Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "Eläkeläisten toimeentulo ja hyvinvointi"

  • Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden taso: Työeläkejärjestelmästä vuosina 1990–2007 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 

   Tuominen, Eila; Hietaniemi, Marjukka; Nyman, Heidi; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:5 (Eläketurvakeskus, 02.10.2008)
   Katsauksessa selvitetään, miksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keskieläke on vähitellen jäänyt jälkeen muista eläkkeistä. Tärkein syy löytyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden rakenteen muutoksesta: lamavuosien ...
  • Changing patterns of intergenerational resource allocation in Finland 

   Riihelä, Marja; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1 (Eläketurvakeskus, 01.02.2011)
   In this study, using National Transfer Accounts (NTA), we review the impact of changes in the life cycle income and consumption structure in 1996–2006 on intergenerational reallocations and the allocation of financial ...
  • Eläkeaikomukset ja eläkkeellesiirtyminen: seurantatutkimus Joustava eläkeikä -tutkimuksen aineistosta 

   Karisalmi, Seppo; Tuominen, Eila; Kaliva, Kasimir
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2008:2 (Eläketurvakeskus, 05.11.2008)
   Seurantatutkimus osoittaa eläkeaikomusten ennustavan hyvin eläkkeelle jäämistä. Työkeskeisyys, työnantajan myönteinen suhtautuminen ikääntyvien työssä jatkamiseen ja kannustinkarttuma vaikuttivat eläkkeelle siirtymiseen ...
  • Eläkebarometri 2021 

   (Kantar TNS Oy, 13.07.2021)
   Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ...
  • Eläkeikä nousee mutta joustot säilyvät: kyselytutkimus vuoden 2017 eläkeuudistuksesta ja työssäjatkamisaikeista 

   Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2017 (Eläketurvakeskus, 25.09.2017)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeikää lähestyvien 54–62-vuotiaiden suomalaisten arvioita eläkkeelle siirtymisen ajoituksesta. Vanhuuseläkkeen aloitusajankohdan lisäksi selvitetään kiinnostusta osittaisen vanhuuseläkkeen ...
  • Eläkeikäisten kulutus Suomessa 1985–2012 

   Ahonen, Kati; Vaittinen, Risto
   Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2015 (Eläketurvakeskus, 14.09.2015)
   Raportissa tutkitaan eläkeikäisten ja työikäisten kotitalouksien kulutusta eri elämänvaiheissa sekä niitä muutoksia, joita ikäryhmien suhteellisessa kulutuksessa on tapahtunut vuosien 1985 ja 2012 välillä. Aineistona ...
  • Eläkeläiset ja vanhusten avuntarve 

   Forss, Simo; Karjalainen, Pirkko; Tuominen, Kristiina
   Tutkimuksia : 1994:2 (Eläketurvakeskus, 1994)
   Väliraportissa esitetään Eläketurvakeskuksen ja Vanhustyön keskusliiton yhteisen tutkimushankkeen alustavia tuloksia.
  • Eläkeläiset tulonjaossa 

   Mäkinen, Tiina
   Eläketurvakeskuksen monisteita 42 (Eläketurvakeskus, 28.01.2003)
   Selvitys osoittaa, miten eläkeläistaloudet sijoittuvat eri tuloluokkiin verrattuna koko väestöön ja kuinka paljon heitä on erityisesti kaikkein pienituloisimpien joukossa. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan tulorakenne- ...
  • Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013 

   Rantala, Juha; Riihelä, Marja
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2016 (Eläketurvakeskus, 07.03.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja tuloeroja vuosina 1995–2013. Vertailussa käytetään useita tulokäsitteitä, kuten eri eläketuloja, brutto- ja nettotuloja sekä perheen tulot huomioivaa ...
  • Eläkeläisten toimeentulo 1990-luvulla 

   Hagfors, Robert; Hellsten, Katri; Ilmakunnas, Seija; Uusitalo, Hannu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2003:1 (Eläketurvakeskus, 02.09.2003)
   Eläkeläiset selvisivät taloudellisesti verraten hyvin 1990-luvusta. Heidän toimeentulonsa koheni vuosikymmenen jälkipuolella, joskaan ei yhtä paljon kuin koko väestön. Kaikkein merkittävimmin parantui pienituloisimpien ...
  • Eläkeläisten toimeentulo tulonjaon kokonaisuudessa 

   Rantala, Juha; Suoniemi, Ilpo
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2007:2 (Eläketurvakeskus, 28.08.2007)
   Onko eläkeläisten taloudellinen asema parantunut vai onko se jäänyt jälkeen muiden väestöryhmien kehityksestä? Kuinka suuret ovat tuloerot, ja miten paljon eläkkeet niitä kaventavat? Kuinka yleistä on eläkeläisten köyhyys, ...
  • Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017 

   Ahonen, Kati; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Tutkimus tuottaa tietoa 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksista. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten rahat riittävät tavanomaiseen kulutukseen, mihin rahaa käytetään, millaisiin menoihin toimeentulovaikeudet ...
  • Eläkesäästäminen psykologisen taloustieteen näkökulmasta 

   Maunu, Tallamaria; Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:8 (Eläketurvakeskus, 10.08.2010)
   Katsauksessa käsitellään eläkeikään varautumiseen, säästämispäätöksiin ja säästöjen riittävyyteen liittyviä kysymyksiä. Psykologisen taloustieteen alalla on osoitettu, että kuluttajat tekevät joskus päätöksiä, jotka eivät ...
  • Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2015–2019 

   (Eläketurvakeskus, 27.02.2015)
   Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 2015–2019 kuvaa tutkimuksen painoalueet ja suuntaa tutkimusta eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuksen painoalueita kuluvalla ohjelmakaudella ovat ...
  • Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2020–2024 

   (Eläketurvakeskus, 02.01.2020)
   Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 2020–2024 kuvaa tutkimuksen painoalueet ja suuntaa tutkimusta eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuksen painoalueita kuluvalla ohjelmakaudella ovat ...
  • Eläkkeelle siirtymisen syitä ja seurauksia : katsaus eläkkeelle siirtymiseen liittyvään kirjallisuuteen 

   Forss, Simo
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1989:3 (Eläketurvakeskus, 1990)
  • Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015 

   Kuivalainen, Susan; Rantala, Juha; Ahonen, Kati; Kuitto, Kati; Palomäki, Liisa-Maria
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017 (Eläketurvakeskus, 16.01.2017)
   Tutkimus antaa monipuolisen kuvan eläkeläisten toimeentulon kehityksestä vuosina 1995–2015. Eläkeläisten asemaa tarkasteltiin eläkkeiden, kotitalouden käytettävissä olevan tulon, kulutuksen, varallisuuden ja toimeentulokokemusten ...
  • Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo: kehitys vuosina 1990–2005 

   Uusitalo, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2006:2 (Eläketurvakeskus, 13.11.2006)
  • Eläkkeet ja eläkkeensaajien toimeentulo 2000–2010 

   Kautto, Mikko
   Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2011 (Eläketurvakeskus, 15.11.2011)
   Raportti tarjoaa uusimpiin aineistoihin perustuvaa tietoa eläkepolitiikan toimeentulotavoitteiden arviointiin. Eläkkeensaajien taloudellista asemaa tarkastellaan eläkerekisterien ja tulonjakotilastojen avulla. Eläkeläisten ...
  • Forskningsprogram 2005–2009 

   (Eläketurvakeskus, 15.12.2004)