Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "Varis, Jarno"

  • Company-level determinants of disability retirement : a multilevel study of Finnish private sector workplaces 

   Laaksonen, Mikko; Rantala, Juha; Liukko, Jyri; Polvinen, Anu; Varis, Jarno; Kesälä, Meeri; Kuivalainen, Susan
   European Journal of Public Health (Oxford University Press, 23.04.2019)
   Background We examined whether the risk for disability retirement varies between companies over and above the individual-level characteristics of their employees and which company-level characteristics are associated with ...
  • Individual- and company-level predictors of receiving vocational rehabilitation: a multilevel study of Finnish private sector workplaces 

   Laaksonen, Mikko; Liukko, Jyri; Varis, Jarno; Kesälä, Meeri; Kuivalainen, Susan; Polvinen, Anu; Rantala, Juha
   Journal of Occupational Rehabilitation (Springer, 18.12.2019)
   Purpose: The aim of this study was to examine the magnitude of company-level variation in vocational rehabilitation (VR) and to determine which individual- and company-level characteristics are associated with receiving ...
  • Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta 

   Kaartinen, Ari; Varis, Jarno
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 07/2015 (Eläketurvakeskus, 09.12.2015)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2014 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Työeläkkeiden rahoitusselvitys 

   Risku, Ismo; Tikanmäki, Heikki; Varis, Jarno; Sankala, Mikko; Lehmuskero, Minna; Mäkinen, Hanna
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 05/2020 (Eläketurvakeskus, 29.05.2020)
   Raportissa tarkastellaan TyEL-eläkkeiden rahoitusta ja TyEL-yhtiöiden asiakashyvityksiä. Raportissa kuvataan TyEL:n rahoitusympäristön muutoksia ja rahoitussäännöksiä. Keskeiset pitkän aikavälin rakenteelliset haasteet ...
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin toimivuus ja kannustinvaikutukset: kyselytutkimus työnantajien näkemyksistä 

   Liukko, Jyri; Polvinen, Anu; Kesälä, Meeri; Varis, Jarno
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2017 (Eläketurvakeskus, 31.05.2017)
   Tutkimus täydentää aiempia maksuluokkamallista tehtyjä tutkimuksia tarkastelemalla yksityisen sektorin työnantajien näkemyksiä mallin toimivuudesta ja sen mahdollisista toivotuista ja ei-toivotuista vaikutuksista. Tutkimus ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 

   Lahti, Sergei; Varis, Jarno
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 09/2015 (Eläketurvakeskus, 14.01.2016)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttömyyseläkemaksuosista, ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015 

   Varis, Jarno; Lahti, Sergei
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 01/2017 (Eläketurvakeskus, 25.01.2017)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2015 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016 

   Varis, Jarno; Hurmerinta, Saara
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 17.01.2018)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2016 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
  • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2017 

   Varis, Jarno; Hurmerinta, Saara
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 28.02.2019)
   Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2017 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...