Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • Kokonaiseläke 2010: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Mielonen, Antti
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:1 (Eläketurvakeskus, 10.02.2010)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen kuluvana vuonna. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2011: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Mielonen, Antti
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2011:1 (Eläketurvakeskus, 04.03.2011)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen vuonna 2011. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2012: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 01/2012 (Eläketurvakeskus, 13.01.2012)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen vuonna 2012. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2013: Työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 01/2013 (Eläketurvakeskus, 23.01.2013)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen vuonna 2013. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2014: työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 01/2014 (Eläketurvakeskus, 04.03.2014)
   Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen vuonna 2014. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu ...
  • Kokonaiseläke 2015: työeläke, kansaneläke ja verotus 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 01/2015 (Eläketurvakeskus, 26.01.2015)
   Katsauksessa on tarkasteltu työeläkkeen, kansaneläkkeen ja sen lisien määräytymistä sekä eläkkeiden verotusta vuonna 2015. Eläkkeensaajien vero- ja maksurasitetta on verrattu eri tulotasoilla palkansaajien vastaavaan. ...
  • Kokonaiseläke 2016: Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2016 (Eläketurvakeskus, 13.01.2016)
   Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
  • Kokonaiseläke 2017 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2017 (Eläketurvakeskus, 16.02.2017)
   Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
  • Kokonaiseläke 2018: katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 07.01.2018)
   Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
  • Kokonaiseläke 2019 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

   Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 13.01.2019)
   Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
  • Kokonaiseläke 2020 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

   Ritola, Suvi; Knuuti, Juha
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2020 (Eläketurvakeskus, 11.02.2020)
   Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
  • Kokonaiseläke 2021 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

   Ritola, Suvi; Tuominen, Samuli
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 01/2021 (Eläketurvakeskus, 29.01.2021)
   Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
  • Kotitalouksien eläkesäästäminen, tulot ja varallisuus 

   Ahonen, Kati; Moilanen, Lauri
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:1 (Eläketurvakeskus, 26.04.2007)
  • Koulutuksen, terveyden ja työn vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen 

   Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:4 (Eläketurvakeskus, 08.05.2009)
   Tutkimuksessa tarkastellaan 30-vuotiaiden ja sitä vanhempien työssäkäyvien riskiä siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Julkaisussa selvitetään erilaisten tekijöiden, kuten koulutuksen, tulojen, terveyden ja toimintakyvyn sekä ...
  • Koulutus eläkesijoituksena 

   Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:2 (Eläketurvakeskus, 01.04.2008)
   Tässä lyhyessä katsauksessa nostetaan esiin koulutuksen ja eläkkeiden väliseen vuorovaikutukseen liittyviä taloudellisia piirteitä. Olennaisimmat vaikutuskanavat eläkkeiden näkökulmasta ovat koulutuksen vaikutus palkkatasoon ...
  • Kriisipolitiikkaa vai uuden etsintää? : sosiaaliturvan sopeutusta Alankomaissa, Ranskassa ja Tanskassa 

   Niemelä, Heikki; Salminen, Kari; Vanamo, Jussi
   MonisteitaPapers : 5 (Eläketurvakeskus, 1995)
  • Kuinka koronakriisistä selvitään? 

   Kiander, Jaakko
   Talous & Yhteiskunta : 2 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 29.05.2020)
  • Kuinka yrittäjät eläkevakuuttavat? : Yrittäjien omat näkemykset ja YEL-työtulon ja yrittäjän tulojen suhde 

   Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2020 (Eläketurvakeskus, 18.05.2020)
   Tutkimus käsittelee yrittäjien eläkevakuuttamisen tasoa kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä yrittäjien omaa näkemystä riittävän eläketurvan maksamisesta että tulotietoihin perustuvaa ...
  • Kun yrittänyttä vakuutukseen laitettiin: yrittäjien eläkelain synty ja varttuminen 


   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2005:1 (Eläketurvakeskus, 15.12.2005)
  • Kuolevuuden kehityksen vaikutuksia eläkejärjestelmään 

   Nopola, Tuija
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 18.02.2021)
   Raportissa verrataan Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaista kuolevuuskehitystä muiden maiden ja Eurostatin ennusteisiin. Lisäksi esitetään vaihtoehtoisten kuolevuuskehitysten vaikutuksia eläkkeiden rahoitukseen, eläkeikään ...