Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "Kehittäminen ja eläkejärjestelmän toimivuus"

  • Ageing Workforce and Employers' Attitudes to Employment of Older Persons – The Case of Finland 

   Tuominen, Eila; Takala, Mervi
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:5 (Eläketurvakeskus, 15.12.2006)
  • Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden taso: Työeläkejärjestelmästä vuosina 1990–2007 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 

   Tuominen, Eila; Hietaniemi, Marjukka; Nyman, Heidi; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:5 (Eläketurvakeskus, 02.10.2008)
   Katsauksessa selvitetään, miksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keskieläke on vähitellen jäänyt jälkeen muista eläkkeistä. Tärkein syy löytyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden rakenteen muutoksesta: lamavuosien ...
  • Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn i Finland 

   Hannikainen, Matti; Vauhkonen, Jussi (Eläketurvakeskus, 19.06.2012)
   Svensk sammanfattning av ett verk som behandlar arbetspensionsförsäkringens olika skeden och verkningar, Ansioiden mukaan: yksityisalojen työeläkkeiden historia (Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn), ...
  • Arvio yksityisalojen työeläkeuudistuksen sukupuolivaikutuksista 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen monisteita 41 (Eläketurvakeskus, 17.10.2002)
   Sukupuolivaikutusten arviointi liittyi ensimmäisen kerran lakiesitykseen yksityisalojen työeläkelakien uudistuksessa. Tämän arvioinnin mukaan uudistuksella turvataan tasa-arvovaikutuksiltaan toimiva järjestelmä. Lainvalmistelua ...
  • Arvioita työmarkkinajärjestöjen sopiman yksityisalojen eläkeuudistuksen vaikutuksista 


   Eläketurvakeskuksen monisteita 40 (Eläketurvakeskus, 08.08.2002)
   Eläketurvakeskuksessa selvitettiin työmarkkinajärjestöjen marraskuussa 2001 ja syyskuussa 2002 sopimien yksityisalojen eläkeuudistuksen vaikutuksia. Asiasta on julkaistu työryhmäraportti, jossa uudistusta on arvioitu sekä ...
  • Changing division of labour within the family and the responses of pension policy 

   Laitinen-Kuikka, Sini; Tuominen, Eila
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:4 (Eläketurvakeskus, 03.11.2006)
  • Changing patterns of intergenerational resource allocation in Finland 

   Riihelä, Marja; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1 (Eläketurvakeskus, 01.02.2011)
   In this study, using National Transfer Accounts (NTA), we review the impact of changes in the life cycle income and consumption structure in 1996–2006 on intergenerational reallocations and the allocation of financial ...
  • Effects of the 2017 earnings-related pension reform: projections based on the government bill 

   Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko
   Finnish Centre for Pensions, Reports 08/2015 (Eläketurvakeskus, 04.11.2015)
   The report presents background calculations relating to the Government bill on the earnings-related pension reform. It also includes projections of how the bill will affect retirement, earnings-related pension expenditure ...
  • Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen 

   Ahonen, Aila; Storsjö, Rolf
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2001:1 (Eläketurvakeskus, 2001)
  • Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen 

   Ahonen, Aila; Elo, Kalle; Merinen, Johanna
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 1/2004 (Eläketurvakeskus, 2004)
  • Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen 

   Ahonen, Aila; Storsjö, Rolf
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2000:6 (Eläketurvakeskus, 2000)
  • Eläkealan hakutesauruksen evaluointi 

   Nissinen, Kaija-Liisa
   MonisteitaPapers (Eläketurvakeskus, 15.09.1995)
  • Eläkeasiat verkossa: Sähköisten eläkepalvelujen tarpeet vakuutettujen keskuudessa 

   Jääskeläinen, Pirkko
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2004:7 (Eläketurvakeskus, 07.12.2004)
   Katsauksessa tarkastellaan suomalaisten halukkuutta käyttää Internetiä eläkeasioiden tiedonhaussa ja asioinnissa. Taloustutkimus Oy:n keväällä 2003 tekemässä haastattelussa pyydettiin 20–64 -vuotiaita suomalaisia arvioimaan ...
  • Eläkebarometri 2021 

   (Kantar TNS Oy, 13.07.2021)
   Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ...
  • Eläkeiän sitominen elinaikaan: miten käy työurien ja tulonjaon? 

   Lassila, Jukka; Määttänen, Niku; Valkonen, Tarmo
   Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2013, ETLA B 258 (Eläketurvakeskus, 07.10.2013)
   Raportissa tutkitaan sitä, miten vanhuuseläkeiän nosto ja sen sitominen elinajan odotteeseen vaikuttaisivat lähellä eläkeikää olevien palkansaajien työurapäätöksiin, tulonjakoon ja työeläkejärjestelmän kestävyyteen. Käytetty ...
  • Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit: teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista 

   Tenhunen, Sanna; Vaittinen, Risto
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:7 (Eläketurvakeskus, 20.10.2010)
   Väestön ikääntyessä useissa maissa on otettu käyttöön vakautusmekanismi, jonka avulla huomioidaan automaattisesti vanhushuoltosuhteen muutosten aiheuttamat paineet eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydelle. Raportissa ...
  • Eläkekattoa koskeva muistio 

   Poutiainen, Eeva; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen selvityksiä 01/2015 (Eläketurvakeskus, 14.01.2015)
   Eläketurvakeskus on julkaissut kaksi selvitystä suuria eläkkeitä ja eläkekattoa koskevaan keskusteluun. Vuoden 2015 selvitys on Eläketurvakeskuksen vuonna 2009 tekemän laajemman selvityksen päivitys. Vuonna 2015 ...
  • Eläkemenot, -maksut ja -rahastot vuoteen 2075 

   Biström, Peter; Klaavo, Tapio; Risku, Ismo; Sihvonen, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2004:36 (Eläketurvakeskus, 22.11.2004)
  • Eläketurva Länsi-Euroopassa 

   Laitinen-Kuikka, Sini; Bach, Jarna; Vidlund, Mika (Eläketurvakeskus, 09.12.2002)
   Julkaisu sisältää yksityiskohtaista tietoa eri maiden eläkejärjestelmistä. Kirjassa kuvataan Länsi-Euroopan eläkejärjestelmien rakennetta vuonna 2002 ja siinä on myös käsitelty eri maiden järjestelmiin suunnitteilla olevia ...
  • Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin kuvaus 

   Tikanmäki, Heikki; Sihvonen, Hannu; Salonen, Janne
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2014 (Eläketurvakeskus, 28.10.2014)
   Julkaisussa kuvataan Eläketurvakeskuksen uusi mikrosimulointimalli, sen toimintaperiaatteet ja esimerkkejä keskeisistä tuloksista. Malli antaa kuvan työeläkkeiden kehityksestä tulevaisuudessa myös yksilöihin liittyvän ...