Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "Tilastot"

  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2009 

   Kannisto, Jari; Hiltunen, Maija
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2010 (Eläketurvakeskus, 17.05.2010)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2010 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2/2011 (Eläketurvakeskus, 20.04.2011)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2011 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 02/2012 (Eläketurvakeskus, 30.03.2012)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2012 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 04/2013 (Eläketurvakeskus, 20.09.2013)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2013 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 03/2014 (Eläketurvakeskus, 14.03.2014)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2014 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 03/2015 (Eläketurvakeskus, 22.04.2015)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2015 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 03/2016 (Eläketurvakeskus, 22.04.2016)
   Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2016 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 04/2017 (Eläketurvakeskus, 28.04.2017)
   Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2017 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 19.04.2018)
   Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2018 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2019 (Eläketurvakeskus, 17.04.2019)
   Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä 2004 

   Kannisto, Jari; Hiltunen, Maija
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2005 (Eläketurvakeskus, 03.02.2005)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää eläkkeellesiirtymisiän odotteen avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan siinä tapahtunutta kehitystä vuosina ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä 2005 

   Kannisto, Jari; Hiltunen, Maija
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2006 (Eläketurvakeskus, 30.03.2006)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää eläkkeellesiirtymisiän odotteen avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan siinä tapahtunutta kehitystä vuosina ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2003 


   Eläketurvakeskuksen tilastoraportti : 4/2004 (Eläketurvakeskus, 04 / 2004)
   Raportti sisältää tietoja keskeisimmistä eläkkeellesiirtymisikää kuvaavista tunnusluvuista. Ne ovat eläkkeellesiirtymisiän keskiarvo, mediaani ja odote. Tunnusluvut on laskettu kaikista työeläkkeelle siirtyneistä vuosilta ...
  • Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2014 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2016 (Eläketurvakeskus, 10.11.2016)
   Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2014. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.
  • Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2016 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 12/2017 (Eläketurvakeskus, 23.11.2017)
   Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2016. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.
  • Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2017 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 12/2018 (Eläketurvakeskus, 20.12.2018)
   Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2017. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.
  • Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2018 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 14/2019 (Eläketurvakeskus, 20.12.2019)
   Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2018. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.
  • Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2019 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 14/2020 (Eläketurvakeskus, 22.12.2020)
   Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2019. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.
  • Eläkkeellä ja työssä: tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2011 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 05/2013 (Eläketurvakeskus, 17.10.2013)
   Tilastoraportissa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2011. Raportti sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja-ansioista.
  • Eläkkeellä ja työssä: tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2012 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 06/2014 (Eläketurvakeskus, 10.07.2014)
   Tilastoraportissa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2012. Raportti sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja-ansioista.