Julkaisut - Selaus nimekkeen mukaan

  • Old-age pension reforms in the EU-15 countries at a time of retrenchment 

   Vidlund, Mika
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:1 (Eläketurvakeskus, 12.09.2006)
  • Onko työuraeläkkeitä muualla? 

   Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 02/2015 (Eläketurvakeskus, 22.04.2015)
   Katsauksessa tarkastellaan työuraeläkkeen tyyppisiä eläkejärjestelyjä Euroopan maissa, joissa viidestä löytyy vastaava järjestely. Käsittelyaiheina ovat työuraeläkkeen vaatimukset, työn kriteerit sekä eläkkeen myöntämise ...
  • Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?: YEL-työtulon tasotarkastelua eri näkökulmista 

   Hyrkkänen, Raili
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:2 (Eläketurvakeskus, 15.04.2009)
   Julkaisu käsittelee yrittäjien eläkevakuuttamista YEL-työtulon riittävyyden näkökulmasta. YEL-työtuloa on verrattu yrittäjätoiminnasta saatuun työtuloon ja tarkasteltu sen vastaavuutta Eläketurvakeskuksen antamiin ...
  • Optimising pension financing with an application to the Finnish earnings-related pension scheme 

   Vaittinen, Risto; Risku, Ismo; Lindell, Christina; Biström, Peter
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2007:1 (Eläketurvakeskus, 18.10.2007)
   In this research we assess optimality criteria for the contribution patch, taking expenditures as given. The contribution rule is examined both in case of certainty and in case of uncertainty about future alternatives. ...
  • Osa-aikaeläke : katsaus osa-aikaeläkettä koskeviin tilasto- ja tutkimustietoihin 

   Takala, Mervi
   Tutkimuksia : 1994:4 (Eläketurvakeskus, 1994)
   Tutkimuksen tarkoituksena on luoda katsaus osa-aikaeläkkeen kehitykseen käymällä läpi sekä tilastoja että jo tehtyjä tutkimuksia ja lopuksi arvioida tutkimustarpeita.
  • Osa-aikaeläke : katsaus viimeaikaiseen kehitykseen 

   Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen monisteita 32 (Eläketurvakeskus, 15.09.2000)
   Monisteessa kuvataan käytettävissä olevien tilastojen valossa osa-aikaeläkeläisten määrän kehitystä. Myös osa-aikaeläkeläisten ikäjakaumia tarkastellaan niin alkaneiden eläkkeiden kuin voimassa olevien eläkkeiden osalta. ...
  • Osa-aikaeläke ja eläkeuudistuksen tavoitteet 

   Takala, Mervi; Hietaniemi, Marjukka
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2008:2 (Eläketurvakeskus, 18.06.2008)
   Raportissa arvioidaan, toimiiko osa-aikaeläke eläkeuudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Raportti sisältää kolme artikkelia. Artikkeleissa kysytään, pidentääkö osa-aikaeläke työuraa tai mitä osa-aikaeläke maksaa. Yksi ...
  • Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa 

   Salonen, Janne; Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 (Eläketurvakeskus, 20.10.2010)
   Selvityksessä tarkastellaan ensimmäistä kertaa kokonaisaineistolla osa-aikaeläkeläisille karttuneita eläkkeitä niihin oikeuttavine tuloineen. Lisäksi tarkastellaan työurien pituutta, lukumäärä- ja alkavuustietoja, eläkelakia ...
  • Osa-aikaeläkeläisten eläkkeet ja ansiot 

   Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen monisteita 47 (Eläketurvakeskus, 26.05.2004)
   Osa-aikaeläkeläisten ansioita ja keskieläkkeitä on selvitetty vuonna 2001 kerätyn kyselyaineiston, tilastojen ja rekisteritietojen avulla. Eläkkeiden määriä ja jakaumia kuvataan tilastotietojen avulla ja kysely- ja ...
  • Osa-aikaeläkeläisten työ ja tulot: kuvaus rekisteriaineistojen valossa 

   Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen monisteita 35 (Eläketurvakeskus, 03.09.2001)
   Selvityksessä tarkastellaan vuosina 1987–1998 osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä henkilöitä, heidän työssäkäyntiään ja tulotasoaan ennen osa-aikaeläkkeelle siirtymistä. Muutokset osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden valtionveronalaisissa ...
  • Osa-aikaeläketutkimus : kyselyaineistojen kuvaus 

   Takala, Mervi
   MonisteitaPapers : 22 (Eläketurvakeskus, 1997)
  • Osakemarkkinoiden näkymät ja haasteet eläkesijoittamiselle 

   Kahra, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:3 (Eläketurvakeskus, 17.09.2009)
   Raportti tarkastelee osakemarkkinoiden kehitystä eläkevarojen sijoittamisen näkökulmasta. Sijoitussalkun optimaalinen koostumus valitaan eri omaisuusluokkien tarjoamien riskilisien ja hajautushyötyjen perusteella. Jatkossa ...
  • Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus työeläkejärjestelmässä 

   Gould, Raija; Nyman, Heidi; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:7 (Eläketurvakeskus, 19.12.2008)
   Osatyökyvyttömyyseläkkeet ovat viime vuosina yleistyneet, joskin niiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on edelleen melko pieni. Katsauksessa tarkastellaan tilastotietojen ja aiempien selvitysten avulla ...
  • Osittain työkyvytön vai osittain työkykyinen? Tutkimus osatyökyvyttömyyseläkeläisten työssäolosta 

   Gould, Raija; Nyman, Heidi; Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2003:33 (Eläketurvakeskus, 25.11.2003)
   Tutkimuksessa selvitetään osatyökyvyttömyyseläkeläisten työssäkäyntiä ja työttömyyttä. Myös työhaluja ja työkykyä kartoitetaan. Koska osatyökyvyttömyyseläkeläisistä on vähän tutkimustietoa, projektissa kuvataan myös ...
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 1.2.2017–31.7.2018 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 09/2018 (Eläketurvakeskus, 05.10.2018)
   Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkelajien alkua ja kehitystä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta kuvataan eläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia sekä heidän työntekoaan eläkkeen ensimmäisen ...
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2017–2018 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 02/2019 (ELäketurvakeskus, 08.03.2019)
   Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkemuotojen kehitystä vuoden 2018 loppuun mennessä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakijoita ja eläkkeitä kuvataan kahden ensimmäisen vuoden ajalta. Työuraeläkkeestä esitetään ...
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2019 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 02/2020 (Eläketurvakeskus, 31.03.2020)
   Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkemuotojen kehitystä vuoden 2019 loppuun mennessä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta tarkastelu sisältää keskeisimpien tilastolukujen ohella myös tietoja työnteosta tämän ...
  • Oven avaus: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2017 (Eläketurvakeskus, 31.08.2017)
   Julkaisussa tarkastellaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen puolen vuoden ajalta.
  • Oven ensimmäinen vuosi: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2018 (Eläketurvakeskus, 14.02.2018)
   Julkaisussa tarkastellaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen vuoden ajalta.