Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "Vakuutusmatematiikka, -tekniikka ja kustannustenjako"

  • Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta 

   Rinas, Anastassia; Toro, Sari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 02/2013 (Eläketurvakeskus, 18.03.2013)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2011 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta 

   Kesälä, Meeri; Ryynänen, Eliisa
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 02/2014 (Eläketurvakeskus, 04.02.2014)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2012 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta 

   Kesälä, Meeri; Ryynänen, Eliisa
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 02/2015 (Eläketurvakeskus, 17.02.2015)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2013 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta 

   Kaartinen, Ari; Varis, Jarno
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 07/2015 (Eläketurvakeskus, 09.12.2015)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2014 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Työeläkejärjestelmän rahastointiin kohdistettu arvostelu 

   Louhelainen, Pekka (Eläketurvakeskus, 1971)
  • Työeläkkeiden kustannustenjako 

   Lehmuskero, Minna; Poutiainen, Eeva; Puuperä, Eeva; Ryynänen, Eliisa; Salonen, Sari; Sankala, Mikko; Vapalahti, Katariina
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:1 (Eläketurvakeskus, 12.02.2010)
   Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkekustannusten jako eläkelaitosten kesken. Kirjassa selitetään kustannustenjaon laskentasäännöt ja -kaavat ja kerrotaan niiden taustoista. Lisäksi kerrotaan ...
  • Työeläkkeiden kustannustenjako 

   Mäkinen, Hanna
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 09.04.2018)
   Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkekustannusten jako eläkelaitosten kesken. Kirjassa selitetään kustannustenjaon laskentasäännöt ja -kaavat ja kerrotaan niiden taustoista. Lisäksi kerrotaan ...
  • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 

   Kaartinen, Ari; Laitinen, Anne
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2017 (Eläketurvakeskus, 31.01.2017)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2015 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2017 

   Aho, Jaakko; Hurmerinta, Saara; Laitinen, Anne; Mäkinen, Hanna; Puuperä, Eeva
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 27.04.2018)
   Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2017 yhteensä 1,5 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2017 tehdyissä ...
  • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2018 

   Mäkinen, Hanna; Puuperä, Eeva
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 03/2019 (Eläketurvakeskus, 28.03.2019)
   Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2018 yhteensä 1,4 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2018 tehdyissä ...
  • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2019 

   Puuperä, Eeva
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 03/2020 (Eläketurvakeskus, 11.03.2020)
   Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2019 yhteensä 1,4 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2019 tehdyissä ...
  • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2020 

   Puuperä, Eeva
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 11.03.2020)
   Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2020 yhteensä 1,6 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2020 tehdyissä ...
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden z-mallin sovittaminen 

   Aho, Jaakko
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2020 (Eläketurvakeskus, 14.12.2020)
   Työkyvyttömyysetuuksien vakuutustekninen laskenta on toteutettu työeläkejärjestelmässä niin sanotun z-mallin avulla. Mallin parametrit on sovitettu aineistoon viimeksi vuonna 1986. Tässä työssä esitetään käyttökelpoinen ...
  • Työttömyysvakuutusrahaston maksu työeläkejärjestelmälle vuosina 2005–2015 

   Toro, Sari; Laine, Marjo
   Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2016 (Eläketurvakeskus, 27.09.2016)
   Raportissa tarkastellaan Työttömyysvakuutusrahaston maksua työeläkejärjestelmälle vuosina 2005–2015. Maksulla rahoitetaan työttömyys-, vuorotteluvapaa- ja aikuiskoulutustukiajoilta karttuvaa eläkettä. Julkaisussa kerrotaan ...
  • Yksityisalojen työeläkkeiden lisäeläketurva 

   Ryynänen, Eliisa; Kujanpää, Johanna; Kaipainen-Perttula, Eija
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2015 (Eläketurvakeskus, 05.11.2015)
   Käsikirja sisältää ohjeistuksen lisäeläkkeiden käsittelyyn eläkelaitoksissa. Julkaisussa kuvataan rekisteröidyn lisäeläkejärjestelmän kehitystä sen alkuvaiheista vakuuttamisen lopettamiseen. Julkaisuun sisältyy tilastoja ...