Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "Vanne, Reijo"

  • Changing patterns of intergenerational resource allocation in Finland 

   Riihelä, Marja; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1 (Eläketurvakeskus, 01.02.2011)
   In this study, using National Transfer Accounts (NTA), we review the impact of changes in the life cycle income and consumption structure in 1996–2006 on intergenerational reallocations and the allocation of financial ...
  • Eläkemenot, -rahastot ia -maksut vuoteen 2050 

   Klaavo, Tapio; Salonen, Janne; Tenkula, Erkki; Vanne, Reijo
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 1999:17 (Eläketurvakeskus, 1999)
  • Finland’s slow recovery from the financial crisis : A demographic explanation 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Journal of the Economics of Ageing (Elsevier, 16.06.2017)
   This article uses the National Transfer Accounts (NTA) method to explore how demographic changes have impacted recent macroeconomic developments in Finland. NTA allows us to break down national income and consumption by ...
  • Funding and portfolio management in the Finnish earnings-related pension scheme 

   Ilmakunnas, Seija; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 11 (Eläketurvakeskus, 10.01.2005)
  • Government finances by age in Finland 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:3 (Eläketurvakeskus, 31.10.2006)
  • Intergenerational transfers and life-cycle consumption in Finland 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2008:6 (Eläketurvakeskus, 01.09.2008)
   This study presents the National Transfer Accounts (NTA) methodology and applies it to assess the reallocations of income across age and time in Finland in 2004.
  • Onko eläkkeiden rahoituksellinen perusta vakaa? : Laskelmia järjestelmän taloudellisesta kestävyydestä 

   Kotamäki, Mauri; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2 (Kansantaloudellinen yhdistys, 15.06.2017)
   Väestön ikärakenteen muutoksen takia suomalaisen eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys on pysyvästi ajankohtainen kysymys. Kasvavalle osalle väestöstä eläke on tärkein toimeentulon lähde. Eläkevakuutusmaksu on suuri ...
  • Pension expenditures, funds and contributions to the year 2050 

   Klaavo, Tapio; Salonen, Janne; Tenkula, Erkki; Vanne, Reijo
   Eläketurvakeskuksen monisteita : 1999:29 (Eläketurvakeskus, 1999)
  • Pensions and public finances in Finland: A generational accounting perspective 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 01/2013 (Eläketurvakeskus, 22.01.2013)
   In this paper, we evaluate generational incidence and sustainability of fiscal policy using the method of generational accounting. Our attention is especially in the relative importance of earnings related pension on ...
  • The Finnish generational accounting revisited 

   Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 1 (Eläketurvakeskus, 17.05.2002)
   A high real growth rate and employment volatility have turned out to be special features of the Finnish economy. Another special feature is that a large share of public wealth is invested in domestic and foreign financial ...
  • Väestörakenne ja Suomen talouskehitys 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3 (Kansantaloudellinen yhdistys, 01.10.2015)
   Tässä kirjoituksessa arvioidaan jo toteutuneen väestön ikärakenteen muutoksen kokonaistaloudellisten vaikutusten mittaluokkaa ikäryhmätilinpidon avulla. Se on menetelmä, jossa kansantalouden tilinpidon mukainen kansantulo ...
  • Väestörakenne ja talouskehitys: ikäryhmät Suomen taloudessa 

   Riihelä, Marja; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Eläketurvakeskuksen raportteja 07/2014 (Eläketurvakeskus, 29.08.2014)
   Tutkimuksessa analysoidaan väestön ikärakenteen ja taloudellisten muuttujien kehitystä ja yhteyttä teoriassa ja käytännössä kotimaisella aineistolla sekä kansainvälisillä vertailuilla. Suomen osalta tarkastelut ulottuvat ...