Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "Työkyky ja kuntoutus"

  • Ajoissa kuntoon : varhaiskuntoutuksen kokeilu työeläkejärjestelmässä 

   Forss, Simo; Luoma-aho, Erkki; Ruuska, Tarmo
   Tutkimuksia : 1993:1 (Eläketurvakeskus, 1993)
  • Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet 

   Pensola, Tiina; Gould, Raija
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:7 (Eläketurvakeskus, 02.09.2009)
   Katsauksessa tarkastellaan 272 000 henkilön rekisteriaineistoa käyttäen ammattiryhmien välisiä eroja masennusperusteisten eläkkeiden alkavuudessa vuosina 1997–2006. Tarkastelussa ovat esillä mm. nais- ja miesvaltaiset ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2016 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen 10/2017 (Eläketurvakeskus, 29.09.2017)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2000, med tonvikten på år 2016. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2017 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen : 8/2018 (Pensionsskyddscentralen, 04.09.2018)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2005, med tonvikten på år 2017. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2018 

   Saarnio, Leena
   Statistik från Pensionsskyddscentralen : 8/2019 (Eläketurvakeskus, 03.09.2019)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Current Trends in Disability Pensions in Europe: proceedings from a seminar held in Helsinki on 8th April 2003 

   Gould, Raija; Laitinen-Kuikka, Sini
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2003:34 (Eläketurvakeskus, 12.12.2003)
   Disability pensions cause similar problems in different countries. They pull people away from the job market too soon, raising pension expenditure. In Finland, the disability pension is the most common route to retirement ...
  • Dimensions of work ability 

   Gould, Raija; Ilmarinen, Juhani; Järvisalo, Jorma; Koskinen, Seppo (Eläketurvakeskus, 05.05.2008)
   This book is an abbreviated version in English of the previously published book Työkyvyn ulottuvuudet. It describes the work ability of the adult Finnish population and is based on the data of the Finnish Health 2000 Survey. ...
  • Disability and employment – lessons from reforms 

   Kautto, Mikko; Bach-Othman, Jarna
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2010:4 (Eläketurvakeskus, 09.06.2010)
   This seminar report is intended as data on the basis of which the possibilities of deferring the average retirement age can be evaluated. The report investigates tested-and-true methods by which retirement on a disability ...
  • Disability pension refusals over the years 1990-1995 

   Nyman, Heidi; Gould, Raija
   MonisteitaPapers (Eläketurvakeskus, 1996)
  • Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2020–2024 

   (Eläketurvakeskus, 02.01.2020)
   Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 2020–2024 kuvaa tutkimuksen painoalueet ja suuntaa tutkimusta eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuksen painoalueita kuluvalla ohjelmakaudella ovat ...
  • Forskningsprogram 2005–2009 

   (Eläketurvakeskus, 15.12.2004)
  • Institutional rules, labour demand and disability programme participation 

   Korkeamäki, Ossi; Kyyrä, Tomi
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2009:5 (Eläketurvakeskus, 19.05.2009)
   In this study, we examine how institutional factors and the employer's economic situation affect the transition to disability retirement. The disability retirement risk is higher than usual in workplaces which experience ...
  • Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminenKansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen 

   Forss, Simo
   Eläketurvakeskuksen monisteita 52 (Eläketurvakeskus, 16.02.2004)
   Julkaisu kuuluu vuonna 2004 päättyneeseen Monisteita-julkaisusarjaan, joka korvattiin Keskustelualoitteita-sarjalla.
  • Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta 

   Ylöstalo, Pekka
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 (Eläketurvakeskus, 11.09.2007)
   Artikkelissa tarkastellaan suomalaista työkulttuuria ja sen muuttumista vertailevasta näkökulmasta käyttäen apuna hollantilaisen Geert Hofsteden 74 maata koskevia tutkimustuloksia. Suomalaisen työelämän muutoksia edistäviä ...
  • Koulutuksen, terveyden ja työn vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen 

   Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:4 (Eläketurvakeskus, 08.05.2009)
   Tutkimuksessa tarkastellaan 30-vuotiaiden ja sitä vanhempien työssäkäyvien riskiä siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Julkaisussa selvitetään erilaisten tekijöiden, kuten koulutuksen, tulojen, terveyden ja toimintakyvyn sekä ...
  • Mielenterveys ja työkyvyttömyyseläkkeet 

   Gould, Raija; Nyman, Heidi
   Eläketurvakeskuksen monisteita 50 (Eläketurvakeskus, 08.09.2004)
   Työkyvyttömyyseläkkeille siirtyminen väheni koko 1990-luvun ajan, mutta kääntyi taas nousuun vuosi-kymmenen lopulla. Eläkkeiden perusteena olevien sairauksien kirjo muuttui vuosikymmenen kuluessa siten, että mielenterveyssyiden ...
  • Miksi masennus vie eläkkeelle? 

   Gould, Raija; Grönlund, Harri; Korpiluoma, Riitta; Nyman, Heidi; Tuominen, Kristiina; Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:1 (Eläketurvakeskus, 22.03.2007)
   Masennuksen vuoksi alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä on kasvanut nopeasti, joskin parin viime vuoden aikana kasvu on taittunut. Masennus sairautena ei kuitenkaan näytä merkittävästi yleistyneen. Raportissa ...
  • Miten ja minkälaiseen työeläkekuntoutukseen? 

   Gould, Raija; Härkäpää, Kristiina; Järvikoski, Aila; Laisola-Nuotio, Annika; Lehikoinen, Tuula; Saarnio, Leena
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:2 (Eläketurvakeskus, 20.06.2007)
   Työeläkekuntoutuksen toimivuus -tutkimuksen ensimmäisessä taulukkoraportissa tarkastellaan kuntoutujien taustaa, kuntoutukseen hakeutumista ja sen ensimmäisiä vaiheita. Tuloksissa korostuvat kuntoutujien peruskoulutuksen ...
  • Muuttuva työ ja eläketurva 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2001:1 (Eläketurvakeskus, 01.10.2001)