Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • International comparison of the regulation of pension asset investments 

   Vidlund, Mika; Rissanen, Maria; Mielonen, Antti; Geitlin, Ilkka
   Finnísh Centre for Pensions, Surveys 02/2015 (Eläketurvakeskus, 04.08.2015)
   Julkaisu on Työeläkevakuuttajat TELA:n kanssa yhteistyössä valmistunut englanninkielinen lyhennelmä alkuperäisestä vuonna 2014 julkaistusta selvityksestä (02/2014). Siinä käsitellään sijoitustoimintaa ohjaavia keskeisiä ...
  • Joustava eläkeikä -tutkimus: esiraportti joustavien ikärajojen valintatilanteeseen vuosina 2005–2007 tulevista yksityisalojen palkansaajista 

   Tuominen, Eila; Pelkonen, Janne
   Eläketurvakeskuksen monisteita 45 (Eläketurvakeskus, 07.02.2004)
   Eläketurvakeskuksen ja Työeläkevakuuttajat TELA:n yhteisessä tutkimushankeessa tavoitteena oli selvittää, minkälaisia valintoja lähivuosina eläkkeelle siirtyvät tekevät uusien vanhuuseläkeikärajojen ja kannustimien tullessa ...
  • Joustava vanhuuseläkeikä ja eläkesuunnitelmien toteutuminen 

   Karisalmi, Seppo; Tuominen, Eila; Takala, Mervi; Kaliva, Kasimir
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2011:4 (Eläketurvakeskus, 05.04.2011)
   Joustava eläkeikä -seurantatutkimuksen tavoitteena on tutkia ikääntyneiden työntekijöiden eläkeaikomuksia ja eläkkeelle siirtymistä ja eläkeaikeiden toteutumista. Kohdejoukkona ovat v. 1942–1945 syntyneet yksityisalojen ...
  • Joustava vanhuuseläkeikä: työnantaja- ja työntekijäkyselyihin perustuva tutkimus joustavan eläkeiän toimivuudesta 

   Tuominen, Eila; Tuominen, Kristiina; Kahma, Nina
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2012 (Eläketurvakeskus, 14.11.2012)
   Joustava vanhuuseläkeikä -tutkimuksessa tarkastellaan työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä eläkeikärajoista, kokemuksia työntekijöiden eläkkeelle siirtymisestä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat työssä jatkamiseen ja ...
  • Joustavasti vanhuuseläkkeelle: vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Vuosittain ilmestyvä Joustavasti vanhuuseläkkeelle -esite sisältää tietoa vanhuuseläkkeestä ja osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä. Esite sisältää tietoa näiden eläkkeiden saantiedellytyksistä sekä eläkkeen ...
  • Joustavien eläkelajien seurantatilastoja 1986 

   Rinne, Seppo; Pellinen, M; Hartikainen, V (Eläketurvakeskus, 17.03.1987)
   Julkaisu sisältää joustavia eläkemuotoja koskevia erityistilastoja, joita on tuotettu erityisesti uusien eläkemuotojen liikkeelle lähdön seuraamiseksi. Julkaisu on toinen vuotta 1986 koskeva painos.
  • Joustavien eläkelajien seurantatilastoja 1987 

   Kannisto, Jari; Rinne, Seppo (Eläketurvakeskus, 04.03.1988)
   Julkaisu sisältää joustavia eläkemuotoja koskevia erityistilastoja, joita on tuotettu erityisesti uusien eläkemuotojen liikkeelle lähdön seuraamiseksi. Julkaisussa on tilastoja ajalta 1.1.-31.12.1987 ja tilastossa on ...
  • Joustavien eläkelajien seurantatilastoja 1988 

   Kannisto, Jari; Suutari, Timo; Rinne, Seppo (Eläketurvakeskus, 15.02.1989)
   Julkaisu sisältää joustavia eläkemuotoja koskevia erityistilastoja, joita on tuotettu erityisesti uusien eläkemuotojen liikkeelle lähdön seuraamiseksi. Julkaisussa on tilastoja ajalta 1.1.-31.12.1988 ja tilastossa on ...
  • Joustavien eläkelajien seurantatilastoja 1989 

   Kannisto, Jari; Lampi, Jukka (Eläketurvakeskus, 15.02.1990)
   Julkaisu sisältää joustavia eläkemuotoja koskevia erityistilastoja, joita on tuotettu erityisesti uusien eläkemuotojen liikkeelle lähdön seuraamiseksi. Julkaisussa on tilastoja ajalta 1.1.-31.12.1989 ja mukana on ...
  • Joustavien eläkelajien seurantatilastoja 1990 

   Kannisto, Jari; Säilä, Heidi; Saarnio, Leena; Lampi, Jukka (Eläketurvakeskus, 28.02.1991)
   Julkaisu sisältää joustavia eläkemuotoja koskevia erityistilastoja, joita on tuotettu erityisesti uusien eläkemuotojen liikkeelle lähdön seuraamiseksi. Julkaisussa on tilastoja ajalta 1.1.-31.12.1990 ja mukana on ...
  • Joustavien eläkelajien seurantatilastoja 1991 

   Kannisto, Jari; Lampi, Jukka; Hiltunen, Maija; Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 30.01.1992)
   Julkaisu sisältää joustavia eläkemuotoja koskevia erityistilastoja, joita on tuotettu erityisesti uusien eläkemuotojen liikkeelle lähdön seuraamiseksi. Merimieseläkelaki on 1.1.1991 alkaen kuulunut yksityisen ...
  • Julkista vai yksityistä? Eläketulon rakenteen ja tason kansainvälinen vertailu 

   Mäkinen, Tiina
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2002:29 (Eläketurvakeskus, 07.09.2002)
   Raportissa kartoitetaan eläkeläisten tulorakennetta ja eläketurvan tasoa 10 OECD-maassa vuonna 1995. Siinä verrataan yksinasuvien eläkeläisten ja eläkeläispariskuntien tulorakennetta toisiinsa. Raportissa arvioidaan ...
  • Kannustimet ja riskit eläketurvassa: taloustieteen näkökulma 

   Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:5 (Eläketurvakeskus, 10.07.2008)
   Katsauksessa tarkastellaan eläkejärjestelmiä, niiden rakennetta ja vaikutuksia taloustieteen näkökulmasta. Eläketurvan taloustieteellisten perusteiden lisäksi käsitellään myös viimeaikaista tutkimusta mm. säästämiskäyttä ...
  • Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä 

   Vidlund, Mika; Rissanen, Maria; Mielonen, Antti; Geitlin, Ilkka
   Eläketurvakeskuksen selvityksiä 02/2014 (Eläketurvakeskus, 03.12.2014)
   Selvityksessä tarkastellaan eläkevarojen sijoitussääntelyä yleisesti ja seuraavien esimerkkimaiden osalta erikseen: Alankomaat, Britannia, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Siinä käsitellään sijoitustoimintaa ohjaavia keskeisiä ...
  • Kansalaiset, sosiaaliturva ja työeläke 

   Karisalmi, Seppo
   Tutkimuksia : 1992:2 (Eläketurvakeskus, 1992)
  • Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminenKansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen 

   Forss, Simo
   Eläketurvakeskuksen monisteita 52 (Eläketurvakeskus, 16.02.2004)
   Julkaisu kuuluu vuonna 2004 päättyneeseen Monisteita-julkaisusarjaan, joka korvattiin Keskustelualoitteita-sarjalla.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2006 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 6/2007 (Eläketurvakeskus, 2007)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2006. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta sekä työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2007 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 6/2008 (Eläketurvakeskus, 2008)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2007. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta sekä työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2008 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2009 (Eläketurvakeskus, 01.07.2009)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2008. Tietoja on esitetty eläkkeensaajista ja eläkkeelle siirtyneistä sekä lakisääteisestä kokonaiseläkemenosta. Tämän lisäksi raportissa käsitellään ...
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2009 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 6/2010 (Eläketurvakeskus, 17.06.2010)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2009. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.