Julkaisut - Selaus nimekkeen mukaan

  • Fickstatistik 1993 

   (Pensionsskyddscentralen, 1993)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 1994 

   (Pensionsskyddscentralen, 1994)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 1995 

   (Pensionsskyddscentralen, 1995)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 1996 

   (Pensionsskyddscentralen, 1996)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 1997 

   (Pensionsskyddscentralen, 1997)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2001 

   (Pensionsskyddscentralen, 2001)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2002 

   (Pensionsskyddscentralen, 2002)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2003 

   (Pensionsskyddscentralen, 2003)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2004 

   (Pensionsskyddscentralen, 2004)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2005 

   (Pensionsskyddscentralen, 2005)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet.
  • Fickstatistik 2006 

   (Eläketurvakeskus, 24.05.2006)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2007 

   (Eläketurvakeskus, 24.05.2007)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2008 

   (Eläketurvakeskus, 04.06.2008)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2009 

   (Eläketurvakeskus, 02.06.2009)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2010 

   (Eläketurvakeskus, 17.06.2010)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2011 

   (Eläketurvakeskus, 15.07.2011)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2012 

   (Eläketurvakeskus, 05.06.2012)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2013 

   (Eläketurvakeskus, 18.11.2013)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2014 

   (Eläketurvakeskus, 04.06.2014)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Fickstatistik 2015 

   (Eläketurvakeskus, 12.06.2015)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.