Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • Katsaus vuoden 1999 vastuunjakoon 

   Lindell, Christina
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2001:2 (Eläketurvakeskus, 2001)
  • Katsaus vuoden 2002 kustannustenjakoon 

   Juujärvi, Johanna; Lehmuskero, Minna
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2/2004 (Eläketurvakeskus, 2004)
  • Katsaus väestöennusteisiin 

   Biström, Peter; Elo, Kalle
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2007:5 (Eläketurvakeskus, 28.11.2007)
  • Katsaus yksilöllisiin eläketileihin 

   Huopaniemi, Jussi
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:5 (Eläketurvakeskus, 16.07.2007)
   Katsauksessa luodaan yleissilmäys suunniteltuihin ja toteutettuihin yksilöllisiin eläketilijärjestelmiin ja arvioidaan niitä eri näkökulmista. Tilijärjestelmät luokitellaan yhtäältä pakollisiin tai vapaaehtoisiin ja toisaalta ...
  • Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta 

   Ylöstalo, Pekka
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 (Eläketurvakeskus, 11.09.2007)
   Artikkelissa tarkastellaan suomalaista työkulttuuria ja sen muuttumista vertailevasta näkökulmasta käyttäen apuna hollantilaisen Geert Hofsteden 74 maata koskevia tutkimustuloksia. Suomalaisen työelämän muutoksia edistäviä ...
  • Ketkä valitsevat OVEn? : Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöistä 

   Tenhunen, Sanna; Nivalainen, Satu; Järnefelt, Noora; Salonen, Janne
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 06/2018 (Eläketurvakeskus, 09.01.2019)
   Tutkimus tarkastelee osittaisen vanhuuseläkkeen varhennettuna aloittaneita. Ketkä osittaiseen eläkkeeseen oikeutetuista aloittavat sen? Missä väestöryhmissä osittainen eläke otetaan herkemmin ja missä sen ottaminen on ...
  • Kokonaiseläke 2007: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2007:1 (Eläketurvakeskus, 20.02.2007)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen kuluvana vuonna. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2008: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:1 (Eläketurvakeskus, 18.02.2008)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen kuluvana vuonna. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2009: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:1 (Eläketurvakeskus, 03.02.2009)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen kuluvana vuonna. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2010: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Mielonen, Antti
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:1 (Eläketurvakeskus, 10.02.2010)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen kuluvana vuonna. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2011: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Mielonen, Antti
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2011:1 (Eläketurvakeskus, 04.03.2011)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen vuonna 2011. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2012: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 01/2012 (Eläketurvakeskus, 13.01.2012)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen vuonna 2012. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2013: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 01/2013 (Eläketurvakeskus, 23.01.2013)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen vuonna 2013. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2014: työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 01/2014 (Eläketurvakeskus, 04.03.2014)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen vuonna 2014. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2015: työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 01/2015 (Eläketurvakeskus, 26.01.2015)
   Katsauksessa on tarkasteltu työeläkkeen, kansaneläkkeen ja sen lisien määräytymistä sekä eläkkeiden verotusta vuonna 2015. Eläkkeensaajien vero- ja maksurasitetta on verrattu eri tulotasoilla palkansaajien vastaavaan. ...
  • Kokonaiseläke 2016: Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2016 (Eläketurvakeskus, 13.01.2016)
   Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
  • Kokonaiseläke 2017 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2017 (Eläketurvakeskus, 16.02.2017)
   Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
  • Kokonaiseläke 2018: katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 07.01.2018)
   Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
  • Kokonaiseläke 2019 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 13.01.2019)
   Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...