Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "Rahoitus ja sijoitustoiminta"

  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2008 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2009 (Eläketurvakeskus, 01.07.2009)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2008. Tietoja on esitetty eläkkeensaajista ja eläkkeelle siirtyneistä sekä lakisääteisestä kokonaiseläkemenosta. Tämän lisäksi raportissa käsitellään ...
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2009 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 6/2010 (Eläketurvakeskus, 17.06.2010)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2009. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2010 

   Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 4/2011 (Eläketurvakeskus, 28.06.2011)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2010. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2011 

   Hiltunen, Maija; Kiviniemi, Marja; Nyman, Heidi
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 04/2012 (Eläketurvakeskus, 14.06.2012)
   Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2011. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin 

   Kahra, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2015 (Eläketurvakeskus, 27.01.2015)
   Raportissa tarkastellaan institutionaalisen sijoittamisen periaatteita ja menetelmiä useamman vuosikymmenen ajalta. Se tarjoaa välineitä sijoittamisen menneen ja tulevan kehityksen analysoimiseen. Raportissa sovelletaan ...
  • Katsaus vuoden 1999 vastuunjakoon 

   Lindell, Christina
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2001:2 (Eläketurvakeskus, 2001)
  • Katsaus vuoden 2002 kustannustenjakoon 

   Juujärvi, Johanna; Lehmuskero, Minna
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2/2004 (Eläketurvakeskus, 2004)
  • Katsaus yksilöllisiin eläketileihin 

   Huopaniemi, Jussi
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:5 (Eläketurvakeskus, 16.07.2007)
   Katsauksessa luodaan yleissilmäys suunniteltuihin ja toteutettuihin yksilöllisiin eläketilijärjestelmiin ja arvioidaan niitä eri näkökulmista. Tilijärjestelmät luokitellaan yhtäältä pakollisiin tai vapaaehtoisiin ja toisaalta ...
  • Lakisääteisen eläkejärjestelmän etuudet ja rahoitus iän mukaan ja sukupolvittain 

   Gröhn, Jukka
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:1 (Eläketurvakeskus, 07.02.2008)
   Keskustelualoitteessa arvioidaan historialliseen aineistoon pohjautuen eläkkeiden rahoitusta ja eläke-etuuksia iän mukaan ja sukupolvittain. Työssä keskitytään selvittämään, kuinka paljon eri vuosina syntyneet ovat tähän ...
  • Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2007 

   Biström, Peter; Elo, Kalle; Klaavo, Tapio; Risku, Ismo; Sihvonen, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 (Eläketurvakeskus, 06.11.2007)
   Suomen lakisääteiset eläkkeet muodostuvat työ- ja kansaneläkkeestä sekä sotilasvamma-, liikennevakuutus- ja tapaturmaeläkkeistä. Raportti sisältää laskelmat näiden lakien mukaisen eläkemenon ja keskimääräisen etuustason ...
  • Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2009 

   Elo, Kalle; Klaavo, Tapio; Risku, Ismo; Sihvonen, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:4 (Eläketurvakeskus, 17.11.2009)
   Raportissa esitetään Eläketurvakeskuksen vuoden 2009 pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkemenojen ja keskimääräisen eläketason kehityksestä. Pääpaino raportissa on työeläkkeitä koskevilla laskelmilla. Yksityisten ...
  • Optimising pension financing with an application to the Finnish earnings-related pension scheme 

   Vaittinen, Risto; Risku, Ismo; Lindell, Christina; Biström, Peter
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2007:1 (Eläketurvakeskus, 18.10.2007)
   In this research we assess optimality criteria for the contribution patch, taking expenditures as given. The contribution rule is examined both in case of certainty and in case of uncertainty about future alternatives. ...
  • Osakemarkkinoiden näkymät ja haasteet eläkesijoittamiselle 

   Kahra, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:3 (Eläketurvakeskus, 17.09.2009)
   Raportti tarkastelee osakemarkkinoiden kehitystä eläkevarojen sijoittamisen näkökulmasta. Sijoitussalkun optimaalinen koostumus valitaan eri omaisuusluokkien tarjoamien riskilisien ja hajautushyötyjen perusteella. Jatkossa ...
  • Pankkien Internet-eläkelaskurit 

   Mielonen, Antti
   Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2010:2 (Eläketurvakeskus, 01.09.2010)
   PS-lain voimaantulon jälkeen (1.1.2010) pankkien Internet-sivuille on tullut eläkelaskureita, joilla voi laskea arvion omasta työeläkkeestään sekä sitä täydentävästä lisäeläkkeestä. Kuluttajansuojan kannalta on tärkeää, ...
  • Pension contribution level in nine European countries 

   Vidlund, Mika; Bach-Othman, Jarna
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2009:1 (Eläketurvakeskus, 12.02.2009)
   This report provides an overview of the overall payment encumbrance caused by the pension provision in different countries, when taking into account not only the statutory pension contributions but also the contributions ...
  • Pension expenditure, contributions and funds until the year 2075 

   Biström, Peter; Klaavo, Tapio; Risku, Ismo
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2005:3 (Eläketurvakeskus, 10.10.2005)
  • Pensions and public finances in Finland: A generational accounting perspective 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 01/2013 (Eläketurvakeskus, 22.01.2013)
   In this paper, we evaluate generational incidence and sustainability of fiscal policy using the method of generational accounting. Our attention is especially in the relative importance of earnings related pension on ...
  • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2010–2014 

   (Eläketurvakeskus, 15.01.2010)
  • Research Programme 2005–2009 

   (Eläketurvakeskus, 15.12.2004)
   There were five areas of emphasis in the Research Programme of the Finnish Centre for Pensions 2005-2009: 1) factors affecting continued working and retiring 2) rehabilitation within the earnings-related pension ...
  • Research programme of the Finnish Centre for Pensions 2010–2014 

   (Eläketurvakeskus, 15.01.2010)
   The Research Programme of the Finnish Centre for Pensions for the years 2010-2014 outlines current information needs required for the development of pension provision. Areas of emphasis in research during the ongoing ...