Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "0000-0003-2687-1245"

  • Determinants of transition from partial to full disability pension: a register study from Finland 

   Polvinen, Anu; Laaksonen, Mikko
   Scandinavian Journal of Public Health (Sage, 31.05.2021)
   Aims: This study explored the rate of transition from partial to full disability pension (DP) and aimed to determine whether age, sex, education, employment status, employment sector, pension type and medical cause of ...
  • Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista 

   Ahonen, Kati; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Nivalainen, Satu; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu; 0000-0002-3107-1632; 0000-0001-9621-3710; 0000-0003-1315-0713; 0000-0002-1166-8677; 0000-0001-9449-7203; 0000-0003-2687-1245
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.08.2019)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja taloudellista hyvinvointia. Tutkimus koostuu seitsemästä tutkimusartikkelista. Ne tarkastelevat toimeentulokokemuksia ja hyvinvointia eläkkeellesiirtymisreitin, ...
  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen erot kunta-alan ja yksityisen sektorin palkansaajilla 

   Polvinen, Anu
   Kuntoutus : 1 (KuntoutussäätiöKuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry, 19.03.2021)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin kunta-alan ja yksityisen sektorin palkansaajien välisiä eroja työkyvyttömyyseläkealkavuuksissa ja sitä, miten yksilötason tekijät ovat yhteydessä näihin eroihin. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle ...