Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "Tilastot"

  • Aikasarjoista 1970–1999 

   Laatunen, Reijo
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2000:5 (Eläketurvakeskus, 05.04.2000)
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2016 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen 10/2017 (Eläketurvakeskus, 29.09.2017)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2000, med tonvikten på år 2016. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2017 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen : 8/2018 (Pensionsskyddscentralen, 04.09.2018)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2005, med tonvikten på år 2017. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2018 

   Saarnio, Leena
   Statistik från Pensionsskyddscentralen : 8/2019 (Eläketurvakeskus, 03.09.2019)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2019 

   Nyman, Heidi
   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2020Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2020 (Pensionsskyddscentralen, 25.08.2020)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2020 


   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2021Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2021 (Pensionsskyddscentralen, 27.08.2021)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Changing patterns of intergenerational resource allocation in Finland 

   Riihelä, Marja; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1 (Eläketurvakeskus, 01.02.2011)
   In this study, using National Transfer Accounts (NTA), we review the impact of changes in the life cycle income and consumption structure in 1996–2006 on intergenerational reallocations and the allocation of financial ...
  • Earnings-related pension recipients in Finland 2019 

   Nyman, Heidi
   Official Statistics of Finland: Social Protection 2020Statistics from the Finnish Centre for Pensions : 07/2020 (Finnish Centre for Pensions, 25.08.2020)
   The publication includes statistics on Finnish earnings-related pension recipients, new retirees on an earnings-related pension and earnings-related pension expenditure. The data covers all private and public sector statutory ...
  • Earnings-related pension recipients in Finland 2020 


   Official Statistics of Finland: Social Protection 2021Statistics from the Finnish Centre for Pensions : 07/2021 (Finnish Centre for Pensions, 27.08.2021)
   The publication includes statistics on Finnish earnings-related pension recipients, new retirees on an earnings-related pension and earnings-related pension expenditure. The data covers all private and public sector statutory ...
  • Effective retirement age in the Finnish earnings-related pension scheme 2005 


   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 6/2006 (Eläketurvakeskus, 24.05.2006)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää eläkkeellesiirtymisiän odotteen avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan siinä tapahtunutta kehitystä vuosina ...
  • Eläkejärjestelmien alueelliset erot: mitä tilasto eläkkeensaajista kertoo kuntien väestöstä 

   Pellinen, Mikko
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2000:22 (Eläketurvakeskus, 24.11.2000)
  • Eläkekattoa koskeva selvitys 

   Kautto, Mikko; Joentakanen, Kullervo; Klaavo, Tapio; Lampi, Jukka; Lassila, Aino; Poutiainen, Eeva; Salonen, Janne; Uusitalo, Hannu; Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:14 (Eläketurvakeskus, 17.12.2009)
   Eläketurvakeskus on selvittänyt eläkekattoa sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä. Selvitys sisältää mm. kansainvälisen katsauksen eläkekaton ja eläkepalkkakaton käytöstä ja arvioita eläkekaton vaikutuksista. Katsaukseen ...
  • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2017 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja 05/2017 (Eläketurvakeskus, 11.05.2017)
   Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
  • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2018 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 04/2018 (Eläketurvakeskus, 24.05.2018)
   Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
  • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2019 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 04/2019 (Eläketurvakeskus, 22.05.2019)
   Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
  • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2020 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2020 (Eläketurvakeskus, 26.05.2020)
   Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
  • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2021 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 4 (Eläketurvakeskus, 29.06.2021)
   Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2006 

   Kannisto, Jari; Hiltunen, Maija
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2007 (Eläketurvakeskus, 08.06.2007)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää eläkkeellesiirtymisiän odotteen avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan siinä tapahtunutta kehitystä vuosina ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2007 

   Kannisto, Jari; Hiltunen, Maija
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 4/2008 (Eläketurvakeskus, 16.04.2008)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää eläkkeellesiirtymisiän odotteen avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan siinä tapahtunutta kehitystä vuosina ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2008 

   Kannisto, Jari; Hiltunen, Maija
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2/2009 (Eläketurvakeskus, 31.03.2009)
   Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää eläkkeellesiirtymisiän odotteen avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan siinä tapahtunutta kehitystä vuosina ...