Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "Kansainväliset asiat ja muiden maiden eläkkeet"

  • Administrative Expenses in Statutory and Occupational Pension Schemes: A Cross-country Comparison 

   Mielonen, Antti; Puuperä, Eeva; Ramberg, Hannu; Vidlund, Mika
   Finnish Centre for Pensions, Surveys 02/2013 (Eläketurvakeskus, 03.04.2013)
   he survey reviews the administrative expenses of the statutory and occupational pension schemes, i.e. so-called Pillar 1 and Pillar 2 schemes in Denmark, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland as well as ...
  • Changing division of labour within the family and the responses of pension policy 

   Laitinen-Kuikka, Sini; Tuominen, Eila
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:4 (Eläketurvakeskus, 03.11.2006)
  • Current Trends in Disability Pensions in Europe: proceedings from a seminar held in Helsinki on 8th April 2003 

   Gould, Raija; Laitinen-Kuikka, Sini
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2003:34 (Eläketurvakeskus, 12.12.2003)
   Disability pensions cause similar problems in different countries. They pull people away from the job market too soon, raising pension expenditure. In Finland, the disability pension is the most common route to retirement ...
  • Disability and employment – lessons from reforms 

   Kautto, Mikko; Bach-Othman, Jarna
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2010:4 (Eläketurvakeskus, 09.06.2010)
   This seminar report is intended as data on the basis of which the possibilities of deferring the average retirement age can be evaluated. The report investigates tested-and-true methods by which retirement on a disability ...
  • Eläkehyvityksiä pienten lasten vanhemmille : kansainvälisiä esimerkkejä 

   Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2019 (Eläketurvakeskus, 25.09.2019)
   Katsauksessa vertaillaan pienten lasten vanhemmille myönnettyjä eläkehyvityksiä kuuden eri maan työeläkejärjestelmässä. Julkaisussa käydään läpi perusteluita, miksi pienten lasten vanhemmille annetaan hyvityksiä, kuvaillaan ...
  • Eläkejärjestelmät teollisuusmaissa 

   Janhunen, Jouko
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1987:3 (Eläketurvakeskus, 1987)
   Tutkimus kuuluu Eläketurvakeskuksen ulkomaisia eläkejärjestelmiä käsittelevään tutkimussarjaan. Tutkimuksessa tehdään maailmanlaajuinen analyysi palkansaajien ja itsenäisten yrittäjien eläketurvasta vuonna 1987. ...
  • Eläkejärjestelmät teollisuusmaissa 1990 

   Janhunen, Jouko
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1990:1 (Eläketurvakeskus, 1990)
   Tutkimus kuuluu Eläketurvakeskuksen ulkomaisia eläkejärjestelmiä käsittelevään tutkimussarjaan. Tutkimuksessa tehdään maailmanlaajuinen analyysi palkansaajien ja itsenäisten yrittäjien eläketurvasta vuonna 1990. ...
  • Eläkekattoa koskeva selvitys 

   Kautto, Mikko; Joentakanen, Kullervo; Klaavo, Tapio; Lampi, Jukka; Lassila, Aino; Poutiainen, Eeva; Salonen, Janne; Uusitalo, Hannu; Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:14 (Eläketurvakeskus, 17.12.2009)
   Eläketurvakeskus on selvittänyt eläkekattoa sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä. Selvitys sisältää mm. kansainvälisen katsauksen eläkekaton ja eläkepalkkakaton käytöstä ja arvioita eläkekaton vaikutuksista. Katsaukseen ...
  • Eläkeläisten tulonmuodostus yhdeksässä OECD-maassa vuonna 1995 

   Mäkinen, Tiina
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2001:24 (Eläketurvakeskus, 02.04.2001)
   Tutkimuksessa analysoidaan eläkeläisten tulonmuodostusta yhdeksässä OECD-maassa vuonna 1995. Lisäksi tarkastellaan eläkkeiden tasoa. Eläkeläistaloudet on ryhmitelty iän, perhetyypin sekä ansio- vs. eläketulojen perusteella. ...
  • Eläkemaksutaso yhdeksässä Euroopan maassa vuonna 2005 

   Vidlund, Mika; Bach-Othman, Jarna
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2008:3 (Eläketurvakeskus, 05.11.2008)
   Raportissa verrataan eläkemaksujen tasoa yhdeksässä Euroopan maassa vuonna 2005. Tarkasteltavia maita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja Sveitsi. Raportin tavoitteena on antaa ...
  • Eläkemaksutaso Yhdysvalloissa ja Kanadassa 

   Mielonen, Antti; Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:13 (Eläketurvakeskus, 25.11.2009)
   Katsaus antaa kuvan eläketurvan aiheuttamasta kokonaismaksurasituksesta Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2005, kun huomioon otetaan lakisääteisten eläkemaksujen lisäksi maksut työnantajakohtaisiin lisäeläkejärjestelmiin ...
  • Eläketurva eri maissa vuonna 1969 

   Aarnio, Margaretha; Janhunen, Jouko (Eläketurvakeskus, 1970)
  • Eläketurva eri maissa vuonna 1977 

   Aarnio, Margaretha; Janhunen, Jouko
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1997:1 (Eläketurvakeskus, 1977)
  • Eläketurva Länsi-Euroopassa 

   Laitinen-Kuikka, Sini; Bach, Jarna; Vidlund, Mika (Eläketurvakeskus, 09.12.2002)
   Julkaisu sisältää yksityiskohtaista tietoa eri maiden eläkejärjestelmistä. Kirjassa kuvataan Länsi-Euroopan eläkejärjestelmien rakennetta vuonna 2002 ja siinä on myös käsitelty eri maiden järjestelmiin suunnitteilla olevia ...
  • Eläketurva muissa maissa 

   Laitinen-Kuikka, Sini; Bach, Jarna (Eläketurvakeskus, 1999)
  • Eläketurva muissa maissa 

   Laitinen, Sinikka (Eläketurvakeskus, 01 / 1996)
   Käsikirjassa Eläketurva muissa maissa kerrotaan Länsi-Euroopan maiden ja neljän Euroopan ulkopuolisen maan eläketurvasta eläkejärjestelmien rakenteen ja sisällön näkökulmasta. Maiden keskeiset lakisääteiset eläkejärjestelmät ...
  • Eläketurvan rakenne ja työmarkkinaeläkkeiden merkitys eri maissa 

   Vidlund, Mika; Ramberg, Hannu; Mielonen, Antti; Lappalainen, Elina
   Eläketurvakeskuksen selvityksiä 03/2011 (Eläketurvakeskus, 07.10.2011)
   Julkaisussa tarkastellaan yhdeksän maan eläketurvan rakennetta ja työmarkkinoilla sovitun eläketurvan merkitystä. Selvityksen lähtökohtana on ollut tarve selvittää usein varsin monikerroksisen ja hallinnollisesti hajanaisen ...
  • Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo: kehitys vuosina 1990–2005 

   Uusitalo, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2006:2 (Eläketurvakeskus, 13.11.2006)
  • Eläkkeiden rahoituksen automaattisista vakautusmekanismeista Alankomaissa, Japanissa, Kanadassa, Ruotsissa ja Saksassa 

   Mielonen, Antti; Risku, Ismo; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 10/2020 (Eläketurvakeskus, 21.09.2020)
   Raportissa esitellään käytössä olevia eläkejärjestelmän rahoituksen vakautusmekanismeja viidessä eri maassa. Vakautusmekanismit mahdollistavat eläkkeiden rahoitusriskien jakamisen siirtämällä riskejä nykyisiin ja tuleviin ...
  • Eläkkeistä ulkomailla: Iso-Britannian eläkeuudistus 

   Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2001:5 (Eläketurvakeskus, 04.06.2001)