Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "Vaittinen, Risto"

  • Changing patterns of intergenerational resource allocation in Finland 

   Riihelä, Marja; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1 (Eläketurvakeskus, 01.02.2011)
   In this study, using National Transfer Accounts (NTA), we review the impact of changes in the life cycle income and consumption structure in 1996–2006 on intergenerational reallocations and the allocation of financial ...
  • Elinkaarisäästäminen ja sijoitusriskit eri eläkejärjestelmissä 

   Vaittinen, Risto
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:2 (Eläketurvakeskus, 03.02.2010)
   Kirjoituksessa luonnehditaan lyhyesti elinkaarisäästämistä ja siihen yksilön kannalta liittyviä riskejä. Sen jälkeen keskustellaan millä tavoin erilaisten eläkejärjestelmien ominaisuudet ovat omiaan vaimentamaan näitä ...
  • Eläkeikäisten kulutus Suomessa 1985–2012 

   Ahonen, Kati; Vaittinen, Risto
   Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2015 (Eläketurvakeskus, 14.09.2015)
   Raportissa tutkitaan eläkeikäisten ja työikäisten kotitalouksien kulutusta eri elämänvaiheissa sekä niitä muutoksia, joita ikäryhmien suhteellisessa kulutuksessa on tapahtunut vuosien 1985 ja 2012 välillä. Aineistona ...
  • Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit: teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista 

   Tenhunen, Sanna; Vaittinen, Risto
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:7 (Eläketurvakeskus, 20.10.2010)
   Väestön ikääntyessä useissa maissa on otettu käyttöön vakautusmekanismi, jonka avulla huomioidaan automaattisesti vanhushuoltosuhteen muutosten aiheuttamat paineet eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydelle. Raportissa ...
  • Finland’s slow recovery from the financial crisis : A demographic explanation 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Journal of the Economics of Ageing (Elsevier, 16.06.2017)
   This article uses the National Transfer Accounts (NTA) method to explore how demographic changes have impacted recent macroeconomic developments in Finland. NTA allows us to break down national income and consumption by ...
  • Government finances by age in Finland 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:3 (Eläketurvakeskus, 31.10.2006)
  • Intergenerational transfers and life-cycle consumption in Finland 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2008:6 (Eläketurvakeskus, 01.09.2008)
   This study presents the National Transfer Accounts (NTA) methodology and applies it to assess the reallocations of income across age and time in Finland in 2004.
  • Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2011 

   Risku, Ismo; Elo, Kalle; Klaavo, Tapio; Lahti, Sergei; Sihvonen, Hannu; Vaittinen, Risto
   Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2011 (Eläketurvakeskus, 10.11.2011)
   Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2011–2080. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja ...
  • Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2013 

   Risku, Ismo; Appelqvist, Jukka; Sankala, Mikko; Sihvonen, Hannu; Tikanmäki, Heikki; Vaittinen, Risto
   Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2013 (Eläketurvakeskus, 03.10.2013)
   Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2013–2080. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja ...
  • Onko eläkkeiden rahoituksellinen perusta vakaa? : Laskelmia järjestelmän taloudellisesta kestävyydestä 

   Kotamäki, Mauri; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2 (Kansantaloudellinen yhdistys, 15.06.2017)
   Väestön ikärakenteen muutoksen takia suomalaisen eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys on pysyvästi ajankohtainen kysymys. Kasvavalle osalle väestöstä eläke on tärkein toimeentulon lähde. Eläkevakuutusmaksu on suuri ...
  • Optimising pension financing with an application to the Finnish earnings-related pension scheme 

   Vaittinen, Risto; Risku, Ismo; Lindell, Christina; Biström, Peter
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2007:1 (Eläketurvakeskus, 18.10.2007)
   In this research we assess optimality criteria for the contribution patch, taking expenditures as given. The contribution rule is examined both in case of certainty and in case of uncertainty about future alternatives. ...
  • Pensions and public finances in Finland: A generational accounting perspective 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 01/2013 (Eläketurvakeskus, 22.01.2013)
   In this paper, we evaluate generational incidence and sustainability of fiscal policy using the method of generational accounting. Our attention is especially in the relative importance of earnings related pension on ...
  • Statutory pensions in Finland – long term projections 2011 

   Risku, Ismo; Elo, Kalle; Klaavo, Tapio; Lahti, Sergei; Sihvonen, Hannu; Vaittinen, Risto
   Finnish Centre for Pensions, Reports 02/2012 (Eläketurvakeskus, 07.05.2012)
   The report presents the Finnish Centre for Pensions’ long-term projections regarding the development of statutory pensions in 2011–2080. The main focus of the report is on calculations of earnings-related pensions. The ...
  • Statutory pensions in Finland: long-term projections 2013 

   Risku, Ismo; Appelqvist, Jukka; Sankala, Mikko; Sihvonen, Hannu; Tikanmäki, Heikki; Vaittinen, Risto
   Finnish Centre for Pensions, Reports 03/2014 (Eläketurvakeskus, 26.03.2014)
   The report presents the Finnish Centre for Pensions’ long-term projections regarding the development of statutory pensions from 2013 to 2080. The main focus of the report is on projections of earnings-related pensions. The ...
  • Väestörakenne ja Suomen talouskehitys 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3 (Kansantaloudellinen yhdistys, 01.10.2015)
   Tässä kirjoituksessa arvioidaan jo toteutuneen väestön ikärakenteen muutoksen kokonaistaloudellisten vaikutusten mittaluokkaa ikäryhmätilinpidon avulla. Se on menetelmä, jossa kansantalouden tilinpidon mukainen kansantulo ...
  • Väestörakenne ja talouskehitys: ikäryhmät Suomen taloudessa 

   Riihelä, Marja; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Eläketurvakeskuksen raportteja 07/2014 (Eläketurvakeskus, 29.08.2014)
   Tutkimuksessa analysoidaan väestön ikärakenteen ja taloudellisten muuttujien kehitystä ja yhteyttä teoriassa ja käytännössä kotimaisella aineistolla sekä kansainvälisillä vertailuilla. Suomen osalta tarkastelut ulottuvat ...