Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "Riihelä, Marja"

  • Changing patterns of intergenerational resource allocation in Finland 

   Riihelä, Marja; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1 (Eläketurvakeskus, 01.02.2011)
   In this study, using National Transfer Accounts (NTA), we review the impact of changes in the life cycle income and consumption structure in 1996–2006 on intergenerational reallocations and the allocation of financial ...
  • Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013 

   Rantala, Juha; Riihelä, Marja
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2016 (Eläketurvakeskus, 07.03.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja tuloeroja vuosina 1995–2013. Vertailussa käytetään useita tulokäsitteitä, kuten eri eläketuloja, brutto- ja nettotuloja sekä perheen tulot huomioivaa ...
  • Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? : Tarkastelu nettotulosuhteen muutoksesta vuosina 2002–2017 

   Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2021 (Eläketurvakeskus, 24.05.2021)
   Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo ja estää köyhyys. Tutkimus sisältää tiiviin katsauksen nettotulojen muuttumisesta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuosina 2002, 2007, ...
  • Samankaltaistuuko ikäihmisten köyhyys? : Näkökulmia 75–84-vuotiaiden naisten ja miesten pienituloisuuteen 

   Rantala, Juha; Kuivalainen, Susan; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
   Yhteiskuntapolitiikka : 2 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 12.04.2019)
   Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa.Vaikka ikäihmisten kohdalla sukupuolten väliset pienituloisuusasteet ovat lähentyneet, on 75–84-vuotiaiden naisten pienituloisuusaste selvästi ...
  • Väestörakenne ja talouskehitys: ikäryhmät Suomen taloudessa 

   Riihelä, Marja; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Eläketurvakeskuksen raportteja 07/2014 (Eläketurvakeskus, 29.08.2014)
   Tutkimuksessa analysoidaan väestön ikärakenteen ja taloudellisten muuttujien kehitystä ja yhteyttä teoriassa ja käytännössä kotimaisella aineistolla sekä kansainvälisillä vertailuilla. Suomen osalta tarkastelut ulottuvat ...