Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "Vapalahti, Katariina"

  • Työeläkkeiden kustannustenjako 

   Lehmuskero, Minna; Poutiainen, Eeva; Puuperä, Eeva; Ryynänen, Eliisa; Salonen, Sari; Sankala, Mikko; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:1 (Eläketurvakeskus, 12.02.2010)
   Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkekustannusten jako eläkelaitosten kesken. Kirjassa selitetään kustannustenjaon laskentasäännöt ja -kaavat ja kerrotaan niiden taustoista. Lisäksi kerrotaan ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2005 

   Hurmerinta, Saara; Lampi, Jukka; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 3/2007 (Eläketurvakeskus, 02.04.2007)
   Julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten maksamista lopullisista vakuutusmaksuista vuonna 2005. Tiedot perustuvat eläkevakuutusyhtiöiltä saatuihin vakuutuskohtaisiin tietoihin ja eläkesäätiöiden ja -kassojen työnantajakohtaisiin ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 

   Hurmerinta, Saara; Lampi, Jukka; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2008 (Eläketurvakeskus, 09.05.2008)
   Julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten maksamista lopullisista vakuutusmaksuista vuonna 2006. Tiedot perustuvat eläkevakuutusyhtiöiltä saatuihin vakuutuskohtaisiin tietoihin ja eläkesäätiöiden ja -kassojen työnantajakohtaisiin ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2007 

   Hurmerinta, Saara; Lampi, Jukka; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 4/2009 (Eläketurvakeskus, 21.04.2009)
   Tilasto sisältää tietoja yritysten maksamista yksityisen sektorin työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista. Se sisältää tietoja vakuutusmaksuprosenteista yrityksen koon ja toimialan mukaan ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 

   Hurmerinta, Saara; Lampi, Jukka; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 3/2010 (Eläketurvakeskus, 29.03.2010)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja yritysten lukumääristä, ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010 

   Lahti, Sergei; Lampi, Jukka; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 01/2012 (Eläketurvakeskus, 03.02.2012)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja yritysten lukumääristä, ...