Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "0000-0003-1315-0713"

  • Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

   Palomäki, Liisa-Maria; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 07/2020 (Eläketurvakeskus, 07.01.2021)
   Tutkimuksessa tarkastellaan 25‒67-vuotiaiden suomalaisten luottamusta eläketurvaan moniulotteisesti. Tarkastelun kohteena ovat yleinen luottamus Suomen eläkejärjestelmään, yksityiskohtaiset mielipiteet eläkejärjestelmän, ...
  • Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

   Tenhunen, Sanna; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Palomäki, Liisa-Maria
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 13.11.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten eläkeasioiden tuntemista sekä oman kokemuksen että yksityiskohtaisen eläkejärjestelmän ominaisuuksien tietämisen näkökulmista. Lisäksi selvitetään vuoden 2017 eläkeuudistuksen ...
  • Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista 

   Ahonen, Kati; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Nivalainen, Satu; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu; 0000-0002-3107-1632; 0000-0001-9621-3710; 0000-0003-1315-0713; 0000-0002-1166-8677; 0000-0001-9449-7203; 0000-0003-2687-1245
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.08.2019)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja taloudellista hyvinvointia. Tutkimus koostuu seitsemästä tutkimusartikkelista. Ne tarkastelevat toimeentulokokemuksia ja hyvinvointia eläkkeellesiirtymisreitin, ...
  • Työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytännöt sekä kuntoutuksen toimivuus ja vaikuttavuus 

   Liukko, Jyri
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2020 (Eläketurvakeskus, 05.06.2020)
   Selvityksessä tarkastellaan työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytäntöä suhteessa lainsäädäntöön sekä työeläkekuntoutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Selvitys perustuu asiantuntijahaastatteluihin ja tutkimuskirjallisuuteen. ...
  • Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten : mahdollisuus vai tarve? 

   Ahonen, Kati; Liukko, Jyri
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2016 (Eläketurvakeskus, 12.05.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan miten yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten kytkeytyy taloudellisiin mahdollisuuksiin ja miten lakisääteiseen eläketurvaan liittyvä luottamus tai epävarmuus heijastuu mahdollisiin ...