Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "Palomäki, Liisa-Maria"

  • Does It Matter How You Retire? Old-Age Retirement Routes and Subjective Economic Well-Being 

   Palomäki, Liisa-Maria
   Social Indicators Research : 2 (Springer Netherlands, 22.05.2018)
   This study explores the association between retirement on an old-age pension and subjective economic well-being. The study starts by analyzing this association in general, and proceeds by distinguishing different retirement ...
  • Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017 

   Ahonen, Kati; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Tutkimus tuottaa tietoa 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksista. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten rahat riittävät tavanomaiseen kulutukseen, mihin rahaa käytetään, millaisiin menoihin toimeentulovaikeudet ...
  • Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017 

   Palomäki, Liisa-Maria; Ahonen, Kati; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2021 (Eläketurvakeskus, 10.11.2021)
   Tutkimuksessa tarkastellaan 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksia vuosina 2020 ja 2017. Tutkimus tarjoaa ajantasaisen kuvan eläkeläisten toimeentulokokemuksista sekä arvioi näissä tapahtuneita muutoksia vuosien ...
  • Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015 

   Kuivalainen, Susan; Rantala, Juha; Ahonen, Kati; Kuitto, Kati; Palomäki, Liisa-Maria
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017 (Eläketurvakeskus, 16.01.2017)
   Tutkimus antaa monipuolisen kuvan eläkeläisten toimeentulon kehityksestä vuosina 1995–2015. Eläkeläisten asemaa tarkasteltiin eläkkeiden, kotitalouden käytettävissä olevan tulon, kulutuksen, varallisuuden ja toimeentulokokemusten ...
  • Explanations for economic difficulties among old-age pensioners previously on disability pension 

   Polvinen, Anu; Laaksonen, Mikko; Rantala, Juha; Palomäki, Liisa-Maria; Kuivalainen, Susan
   European Journal of Public Health (Oxford University Press, 31.12.2019)
   Background This study looks at how previous disability retirement is associated with economic difficulties in covering the costs of everyday basic necessities in old age, and the extent to which the differences in economic ...
  • Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

   Palomäki, Liisa-Maria; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 07/2020 (Eläketurvakeskus, 07.01.2021)
   Tutkimuksessa tarkastellaan 25‒67-vuotiaiden suomalaisten luottamusta eläketurvaan moniulotteisesti. Tarkastelun kohteena ovat yleinen luottamus Suomen eläkejärjestelmään, yksityiskohtaiset mielipiteet eläkejärjestelmän, ...
  • Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

   Tenhunen, Sanna; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Palomäki, Liisa-Maria
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 13.11.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten eläkeasioiden tuntemista sekä oman kokemuksen että yksityiskohtaisen eläkejärjestelmän ominaisuuksien tietämisen näkökulmista. Lisäksi selvitetään vuoden 2017 eläkeuudistuksen ...
  • Pensioners’ subjective economic well-being in European countries : comparisons behind the income satisfaction paradox 

   Palomäki, Liisa-Maria
   Studies : 04/2018 (Finnish Centre for Pensions, 18.06.2018)
   This study expands the research on the relativity of financial satisfaction in old age by taking into account contextual and longitudinal aspects. With multilevel and longitudinal analysis methods, this study looks at how ...
  • Reference Groups and Pensioners’ Subjective Economic Well-Being in Europe 

   Palomäki, Liisa-Maria
   Social Indicators Research : 2 (Springer, 08.02.2016)
   This study contributes to the interdisciplinary debate over the effects of absolute and relative income on subjective well-being by introducing country-level measures of income into the analysis of pensioners’ economic ...
  • Substitution and spill‐overs between early exit pathways in times of extending working lives in Europe 

   Riekhoff, Aart-Jan; Kuitto, Kati; Palomäki, Liisa-Maria
   International Social Security Review : 2 (International Social Security AssociationWiley, 26.05.2020)
   This article investigates to what extent instrument substitution between early exit pathways took place in Europe between 1995 and 2015. Using Eurostat aggregate data on labour market inactivity and employment rates among ...
  • Suomalaisten mielipiteet eläkkeiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyydestä eläkeaikana 

   Palomäki, Liisa-Maria
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 04/2013 (Eläketurvakeskus, 02.12.2013)
   Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten luottamusta eläkkeiden ja toisaalta terveys- ja vanhuuspalvelujen riittävyyteen nyt ja eläkeaikana. Tarkastelussa on myös miten eläke- ja palvelukriittisyys paikantuu eri väestöryhmiin. ...
  • The financial situation across the life course 

   Kuitto, Kati; Riekhoff, Aart-Jan; Palomäki, Liisa-Maria (Väestöliitto, 16.03.2021)
  • Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista 

   Ahonen, Kati; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Nivalainen, Satu; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu; 0000-0002-3107-1632; 0000-0001-9621-3710; 0000-0003-1315-0713; 0000-0002-1166-8677; 0000-0001-9449-7203; 0000-0003-2687-1245
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.08.2019)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja taloudellista hyvinvointia. Tutkimus koostuu seitsemästä tutkimusartikkelista. Ne tarkastelevat toimeentulokokemuksia ja hyvinvointia eläkkeellesiirtymisreitin, ...
  • Työssä käyvät eläkeläiset: erot muihin työssä käyviin ja eläkkeellä oleviin 

   Palomäki, Liisa-Maria; Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:4 (Eläketurvakeskus, 17.03.2010)
   Raportissa selvitetään vanhuuseläkeikäisten (63–70-v.) ja sitä nuorempien (55–62-v.) työssä käyvien eläkeläisten ominaispiirteitä. Vertailukohteena ovat samanikäiset muut työssä käyvät ja kokoaikaeläkkeellä olevat henkilöt. ...
  • Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45–64-vuotiaassa palkansaajaväestössä 

   Palomäki, Liisa-Maria; Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:9 (Eläketurvakeskus, 19.10.2010)
   Raportissa selvitetään työuran pituutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä 45–64-vuotiaassa palkansaajaväestössä. Työuran pituutta tarkastellaan työuran toteutuneen keston, suhteellisen keston ja kokonaiskeston mukaan. Työuran ...