Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "miehet"

  • Eläkkeet ja sukupuolten tasa-arvo : miesten ja naisten eläke-ero eri ikäluokkien esimerkkitapauksilla 

   Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2020 (Eläketurvakeskus, 05.10.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkkitapausten avulla vuonna 1955, 1965, 1975, 1985 ja 1995 syntyneiden miesten ja naisten eläkkeitä ja eläke-eron taustalla olevia tekijöitä. Lapsenhoitoaikojen vaikutusta sukupuolten ...
  • Naisten ja miesten eläke-erot. Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin 

   Kuivalainen, Susan; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Ritola, Suvi
   Raportteja ja muistioita : 2019:66 (sosiaali- ja terveysministeriö, 12.11.2019)
   Raportissa kootaan Suomessa vuodesta 2000 ilmestynyttä sukupuolten eläke-eroa käsittelevää tutkimusta ja tilastoja. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen tietopohja julkiselle keskustelulle ja päätöksenteolle. Naisten eläkkeet ...