Eläketurvakeskus, 1987)
   Tutkimus kuuluu Eläketurvakeskuksen ulkomaisia eläkejärjestelmiä käsittelevään tutkimussarjaan. Tutkimuksessa tehdään maailmanlaajuinen analyysi palkansaajien ja itsenäisten yrittäjien eläketurvasta vuonna 1987. ...
  • Eläkejärjestelmät teollisuusmaissa 1990 

   Janhunen, Jouko
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1990:1 (Eläketurvakeskus, 1990)
   Tutkimus kuuluu Eläketurvakeskuksen ulkomaisia eläkejärjestelmiä käsittelevään tutkimussarjaan. Tutkimuksessa tehdään maailmanlaajuinen analyysi palkansaajien ja itsenäisten yrittäjien eläketurvasta vuonna 1990. ...
  • Eläkekattoa koskeva muistio 

   Poutiainen, Eeva; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen selvityksiä 01/2015 (Eläketurvakeskus, 14.01.2015)
   Eläketurvakeskus on julkaissut kaksi selvitystä suuria eläkkeitä ja eläkekattoa koskevaan keskusteluun. Vuoden 2015 selvitys on Eläketurvakeskuksen vuonna 2009 tekemän laajemman selvityksen päivitys. Vuonna 2015 ...
  • Eläkekattoa koskeva selvitys 

   Kautto, Mikko; Joentakanen, Kullervo; Klaavo, Tapio; Lampi, Jukka; Lassila, Aino; Poutiainen, Eeva; Salonen, Janne; Uusitalo, Hannu; Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:14 (Eläketurvakeskus, 17.12.2009)
   Eläketurvakeskus on selvittänyt eläkekattoa sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä. Selvitys sisältää mm. kansainvälisen katsauksen eläkekaton ja eläkepalkkakaton käytöstä ja arvioita eläkekaton vaikutuksista. Katsaukseen ...
  • Eläkeläiset ja vanhusten avuntarve 

   Forss, Simo; Karjalainen, Pirkko; Tuominen, Kristiina
   Tutkimuksia : 1994:2 (Eläketurvakeskus, 1994)
   Väliraportissa esitetään Eläketurvakeskuksen ja Vanhustyön keskusliiton yhteisen tutkimushankkeen alustavia tuloksia.
  • Eläkeläiset tulonjaossa 

   Mäkinen, Tiina
   Eläketurvakeskuksen monisteita 42 (Eläketurvakeskus, 28.01.2003)
   Selvitys osoittaa, miten eläkeläistaloudet sijoittuvat eri tuloluokkiin verrattuna koko väestöön ja kuinka paljon heitä on erityisesti kaikkein pienituloisimpien joukossa. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan tulorakenne- ...
  • Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013 

   Rantala, Juha; Riihelä, Marja
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2016 (Eläketurvakeskus, 07.03.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja tuloeroja vuosina 1995–2013. Vertailussa käytetään useita tulokäsitteitä, kuten eri eläketuloja, brutto- ja nettotuloja sekä perheen tulot huomioivaa ...
  • Eläkeläisten toimeentulo 1990-luvulla 

   Hagfors, Robert; Hellsten, Katri; Ilmakunnas, Seija; Uusitalo, Hannu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2003:1 (Eläketurvakeskus, 02.09.2003)
   Eläkeläiset selvisivät taloudellisesti verraten hyvin 1990-luvusta. Heidän toimeentulonsa koheni vuosikymmenen jälkipuolella, joskaan ei yhtä paljon kuin koko väestön. Kaikkein merkittävimmin parantui pienituloisimpien ...
  • Eläkeläisten toimeentulo tulonjaon kokonaisuudessa 

   Rantala, Juha; Suoniemi, Ilpo
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2007:2 (Eläketurvakeskus, 28.08.2007)
   Onko eläkeläisten taloudellinen asema parantunut vai onko se jäänyt jälkeen muiden väestöryhmien kehityksestä? Kuinka suuret ovat tuloerot, ja miten paljon eläkkeet niitä kaventavat? Kuinka yleistä on eläkeläisten köyhyys, ...
  • Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017 

   Ahonen, Kati; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Tutkimus tuottaa tietoa 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksista. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten rahat riittävät tavanomaiseen kulutukseen, mihin rahaa käytetään, millaisiin menoihin toimeentulovaikeudet ...
  • Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017 

   Palomäki, Liisa-Maria; Ahonen, Kati; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2021 (Eläketurvakeskus, 10.11.2021)
   Tutkimuksessa tarkastellaan 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksia vuosina 2020 ja 2017. Tutkimus tarjoaa ajantasaisen kuvan eläkeläisten toimeentulokokemuksista sekä arvioi näissä tapahtuneita muutoksia vuosien ...
  • Eläkeläisten tulonmuodostus yhdeksässä OECD-maassa vuonna 1995 

   Mäkinen, Tiina
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2001:24 (Eläketurvakeskus, 02.04.2001)
   Tutkimuksessa analysoidaan eläkeläisten tulonmuodostusta yhdeksässä OECD-maassa vuonna 1995. Lisäksi tarkastellaan eläkkeiden tasoa. Eläkeläistaloudet on ryhmitelty iän, perhetyypin sekä ansio- vs. eläketulojen perusteella. ...
  • Eläkeläistymiseen vaikuttavista tekijöistä : johtopäätöksiä eräistä tutkimuksista 

   Hänninen, Markku; Härkönen, Hannu; Kalimo, Esko; Lehto, Markku; Vanamo, Jussi (31.10.1990)
  • Eläkemaksutaso yhdeksässä Euroopan maassa vuonna 2005 

   Vidlund, Mika; Bach-Othman, Jarna
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2008:3 (Eläketurvakeskus, 05.11.2008)
   Raportissa verrataan eläkemaksujen tasoa yhdeksässä Euroopan maassa vuonna 2005. Tarkasteltavia maita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja Sveitsi. Raportin tavoitteena on antaa ...
  • Eläkemaksutaso Yhdysvalloissa ja Kanadassa 

   Mielonen, Antti; Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:13 (Eläketurvakeskus, 25.11.2009)
   Katsaus antaa kuvan eläketurvan aiheuttamasta kokonaismaksurasituksesta Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2005, kun huomioon otetaan lakisääteisten eläkemaksujen lisäksi maksut työnantajakohtaisiin lisäeläkejärjestelmiin ...
  • Eläkemenoennuste vuodelle 2004 

   Laatunen, Reijo
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 6/2004 (Eläketurvakeskus, 2004)
  • Eläkemenoennuste vuodelle 2005 

   Lehtonen, Seija
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2005:4 (Eläketurvakeskus, 14.10.2005)
  • Eläkemenoennuste vuodelle 2006 

   Lehtonen, Seija
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:4 (Eläketurvakeskus, 23.08.2006)
  • Eläkemenot, -maksut ja -rahastot vuoteen 2075 

   Biström, Peter; Klaavo, Tapio; Risku, Ismo; Sihvonen, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2004:36 (Eläketurvakeskus, 22.11.2004)