Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "Aho, Jaakko"

  • Pääoma-arvokertoimet 

   Aho, Jaakko; Sankala, Mikko
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 02/2011 (Eläketurvakeskus, 04.11.2011)
   Kirjassa tarkastellaan työeläkejärjestelmässä käytettyjä pääoma-arvokertoimia, joita käytetään muun muassa vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskennassa. Pääoma-arvokertoimet ja niiden laskeminen esitellään eläkelajeittain. ...
  • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2017 

   Aho, Jaakko; Hurmerinta, Saara; Laitinen, Anne; Mäkinen, Hanna; Puuperä, Eeva
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 27.04.2018)
   Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2017 yhteensä 1,5 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2017 tehdyissä ...
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden z-mallin sovittaminen 

   Aho, Jaakko
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2020 (Eläketurvakeskus, 14.12.2020)
   Työkyvyttömyysetuuksien vakuutustekninen laskenta on toteutettu työeläkejärjestelmässä niin sanotun z-mallin avulla. Mallin parametrit on sovitettu aineistoon viimeksi vuonna 1986. Tässä työssä esitetään käyttökelpoinen ...