Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "Hurmerinta, Saara"

  • Tilastoraportti vuoden 2005 kustannustenjaosta 

   Poutiainen, Eeva; Hurmerinta, Saara
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 2/2007 (Eläketurvakeskus, 03 / 2007)
   Raportissa tarkastellaan vuoden 2005 kustannustenjakoa: vastuunjaon perusteita ja ohjeita sekä eläkekustannusten ja muiden kustannusten jakoa.
  • Tilastoraportti vuoden 2006 kustannustenjaosta 

   Hurmerinta, Saara; Poutiainen, Eeva; Salonen, Sari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 3/2008 (Eläketurvakeskus, 2008)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2006 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Tilastoraportti vuoden 2007 kustannustenjaosta 

   Hurmerinta, Saara; Puuperä, Eeva; Salonen, Sari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 3/2009 (Eläketurvakeskus, 21.04.2009)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2007 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Tilastoraportti vuoden 2008 kustannustenjaosta 

   Hurmerinta, Saara; Puuperä, Eeva; Sankala, Mikko
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2010 (Eläketurvakeskus, 03.02.2010)
   Julkaisu sisältää raportin vuoden 2008 kustannustenjaosta eläkelaitosten kesken sekä jakoon liittyviä tilastolukuja ja aikasarjoja.
  • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2017 

   Aho, Jaakko; Hurmerinta, Saara; Laitinen, Anne; Mäkinen, Hanna; Puuperä, Eeva
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 27.04.2018)
   Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2017 yhteensä 1,5 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2017 tehdyissä ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2005 

   Hurmerinta, Saara; Lampi, Jukka; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 3/2007 (Eläketurvakeskus, 02.04.2007)
   Julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten maksamista lopullisista vakuutusmaksuista vuonna 2005. Tiedot perustuvat eläkevakuutusyhtiöiltä saatuihin vakuutuskohtaisiin tietoihin ja eläkesäätiöiden ja -kassojen työnantajakohtaisiin ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 

   Hurmerinta, Saara; Lampi, Jukka; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2008 (Eläketurvakeskus, 09.05.2008)
   Julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten maksamista lopullisista vakuutusmaksuista vuonna 2006. Tiedot perustuvat eläkevakuutusyhtiöiltä saatuihin vakuutuskohtaisiin tietoihin ja eläkesäätiöiden ja -kassojen työnantajakohtaisiin ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2007 

   Hurmerinta, Saara; Lampi, Jukka; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 4/2009 (Eläketurvakeskus, 21.04.2009)
   Tilasto sisältää tietoja yritysten maksamista yksityisen sektorin työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista. Se sisältää tietoja vakuutusmaksuprosenteista yrityksen koon ja toimialan mukaan ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 

   Hurmerinta, Saara; Lampi, Jukka; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 3/2010 (Eläketurvakeskus, 29.03.2010)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja yritysten lukumääristä, ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 

   Hurmerinta, Saara; Lahti, Sergei; Laitinen, Anne; Lampi, Jukka; Sihvonen, Hannu
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2011 (Eläketurvakeskus, 11.03.2011)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja yritysten lukumääristä, ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016 

   Varis, Jarno; Hurmerinta, Saara
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 17.01.2018)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2016 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2017 

   Varis, Jarno; Hurmerinta, Saara
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 28.02.2019)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2017 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2018 

   Hurmerinta, Saara; Kesälä, Meeri
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 01/2020 (Eläketurvakeskus, 20.01.2020)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2018 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2020 

   Kesälä, Meeri; Iire, Henna; Hurmerinta, Saara
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 12 (Eläketurvakeskus, 28.10.2021)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2020 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttömyyseläkemaksuosista, maksuluokista, ...