Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "Lainsäädäntö ja eläkejärjestelmän toiminta"

  • Aikasarjoista 1970–1999 

   Laatunen, Reijo
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2000:5 (Eläketurvakeskus, 05.04.2000)
  • Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden taso: Työeläkejärjestelmästä vuosina 1990–2007 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 

   Tuominen, Eila; Hietaniemi, Marjukka; Nyman, Heidi; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:5 (Eläketurvakeskus, 02.10.2008)
   Katsauksessa selvitetään, miksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keskieläke on vähitellen jäänyt jälkeen muista eläkkeistä. Tärkein syy löytyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden rakenteen muutoksesta: lamavuosien ...
  • Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn i Finland 

   Hannikainen, Matti; Vauhkonen, Jussi (Eläketurvakeskus, 19.06.2012)
   Svensk sammanfattning av ett verk som behandlar arbetspensionsförsäkringens olika skeden och verkningar, Ansioiden mukaan: yksityisalojen työeläkkeiden historia (Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn), ...
  • Arbetspensionslagstiftningen 2017 


   Pensionsskyddscentralens handböcker 02/2017 (Eläketurvakeskus, 2017)
   Boken Arbetspensionslagstiftningen 2017 innehåller pensionsreformen som trädde i kraft 1.1.2017. Boken innehåller också lagstiftning gällande kostnadsfördelning och solvens samt några med arbetspensionslagarna förknippade ...
  • Arvio yksityisalojen työeläkeuudistuksen sukupuolivaikutuksista 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen monisteita 41 (Eläketurvakeskus, 17.10.2002)
   Sukupuolivaikutusten arviointi liittyi ensimmäisen kerran lakiesitykseen yksityisalojen työeläkelakien uudistuksessa. Tämän arvioinnin mukaan uudistuksella turvataan tasa-arvovaikutuksiltaan toimiva järjestelmä. Lainvalmistelua ...
  • Arvioita työmarkkinajärjestöjen sopiman yksityisalojen eläkeuudistuksen vaikutuksista 


   Eläketurvakeskuksen monisteita 40 (Eläketurvakeskus, 08.08.2002)
   Eläketurvakeskuksessa selvitettiin työmarkkinajärjestöjen marraskuussa 2001 ja syyskuussa 2002 sopimien yksityisalojen eläkeuudistuksen vaikutuksia. Asiasta on julkaistu työryhmäraportti, jossa uudistusta on arvioitu sekä ...
  • Effects of the 2017 earnings-related pension reform: projections based on the government bill 

   Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko
   Finnish Centre for Pensions, Reports 08/2015 (Eläketurvakeskus, 04.11.2015)
   The report presents background calculations relating to the Government bill on the earnings-related pension reform. It also includes projections of how the bill will affect retirement, earnings-related pension expenditure ...
  • Eläkealan hakutesauruksen evaluointi 

   Nissinen, Kaija-Liisa
   MonisteitaPapers (Eläketurvakeskus, 15.09.1995)
  • Eläkealan hakutesaurus 

   Nissinen, Kaija-Liisa
   Raportteja : 8 (Eläketurvakeskus, 1997)
  • Eläkeiän sitominen elinaikaan: miten käy työurien ja tulonjaon? 

   Lassila, Jukka; Määttänen, Niku; Valkonen, Tarmo
   Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2013, ETLA B 258 (Eläketurvakeskus, 07.10.2013)
   Raportissa tutkitaan sitä, miten vanhuuseläkeiän nosto ja sen sitominen elinajan odotteeseen vaikuttaisivat lähellä eläkeikää olevien palkansaajien työurapäätöksiin, tulonjakoon ja työeläkejärjestelmän kestävyyteen. Käytetty ...
  • Eläkejärjestelmien alueelliset erot: mitä tilasto eläkkeensaajista kertoo kuntien väestöstä 

   Pellinen, Mikko
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2000:22 (Eläketurvakeskus, 24.11.2000)
  • Eläkejärjestelmien sekavuuteen kohdistettu arvostelu 

   Louhelainen, Pekka (Eläketurvakeskus, 1970)
  • Eläkekattoa koskeva muistio 

   Poutiainen, Eeva; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen selvityksiä 01/2015 (Eläketurvakeskus, 14.01.2015)
   Eläketurvakeskus on julkaissut kaksi selvitystä suuria eläkkeitä ja eläkekattoa koskevaan keskusteluun. Vuoden 2015 selvitys on Eläketurvakeskuksen vuonna 2009 tekemän laajemman selvityksen päivitys. Vuonna 2015 ...
  • Eläkekattoa koskeva selvitys 

   Kautto, Mikko; Joentakanen, Kullervo; Klaavo, Tapio; Lampi, Jukka; Lassila, Aino; Poutiainen, Eeva; Salonen, Janne; Uusitalo, Hannu; Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:14 (Eläketurvakeskus, 17.12.2009)
   Eläketurvakeskus on selvittänyt eläkekattoa sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä. Selvitys sisältää mm. kansainvälisen katsauksen eläkekaton ja eläkepalkkakaton käytöstä ja arvioita eläkekaton vaikutuksista. Katsaukseen ...
  • Eläkemaksutaso Yhdysvalloissa ja Kanadassa 

   Mielonen, Antti; Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:13 (Eläketurvakeskus, 25.11.2009)
   Katsaus antaa kuvan eläketurvan aiheuttamasta kokonaismaksurasituksesta Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2005, kun huomioon otetaan lakisääteisten eläkemaksujen lisäksi maksut työnantajakohtaisiin lisäeläkejärjestelmiin ...
  • Eläketurva Länsi-Euroopassa 

   Laitinen-Kuikka, Sini; Bach, Jarna; Vidlund, Mika (Eläketurvakeskus, 09.12.2002)
   Julkaisu sisältää yksityiskohtaista tietoa eri maiden eläkejärjestelmistä. Kirjassa kuvataan Länsi-Euroopan eläkejärjestelmien rakennetta vuonna 2002 ja siinä on myös käsitelty eri maiden järjestelmiin suunnitteilla olevia ...
  • Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin kuvaus 

   Tikanmäki, Heikki; Sihvonen, Hannu; Salonen, Janne
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2014 (Eläketurvakeskus, 28.10.2014)
   Julkaisussa kuvataan Eläketurvakeskuksen uusi mikrosimulointimalli, sen toimintaperiaatteet ja esimerkkejä keskeisistä tuloksista. Malli antaa kuvan työeläkkeiden kehityksestä tulevaisuudessa myös yksilöihin liittyvän ...
  • Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin laajennus Kelan eläkkeisiin ja verotukseen 

   Sihvonen, Hannu
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 03/2015 (Eläketurvakeskus, 17.12.2015)
   Keskustelualoitteessa kuvataan Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin laajennuksia Kelan omaeläkkeisiin ja verotukseen. Tuloksina esitetään muiden muassa kansan- ja takuueläkemenoennusteet, eläkkeiden jakaumatuloksia, ...
  • Eläkeuudistus 2017 : Kuiskatenko kuului nuorten ääni? 

   Karhunen, Jussi
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 06/2020 (Eläketurvakeskus, 16.12.2020)
   Tutkimuksessa kuvataan, miten nuoria edustavat etujärjestöt pyrkivät vaikuttamaan vuoden 2017 eläkeuudistukseen ja uudistusta koskevaan lainsäädäntöön ja miten he onnistuivat vaikuttamaan uudistuksen sisältöön.
  • Eläkkeiden riittävyys ja kestävyys : arvio Suomen eläkejärjestelmästä 

   Andersen, Torben M. (Eläketurvakeskus, 17.09.2021)
   Professori Torben M. Andersenin (Aarhus Universitet) tekemä kansainvälinen arvio Suomen eläkejärjestelmästä, sen riittävyydestä ja kestävyydestä. Arvio on Eläketurvakeskuksen tilaama. Suomenkielinen käännös alkuperäis ...