Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "Virtanen, Pekka"

  • The diversity of transitions during early adulthood in the Finnish labour market 

   Saloniemi, Antti; Salonen, Janne; Nummi, Tapio; Virtanen, Pekka
   Journal Journal of Youth Studies (Taylor & Francis, 09.06.2020)
   This study explores young Finns’ transition pathways into education and work over a 9-year period (from the age of 18 to 26), with a special focus on difficulties with labour market attachment. The data were derived from ...
  • Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut 

   Salonen, Janne; Virtanen, Pekka; Lipiäinen, Liudmila; Nummi, Tapio; Saloniemi, Antti
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2014 (Eläketurvakeskus, 19.12.2014)
   Tutkimuksessa analysoidaan tutkinnon suorittaneiden nuorten polkuja työmarkkinoille. Nuoret aloittavat työuransa jo selvästi ennen valmistumista ja useimmilla kiinnittyminen työmarkkinoille on vahvaa valmistumisen jälkeen.
  • Työpaikan menetys työuran loppuvaiheessa: yli 45-vuotiaiden irtisanottujen työllisyysurat ja eläkkeelle siirtyminen 

   Kurvinen, Arja; Jolkkonen, Arja; Koistinen, Pertti; Lipiäinen, Liudmila; Nummi, Tapio; Virtanen, Pekka
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2016 (Eläketurvakeskus, 04.04.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan yli 45-vuotiaana työpaikkansa menettäneiden kiinnittymistä työmarkkinoille ja työllisyysurien eriytymistä vuosina 2005–2012. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa työpaikan menetyksen merkityksestä ...