Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • A semiparametric mixture regression model for longitudinal data 

   Nummi, Tapio; Salonen, Janne; Koskinen, Lasse; Pan, Jianxin
   Journal of Statistical Theory and Practice : 1 (Grace Scientific Pub., 05.04.2017)
   A normal semiparametric mixture regression model is proposed for longitudinal data. The proposed model contains one smooth term and a set of possible linear predictors. Model terms are estimated using the penalized likelihood ...
  • Administrative Expenses in Statutory and Occupational Pension Schemes: A Cross-country Comparison 

   Mielonen, Antti; Puuperä, Eeva; Ramberg, Hannu; Vidlund, Mika
   Finnish Centre for Pensions, Surveys 02/2013 (Eläketurvakeskus, 03.04.2013)
   he survey reviews the administrative expenses of the statutory and occupational pension schemes, i.e. so-called Pillar 1 and Pillar 2 schemes in Denmark, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland as well as ...
  • Age-wage profiles for Finnish workers 

   Elo, Kalle
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 7 (Eläketurvakeskus, 08.06.2004)
   In this age-wage profile survey, we have modelled and forecasted the development of wages by age. The data of the survey consists of the wages of 18–60-year-old men and women insured under the Employees' Pensions Act with ...
  • Ageing Workforce and Employers' Attitudes to Employment of Older Persons – The Case of Finland 

   Tuominen, Eila; Takala, Mervi
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:5 (Eläketurvakeskus, 15.12.2006)
  • Aikasarjoista 1970–1999 

   Laatunen, Reijo
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2000:5 (Eläketurvakeskus, 05.04.2000)
  • Ajoissa kuntoon : varhaiskuntoutuksen kokeilu työeläkejärjestelmässä 

   Forss, Simo; Luoma-aho, Erkki; Ruuska, Tarmo
   Tutkimuksia : 1993:1 (Eläketurvakeskus, 1993)
  • Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden taso: Työeläkejärjestelmästä vuosina 1990–2007 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 

   Tuominen, Eila; Hietaniemi, Marjukka; Nyman, Heidi; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:5 (Eläketurvakeskus, 02.10.2008)
   Katsauksessa selvitetään, miksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keskieläke on vähitellen jäänyt jälkeen muista eläkkeistä. Tärkein syy löytyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden rakenteen muutoksesta: lamavuosien ...
  • Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet 

   Pensola, Tiina; Gould, Raija
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:7 (Eläketurvakeskus, 02.09.2009)
   Katsauksessa tarkastellaan 272 000 henkilön rekisteriaineistoa käyttäen ammattiryhmien välisiä eroja masennusperusteisten eläkkeiden alkavuudessa vuosina 1997–2006. Tarkastelussa ovat esillä mm. nais- ja miesvaltaiset ...
  • Ansiotyö alle 23-vuotiaana 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen monisteita : 1999:31 (Eläketurvakeskus, 1999)
  • Arbetspension 1:2004 

   (Eläketurvakeskus, 25.06.2004)
  • Arbetspension 1:2005 

   (Eläketurvakeskus, 24.06.2005)
  • Arbetspension 1:2006 

   (Eläketurvakeskus, 01.07.2006)
  • Arbetspension 1:2007 

   (Eläketurvakeskus, 29.06.2007)
  • Arbetspension 1:2008 

   (Eläketurvakeskus, 27.06.2008)
  • Arbetspension 1:2009 

   (Eläketurvakeskus, 26.06.2009)
  • Arbetspension 1:2010 

   (Eläketurvakeskus, 25.06.2010)
  • Arbetspension 1:2011 

   (Eläketurvakeskus, 21.06.2011)
   Sjukfrånvaro är en hälsorisk, säger sakkunnigläkare Mari Antti-Poika i en intervju i Arbetspension 1/2011. Hon har en lång erfarenhet av arbetshälsofrågor, som hon har ansvarat för på pensionsförsäkringsbolaget Varma. Arbete ...
  • Arbetspension 1:2012 

   (Eläketurvakeskus, 18.06.2012)
   Det har varit en tung vår för arbetspensionsbolagen. Närkretsaffärerna har dominerat rubrikerna. Men man kan ta lärdom av imagekrisen. I Arbetspension 1/2012 berättar kommunikationsdirektör Päivi Sihvola om kriskommunikation ...
  • Arbetspension 1:2013 

   (Eläketurvakeskus, 17.06.2013)
   Förhandlingarna om en ny pensionsreform är i startgroparna. Arbetsmarknadsorganisationerna siktar på en överenskommelse år 2014, säger EK:s arbetsmarknadsdirektör Lasse Laatunen och FFC-ordföranden Lauri Lyly i en intervju ...
  • Arbetspension 1:2014 

   (Eläketurvakeskus, 13.06.2014)
   Årets första nummer av Arbetspension ger en helhetsbild av arbetspensionsanstalternas bokslut år 2013. Siffrorna med kommenterande artiklar finns i bokslutsbilagan. I Italien har man reformerat pensionerna i en snabb takt, ...